Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu | www.torun.pl

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych w Toruniu.

W skład rady wchodzą 4 osoby powołane spośród przedstawicieli działających na terenie miasta Torunia organizacji pozarządowych oraz przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego. Kadencja rady trwa cztery lata.

Skład rady, kadencja 2024-2027

  • Andrzej Maczassek - przedstawiciel „Jestem” Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Potrzebującym Wsparcia, ul. Fałata 98 - 102, 87-100 Toruń, tel. 698 885 279, e-mail: a.maczassek@gmail.com
  • Maria Jolanta Żydołowicz - przedstawiciel Fundacji Ducha Na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 15, 87-100 Toruń tel. 56 62 269 79, 696 021 966, e-mail: fundacja.ducha@wp.pl
  • Katarzyna Gucajtis - przedstawiciel Fundacji „Światło”, ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń, tel. 56 651 12 17, 500 089 863, e-mail: katarzyna.gucajtis@swiatlo.org
  • Marzena Wolska - przedstawiciel Toruńskiego Stowarzyszenia „Współpraca”, ul. Niesiołowskiego 20, 87-100 Toruń, tel. 56 657 55 85, e-mail: tswwspolpraca@wp.pl
  • Waldemar Katlewski - przedstawiciel Urzędu Miasta Torunia – Sekretarz Rady, ul. Fałata 39, 87-100 Toruń tel. 56 677 84 53, e-mail: w.katlewski@um.torun.pl

Obsługę organizacyjną rady sprawuje Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia (dane kontaktowe wyżej).

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu, na kadencję 2024-2027, została powołana 20 grudnia 2023 r., zarządzeniem nr 309 Prezydenta Miasta Torunia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 560)