Miasta bliźniacze Torunia

Samorząd Torunia podpisał umowy o partnerskiej współpracy z jedenastoma miastami:

Decyzję o nawiązaniu przez Toruń kontaktów partnerskich podejmuje Rada Miasta Torunia. Spośród wymienionych wyżej miast, najżywsza współpraca toczy się z niemiecką Getyngą i holenderską Lejdą. Częste są kontakty ze słowacką Czadcą oraz najmłodszymi bliźniakami Torunia - Łuckiem i Nowym Mestem.