www.torun.pl

Zmiany w budżecie

Miasto
Data publikacji: 10 października 2019
Autor: Magdalena Winiarska

Podczas 11. Sesji Rady Miasta Torunia przyjęte zostały zmiany w budżecie miasta na rok 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2047.

Proponowana zmiana w budżecie miasta dotyczy blisko 11,8 mln zł  przeznaczonych na oświatę oraz 5 mln zł na wydatki bieżące.

W przypadku oświaty w 2019 roku potrzebna jest dodatkowa kwota w wysokości 16,8 mln zł, z czego blisko 5 mln zł pochodzi z subwencji państwa. Pozostałe 11,7 mln zł to środki z budżetu miasta. Zmiana ta wynika głównie z obowiązującej od 1 września 2019 r. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 9,6%, a także z wprowadzonych uchwałą  Rady Miasta Torunia z lipca 2019 roku podwyżek dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych. Należy zaznaczyć, że subwencja przeznaczona jest wyłącznie na podwyżkę wynagrodzeń.

- W łącznej kwocie 16,8 mln zł przeznaczonej na oświatę, same wynagrodzenia rosną o kwotę 11,8 mln zł, z czego 6 135 000 zł to podwyżka ustawowazaznaczyła Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, skarbnik miasta. Dodatkowo 1,975 mln zł kosztuje miasto podniesienie dodatków motywacyjnych i funkcyjnych, a 1,25 mln zł – odprawy dla nauczycieli.

Kolejne wydatki na oświatę, to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1,3 mln zł), wyższe środki na  bieżące utrzymanie szkół (600 tys. zł), dotacje dla placówek niepublicznych (3,2 mln zł).

Poza wydatkami na oświatę, określono jeszcze 5 mln zł potrzebnych na wydatki bieżące. Najwyższa kwota potrzebna jest na trwającą rozbudowę Szpitala Miejskiego o nowy budynek, gdzie na pierwszym piętrze został przewidziany dodatkowo Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Koszt 6 165 000 000 zł, który sfinansowany będzie  w okresie 2019-2020. Pozostała część tych środków przeznaczona zostanie na budowę windy w Szkole Podstawowej nr 10, wsparcie dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i dotacje dla czterech instytucji kultury z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń oraz dotacje dla żłobków niepublicznych.

Wymienione środki pochodzić będą z oszczędności w zadaniach: odsetki od kredytów bankowych (6 mln zł), dokapitalizowanie spółek (8,7 mln zł) oraz kwoty z bieżących zadań.

Pojawiły się też nowe zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2047. Wśród nich znalazło się utworzenie Space EduHUB przy ul. Łokietka. Cała inwestycja ma kosztować blisko 16 mln zł, z czego pozyskano ze środków unijnych 12 mln zł.

Kolejnym zadaniem w WPF jest projekt utworzenia w Szpitalu Miejskim Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na bazie obecnej izby przyjęć. Koszt tego zadania wynosi 10 mln zł, z czego 8,5 mln zł jest możliwe do pozyskania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – w tym celu został złożony wniosek o dofinansowanie.  Dzięki utworzeniu tego oddziału szpital ma szanse uzyskać czterokrotnie wyższe finansowanie z NFZ.

Do WPF zostanie także wpisane utworzenie nowej instytucji kultury, jaką jest Europejskie Centrum Filmowe Camerimage. Na ten cel w ciągu 20 lat corocznie w budżecie przeznaczone będzie 4 mln zł.

Fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  14 października 2019 roku w Dworze Artusa zorganizowano miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Święto całej społeczności szkolnej było idealną okazją do wręczenia nagród Prezydenta Miasta Torunia dla nauczycieli.
 • Miasto
  16 i 17 października 2019 r. w Toruniu zostaną przeprowadzone miejskie ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Kobra-19”. Wezmą w nich udział między innymi pracownicy Urzędu Miasta, miejskie służby, policja, straż pożarna i wojsko.
 • Miasto
  W wyborach parlamentarnych 13 października 2019 roku wzięło udział 66,62 procent torunian uprawnionych do głosowania.
 • Miasto
  15 października 2019 roku podpisano umowę na budowę Klubu Ucznia, który ma funkcjonować przy I Liceum Ogólnokształcącym.
 • Inwestycje, Miasto
  Zakończyły się prace w Centrum Innowacyjnej Edukacji, które powstało w dawnych Młynach Toruńskich. Nowy budynek został już przekazany w użyczenie Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”.
 • Miasto
  Przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe znów będą rywalizować w zbiórce makulatury. Placówki, które zbiorą najwięcej surowców wtórnych otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 275 tys. zł. Nagrodzeni zostaną także uczniowie, którzy najaktywniej włączą się w zbiórkę.
 • Rozpoczęły się nowe nasadzenia w ramach projektu "Zielona Brama Gotyckiej Starówki". Nowym zagospodarowaniem objęte są skwery w rejonie Muzeum Etnograficznego i CKK Jordanki.
 • 14 października 2019 r. o godz. 13.00 w Centrum Kultury Dwór Artusa odbędą się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których zostaną wręczone Nagrody Prezydenta Miasta Torunia najlepszym pedagogom.
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu organizuje w dniach 18-19 października 2019 r. akcję „Na torach prawa”, podczas której radcowie prawni i aplikanci radcowscy z Izby będą udzielać bezpłatnych porad prawnych.
 • Rada Miasta Torunia na sesji 10 października 2019 r. wypełniając wymogi ustawy o ustroju sądów powszechnych dokonała wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023.
 • Do 2025 roku w Toruniu ma powstać siedziba Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Będzie to wspólna inwestycja Skarbu Państwa i Gminy Miasta Toruń.
 • 13 października 2019 roku zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz podpisał umowę na remont i przebudowę budynku przy ul. Mickiewicza 57. Dawny budynek mieszkalny po zakończeniu prac będzie służyć społeczności lokalnej.
 • 1 października 2019 roku oficjalnie zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego. Przez dwa tygodnie torunianie mogą wziąć udział w kilkudziesięciu festiwalowych wydarzeniach i przyglądać się rywalizacji 22 młodych skrzypków z 13 krajów.
 • W środę 2 października 2019 r. na skrzyżowaniach ulic Kraszewskiego - Matejki, Kraszewskiego - Moniuszki nie będzie działała sygnalizacja świetlna.