Akademia Współpracy | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Akademia Współpracy

Tytuł projektu:
Akademia Współpracy

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet IX „Solidarne społeczeństwo”
Działanie 9.2 „Włączenie społeczne”
Poddziałanie 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”
 
Dane finansowe:
Koszt całkowity: 3 098 137,63 zł
Kwota dofinansowania: 2 633 416,98 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Realizator:
Toruńskie Centrum Usług Społecznych

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
21.12.2018 r.

Termin realizacji:
1.01.2022 r. – 31.12.2023 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie miasta Torunia w oparciu o udział w ścieżce reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej, a także inicjowanie aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 80 członków otoczenia tych osób.

Projekt jest skierowany do 160 osób, w tym:
•    20 osób oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez powiatowe urzędy pracy),
•    40 osób osoby niepełnosprawnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy ale jako osoby poszukujące pracy),
•    20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (a nie są osobami bezrobotnymi z tzw. grupy osób oddalonych od rynku pracy),
•    20 osób ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności z obszarów zdegradowanych: tj. z Podgórza, Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia,
•    80 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (opiekunowie faktyczni i prawni, rodzina, wolontariusze, przyjaciele, sąsiedzi).

Rodzaje wsparcia:
•    Doradztwo zawodowe,
•    Coaching z doradztwem z zakresu godzenia życia zawodowo i rodzinnego
•    Kursy i szkolenia zawodowe,
•    Staże zawodowe i pośrednictwo pracy,
•    Poradnictwo psychologiczne indywidualne lub grupowe,
•    Wyjazd edukacyjny,
•    Wizyta studyjna,
•    Warsztaty,
•    Grupy wsparcia,
•    Poradnictwo prawno-administracyjne.

Planowane rezultaty:
•    Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 80,
•    Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 16,
•    Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu – 12,
•    Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 28,
•    Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 80,
•    Efektywność zatrudnieniowa w stosunku do osób, które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo – 25%,
•    Efektywność społeczna mierzona w stosunku do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym – 34%.

Dane kontaktowe realizatora:
Toruńskie Centrum Usług Społecznych
ul. M. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Toruńskie Centrum Usług Społecznych

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: ścieżka w powstającym parku kieszonkowym
  Eko, Miasto
  Wydział Środowiska i Ekologii ogłosił kolejny przetarg na wykonanie nowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla czterech nowych parków kieszonkowych w Toruniu.
 • Na zdjęciu: fasada szkoły podstawowej nr 28, zielona z kolorowymi rysunkami
  Miasto
  Nauczyciele otrzymali wyrównanie wynagrodzeń, a podwyżki wynagrodzeń obejmą także pracowników niepedagogicznych miejskich szkół i przedszkoli w Toruniu.
 • Pracownicy Grupy Maflow pomagają Ukrainie
  Biznes, Miasto, Toruń dla Ukrainy
  Pomoc zostanie skierowana do Łucka - partnerskiego miasta Torunia.
 • Na zdjęciu: wnętrze kościoła pw. św. Józefa
  Miasto
  Wierni parafii św. Józefa na osiedlu Bielany zgromadzili się podczas uroczystej mszy odpustowej.
 • Działki na Jarze sprzedane
  Biznes, Miasto
  Dwie działki pod domy jednorodzinne na osiedlu JAR mają nowych właścicieli
 • Miasto
  21 marca obchodzimy światowy dzień solidarności z osobami z trisomią 21. Z tej okazji zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
 • Wierni parafii św. Józefa na osiedlu Bielany zgromadzili się podczas uroczystej mszy odpustowej.
 • Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.
 • W ramach obchodów Roku Mikołaja Kopernika w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się trzecia edycja konkursu ortograficznego "Dyktando Toruńskie". Uczniowie szkół podstawowych zawalczyli o Złote, Srebrne i Brązowe Pióro Prezydenta Miasta Torunia.
 • Wiosną jeszcze bardziej zachęcamy do skorzystania z kulturalnej oferty Torunia. W marcu warto zajrzeć chociażby do Centrum Sztuki Współczesnej! Toruńskie CSW Znaki Czasu są w formie i doceniają to krytycy. Instytucja znalazła się na drugim miejscu w kategorii Galerii Samorządowych tegorocznego rankingu galerii opublikowanego przez tygodnik...
 • Grunty znajdują się przy ul. Łódzkiej 148, Włocławskiej 103 oraz Podgórskiej 36–40 i Dwernickiego 3-7.
 • Przedsiębiorców prowadzących działalność w Toruniu lub okolicach zapraszamy do przystąpienia do tegorocznej edycji „Toruń za pół ceny”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2023 roku.
 • Wraz z początkiem wiosny MZK Toruń ogłosiło czasową obniżkę cen na Samoobsługowej Stacji Paliw MZK.
 • Brzegiem Wisły przy Forcie X i ruinach zamku Dybów powiedzie w sobotę 25 marca 2023 r. piesza wycieczka z cyklu "Wędrówki rodzinne z PTTK".