Zapłać za bilet miesięczny przez internet

Zapłać za bilet miesięczny przez internet

Zakup znaczków do biletów miesięcznych za pomocą elektronicznego przelewu bankowego.

W celu umożliwienia zakupu znaczków do biletów miesięcznych po godzinach otwarcia kas biletowych oraz w formie zapłaty internetowego przelewu bankowego MZK w Toruniu Sp. z o.o. wprowadza sondażowo sprzedaż znaczków do biletów miesięcznych polegająca na dokonaniu zapłaty przelewem oraz odbiorze znaczków w wyznaczonym miejscu.

W tym celu należy:

1. Dokonać przelewem wpłaty równowartości kwoty za zamawiany znaczek na minimum 2 dni robocze przed odbiorem zamawianego znaczka na konto:

Bank Pekao I o/Toruń
70 1240 4009 1111 0010 4319 5465

2. W przelewie podać w następującej kolejności:

a) imię i nazwisko (z kontrolki do biletu miesięcznego),
b) nr legitymacji (z kontrolki do biletu miesięcznego),
c) data ważności znaczka (od którego dnia miesiąca znaczek ma być ważny),
d) miejsce odbioru znaczka (dyspozytornia Legionów, dyspozytornia Sienkiewicza, kasa przy ul. Dziewulskiego, Sienkiewicza , Al. Jana Pawła II , Legionów),
e) data odbioru znaczka.


np. Jan Kowalski 758627 12012012 dyspozytornia Legionów 11012012

- Jan Kowalski - imię i nazwisko
-  758627 - nr legitymacji
- 12012012
- data ważności znaczka
- dyspozytornia Legionów - miejsce odbioru znaczka
- 11012012 - data odbioru znaczka

                Wyżej wymienione informacje są obowiązkowe


3. Znaczek można odbierać w punktach jak niżej:
 

  •  przy ul. Sienkiewicza 24/26 w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 6.00 do 17.30,
    w każdą sobotę w godz od 7.00 do 14.30
  • przy ul. Legionów 220 od poniedziałku do piątku, w godz. 9.15 - 17.00.
  •  przy ul. Dziewulskiego ( pętla MZK ) od poniedziałku do piątku, w godz. 9.15 - 17.00.
  • przy Al. Jana Pawła II ( Plac Rapackiego ) od poniedziałku do piątku, w godz. 10.15 - 17.00.
  • dyspozytornia Legionów i Sienkiewicza - całą dobę.

W dzień roboczy przypadający między dniami wolnymi (np piątek po "Bożym Ciele" i 2.05) kasy biletowe będą czynne jak w soboty tj. przy ul. Sienkiewicza 24/26 w godz. od 7.00 do 14.30.

4. Przy odbiorze należy podać:
a) imię i nazwisko,
b) nr legitymacji do biletu miesięcznego.

Informacja telefoniczna - kasy przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Toruniu pod numerem 56 655 52 00 wew. 34