Przeciwny kierunek linii 2RT                                            Zmiana trasy