Kto do Nagród Prezydenta za 2013?

Prezydent Torunia Michał Zaleski zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagród Prezydenta Miasta Torunia za rok 2013. Wyróżnienia mają charakter indywidualny i są przyznawane osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia w roku 2013 lub za całokształt podejmowanych działań.

 

Nagrody są przyznawane w ośmiu kategoriach:

 1. przedsiębiorczość i ekonomia społeczna,
 2. edukacja,
 3. ochrona zdrowia,
 4. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 5. sport,
 6. promocja miasta,
 7. troska o człowieka,
 8. ofiarność i odwaga.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

 • Prezydent Miasta Torunia oraz jego zastępcy,
 • radni Rady Miasta Torunia,
 • wydziały, biura Urzędu Miasta Torunia oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Toruń,
 • instytucje, organizacje oraz Podmioty Ekonomii Społecznej,
 • co najmniej pięćdziesięcioosobowe grupy mieszkańców Torunia (wymagana lista
  z nazwiskami, numerami PESEL i własnoręczne podpisy wnioskujących).

Zgłoszenia powinny zawierać dane personalne dotyczące kandydata, nazwę kategorii, w której jest zgłaszany, a także uzasadnienie zawierające informacje o jego szczególnych osiągnięciach – wniosek i regulamin do pobrania poniżej.

Laureaci otrzymają nagrody finansowe, których wysokość jest co roku ustalana przez Prezydenta Torunia.

Wnioski należy składać do 5 maja 2014 r., w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Torunia, Wały gen. Sikorskiego 8 (p. 35, II piętro), tel. 56 61 18 671.


Do pobrania: