Zamknij

INSTRUKCJA OBSŁUGI MAPY

Instrukcja

Wszystkie przedstawione tu elementy są nieaktywne.

Czytanie ustaleń planu jest możliwe po przeczytaniu i zamknięciu instrukcji ikonkąZamknij.

1) Kliknij na ikonkę lupy po lewej stronie okna

Opcja ta pozwala wyszukiwać adresy i przenosić widok mapy do wybranej pozycji podświetlając wybór na mapie.

Możesz również sam znaleźć wybrany teren (przejdź do punku 3).

2) Wpisz wyszukiwany adres

Zacznij wpisywać adres w formie: Miejscowość, ulica numer, porządkowy.

Przykład: Toruń, Prosta, 2.

Nie musisz używać polskich znaków, a podpowiedzi zostają wyświetlane poniżej okna wpisywania.

Wybierz wybraną pozycję z podpowiedzi, zostaniesz przeniesiony do wybranego adresu, który zostanie oznaczony niebieskim punktem.

3) Wybierz interesujący Cię teren

Po najechaniu myszką na teren zostanie on podświetlony na niebiesko oraz pojawi się jego kod.

Po kliknięciu na jednostkę zostanie przypięta informacja o danym terenie wraz z jego nazwą oraz linkiem do ustaleń dla tego terenu.

4) Ustalenia

W otwartym oknie zostają wyświetlone ustalenia dla terenu.

Po prawej stronie okna przeglądarki znajdują się ustalenia szczegółowe, na górze po lewej stronie słownik pojęć, na dole po lewej stronie ustalenia ogólne dla tego planu.

Aby zamknąć okno i wrócić do mapy należy kliknąć krzyżyk na górze strony.

5) Warstwy mapy i opcje dodatkowe

Po prawej stronie znajduje się legenda w której można włączać bądź wyłączać poszególne warstwy.

Spośród warstw można wybrać jeden z podkładów mapowych, są to odpowiednio: Open Street Map, Ortofotomapa lub Mapbox.

W lewym górnym rogu znajdują się przyciski odpowiedzialne kolejno za przybliżenie, oddalenie i przejście w tryb pełnoekranowy.

W prawym dolnym rogu znajduje się podziałka liniowa informująca o skali mapy.

6) Ponowne włączenie instrukcji

Aby ponownie otworzyć to okno należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na ikonkę "i".

7) Zamknij okno przyciskiemZamknijw prawym górnym rogu ekranu

Zamknij