• Programy zdrowotne i profilaktyczne
  • Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

  • Świadczenia rodzinne
  • Pomoc dla osób w sytuacji kryzysowej
  • Instytucje pomocy społecznej
  • Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Serwis dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Nie widzę. Nie słyszę. Rozumiem!”, dofinansowanego ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji