110-lecie Szkoły Podstawowej nr 19 w Toruniu | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

110-lecie Szkoły Podstawowej nr 19 w Toruniu

Zgłoś swój projekt na stronie esk2029.pl