www.torun.pl

Zieleń w pasach drogowych

Drogi, Eko, Miasto
Data publikacji: 11 września 2020
Autor: Magdalena Kujawa
projekt drogowy z pasami zieleni

Każdy projekt drogowy przeprowadzany w Toruniu od 2017 r. wymaga konsultacji z Biurem Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia. Pozwala to uniknąć wielu problemów związanych z dewastacją zieleni miejskiej.

Prowadzone na terenie miasta inwestycje drogowe od kilku lat muszą uzyskać bądź opinię, bądź uzgodnienie Biura Ogrodnika Miejskiego. Opinia dotyczy niewielkich projektów, takich jak przyłącza czy zjazdy. Ma charakter doradczy i nie obliguje inwestora do zastosowania się do niej. Uzgodnienie ma już charakter wiążący i dotyczy większych projektów drogowych. Dzięki niemu minimalizuje się negatywne działanie na zieleń w wypadku przebudowy istniejących pasów drogowych, zaś przy nowych inwestycjach można racjonalnie tę zieleń kształtować. W sumie w ciągu roku Biuro Ogrodnika Miejskiego wydaje ok. 100 opinii i uzgodnień.

Najpierw do biura trafia projekt danej inwestycji, który musi zawierać plany związane z zagospodarowaniem terenów zielonych przy drodze. Następnie pracownik BOM udaje się na miejsce, by sprawdzić zgodność planów ze stanem faktycznym. Potem do wykonawcy przesyłane są szczegółowe wytyczne.

Planowanie zieleni w pasach drogowych zależy od wielu czynników. W istniejących już ciągach komunikacyjnych inwestycję trzeba prowadzić tak, by w jak najmniejszym stopniu naruszyć zieleń i dopasować do niej ewentualne nowe nasadzenia. W wypadku nowo budowanych dróg ważne jest m.in., by rośliny nie zasłaniały widoczności, a tym samym nie wpływały na obniżenie bezpieczeństwa na danym odcinku. W tym wypadku urzędnicy sugerują, jakie gatunki roślin mogą się w danym miejscu pojawić.

Kolejnym problemem, który trzeba rozpatrzyć przy wydawaniu decyzji jest istniejąca bądź budowana infrastruktura podziemna. Jeśli np. pod ziemią biegną instalacje, nie można w tym miejscu posadzić drzew, których korzenie zniszczyłyby infrastrukturę. Z drugiej strony drogowcy muszą dostosować np. typ kładzionej nawierzchni do rodzaju znajdujących się w jej otoczeniu roślin. Zbyt mocne utwardzenie terenu może być zabójcze dla istniejących w danym miejscu drzew czy krzewów.

- Do Budżetu Obywatelskiego często zgłaszane są projekty uzupełnienia albo wymiany zieleni, np. na ul. Mickiewicza czy Szosie Chełmińskiej. Czasami naprawdę trudno jest znaleźć miejsce dla drzew w siatce podziemnych przewodów. W takich wypadkach sadzimy jedynie krzewy – opowiada Tomasz Kozłowski, kierownik referatu utrzymania zieleni w Biurze Ogrodnika Miejskiego.

Wykonawcy muszą też uzgodnić z BOM, jakim sprzętem i w jakiej technologii można prowadzić prace, by w najmniejszym stopniu naruszyć istniejącą zieleń. Urzędnicy uczulają także drogowców, by składowanie materiałów budowlanych odbywało się w sposób niezagrażający roślinom. Zabezpieczanie drzew na terenach inwestycji musi się odbywać pod opieką dendrologa.

Ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy inwestycjach są także walory estetyczne. Innego typu zieleń stosuje się w reprezentacyjnych częściach miasta (np. wokół starówki), inną na osiedlach, a jeszcze inną na drogach wyjazdowych z miasta. Istotne jest również, by sadzić takie gatunki, które w danym miejscu mają szansę przetrwać. Dlatego najczęściej do nasadzeń stosowane są np. drzewa rodzimych gatunków.

Każdy projekt przekazywany do Biura Ogrodnika Miejskiego wymaga zatem szczegółowego, indywidualnego rozpatrzenia. Nie da się zastosować jednego schematu do wszystkich inwestycji drogowych.

Najczęściej czytane aktualności

 • