Złóż wniosek o stypendium | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Złóż wniosek o stypendium

Miasto
Data publikacji: 01 sierpnia 2018
Autor: Maria Wesoła

Wnioski o stypendia na rok szkolny 2018/2019 można składać w terminie 1-15 września 2018 roku.

Nagrody i stypendia przyznawane są na podstawie uchwały nr 898/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Stypendia, przyznaje Prezydent Miasta Torunia w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie miasta.

Kto może ubiegać się o Stypendium Prezydenta Miasta Torunia?

I. Uczeń mieszkający w Toruniu, który w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczał do szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, o ile spełnia warunki:

1) uzyskał na świadectwie w roku szkolnym 2017/2018 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5,50 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania

2) uzyskał w roku szkolnym 2017/2018szczególne osiągnięcia edukacyjne wymienione na świadectwie szkolnym. Są to uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół, lub osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

3) uzyskał w roku szkolnym 2017/2018 inne znaczące osiągnięcia edukacyjne, niż wymienione w punkcie 2.

II. Uczeń mieszkający w Toruniu, który w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczał do szkoły ponadgimnazjalnej, o ile spełnia warunki:

1) uzyskał na świadectwie w roku szkolnym 2017/2018 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,50 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania

2) uzyskał w roku szkolnym 2017/2018szczególne osiągnięcia edukacyjne wymienione na świadectwie szkolnym. Są to uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół, lub osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

3) uzyskał w roku szkolnym 2017/2018 inne znaczące osiągnięcia edukacyjne, niż wymienione w punkcie 2.


Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć od 1 do15 września 2018 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Juliana Fałata 39.


Jakie załączniki dołączyć do wniosku?

1)  kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny poprzedzający rok szkolny, na który przyznaje się stypendium – za zgodność z oryginałem potwierdza dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza od 1 września 2018 r.

2)  kopie dokumentu potwierdzających uzyskanie przez ucznia znaczących osiągnięć – za zgodność z oryginałem potwierdza rodzic ucznia albo pełnoletni uczeń.

3)  zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły potwierdzające uczęszczanie ucznia zamieszkałego w Toruniu do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 - oryginał.

4)  niezbędne do rozpatrzenia wniosku jest złożenie wypełnionego formularza dotyczącego obowiązku informacyjnego w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych - oryginał.

 


Jakie są kategorie stypendium i w jakiej formie się je przyznaje?

Stypendium jest przyznawane w trzech kategoriach zależnie od typu szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2017/2018 iuzyskał odpowiednie osiągnięcia:

 • stypendium I kategorii – szkoła ponadgimnazjalna,
 • stypendium II kategorii – oddziały dotychczasowego gimnazjum,
 • stypendium III kategorii – szkoła podstawowa.

Miesięczna wysokość stypendium wynosi:

 • 250 zł w przypadku I kategorii,
 • 200 zł - II kategoria,
 • 150 zł - III kategoria.

Stypendium jest przyznawane w formie świadczenia pieniężnego na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.


Jakimi zasadami kieruje się Prezydent Miasta Torunia przy wyborze stypendystów?

Dla każdej kategorii stypendium sporządza się odrębną listę zawierającą dane o uczniu i jego osiągnięciach. O kolejności na liście decydują osiągnięcia uczniów. Na pierwszym miejscu listy umieszcza się ucznia posiadającego największą liczbę tytułów uprawniających do:

1)      uzyskania zwolnienia z:

a)      egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu,

b)      danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka      obcego nowożytnego - z trzeciej części tego egzaminu,

c)      egzaminu maturalnego z  danego przedmiotu,

d)     części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

e)      części teoretycznej egzaminu dyplomowego w szkole artystycznej;

2)      stanowiącego podstawę otrzymania przez ucznia szkoły artystycznej najwyższej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć artystycznych.

W przypadku równej liczby tytułów laureata o kolejności decyduje posiadanie przez ucznia również tytułu finalisty. W przypadku równorzędnych ww. osiągnięć kolejność na liście ustala się od najwyższej średniej ocen. W przypadku równych średnich ocen o kolejności decyduje wyższa ocena zachowania. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych miejsc na liście.Po umieszczeniu na liście wszystkich uczniów posiadających ww. osiągnięcia, na kolejnych miejscach listy umieszcza się uczniów posiadających inne znaczące osiągnięcia edukacyjne, które nie zostały ujęte na świadectwie szkolnym.

