Budowa ul. Ligi Polskiej w Toruniu na odcinku od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Turystycznej

Logo Unii Europejskiej Logo ZPORR 

Tytuł projektu:
Budowa ul. Ligi Polskiej w Toruniu na odcinku od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Turystycznej.

Projekt współfinansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - umowa nr Z/2.04/I/1.1.1./19/04/U/67/05) - w wysokości 75% wartości kosztów kwalifikowanych (kosztów podlegających zwrotowi z Unii Europejskiej).

Ostateczna wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła 11.526.288,68 zł, a kwota dofinansowania z Unii Europejskiej 8.644.716,51 zł.

Wykonawca rozpoczął rozbudowę ul. Ligi Polskiej 30 sierpnia 2004 r. Była to jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych w latach 2004-2005 w Toruniu. Oficjalne otwarcie drogi miało miejsce 2 września 2005 r.

Przedłużenie ulicy było konieczne, ponieważ budowa kanalizacji w ramach projektu ISPA wymaga zamknięcia jedynej ulicy łączącej obecnie Kaszczorek z resztą Torunia, czyli ul. Turystycznej. Bez tej inwestycji mieszkańcy Kaszczorka i Złotorii musieliby korzystać z długiego objazdu przez Lubicz.

Nowa ulica rozpoczyna się na placu Honorowych Dawców Krwi, a kończy przy ul. Turystycznej w okolicach cmentarza. 

Realizator:
Miejski Zarząd Dróg
ul. Grudziądzka 159
tel. 56 66-93-100