Stypendium przyznaje się wg kolejności, o której mowa wyżej z uwzględnieniem każdej z list, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie miasta.

Do pobrania:

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: pracownicy firmy zieleniarskiej sadzą rośliny, w tle widac bloki
  Eko, Miasto
  Prace przy tworzeniu trzech parków kieszonkowych: przy ul. Narcyzowej i Zagonowej, ul. Rydygiera i ul. Szuwarów i Tataraków są zaawansowane.
 • Nagrodę odebrał w Warszawie prezes zarządu MZK Zbigniew Wyszogrodzki.
  Miasto, MZK
  Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu uzyskał tytuł „Firma Dobrze Widziana”, przyznawany przez Business Centre Club. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 29 listopada 2022 r. w warszawskim Pałacu Staszica.
 • Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Zbigniew Fiderewicz przekazał w imieniu Prezydenta Michała Zaleskiego na ręce prezesa Grupy ERBUD Dariusza Grzeszczaka list gratulacyjny i pamiątkową grafikę.
  Inwestycje, Miasto
  Pod marką MOD21 w podtoruńskim Ostaszewie powstaną drewniane obiekty modułowe. W uroczystości otwarcia zakładu produkcyjnego wzięli udział Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski i Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Zbigniew Fiderewicz.
 • Dodatek węglowy tylko do jutra
  Miasto
  Tylko do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy i dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel. Trwa także przyjmowanie wniosków mieszkańców o wydanie zaświadczenia umożliwiającego zakup węgla po preferencyjnej cenie.
 • Na zdjeciu: widok na działki przy ul. Heweliusza na sprzedaż
  Biznes, Miasto
  Kolejne trzy działki pod domy jednorodzinne na osiedlu Jw. Północnej części miasta znalazły nabywców. W przetargach na sprzedaż nieruchomości przy ul. Jana Heweliusza uzyskano łączną sumę 1 802 800zł.
 • Przedstawiciele toruńskiego samorządu złożyli kwiaty na grobie ojca Władysława Wołoszyna
  Miasto
  Przedstawiciele toruńskiego samorządu złożyli kwiaty na grobie ojca Władysława Wołoszyna - Honorowego Obywatela Miasta Torunia, w pierwszą rocznicę Jego śmierci.
 • Za nami kolejna, dziesiąta edycja budżetu obywatelskiego w Toruniu. W połowie października 2022 r. ogłosiliśmy wyniki głosowania, w którym mieszkańcy wybrali 61 projektów do realizacji w roku 2023.
 • Muzeum Okręgowe w Toruniu organizuje w najbliższym czasie dwa wyjątkowe wydarzenia.
 • XVIII концерт Фонду Платон імені Куби Румінського. Вже 6 грудня у Торуні в CKK Jordanki зіграє українська зірка, переможниця Євробачення Джамала.
 • 6 grudnia 2022 r. o godz. 19:00 w Toruniu w CKK Jordanki odbędzie się koncert Jamali - ukraińskiej gwiazdy, zwyciężczyni Eurowizji. Artystka wystąpi podczas XVIII Koncertu Fundacji Platon im. Kuby Rumińskiego.
 • Toruńskie Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki znalazło się na liście dziesięciu najśmielszych projektów architektonicznych ostatnich lat.
 • Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zostało laureatem konkursu "Odkrywca 2022", organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Toruńskie centrum nauki wyróżniono w kategorii "Silny wizerunek w mediach społecznościowych". 
 • Specjalna, zadaszona konstrukcja stanęła na placu NOT. Wszystko po to, by pogoda nie pokrzyżowała szyków podczas prac przy budowie nowej linii tramwajowej.
 • Zapraszamy do wspólnego świętowania 25. rocznicy obecności Torunia na liście UNESCO! W programie konferencja, pokazy oraz zwiedzanie nieznanych zakamarków toruńskiej starówki.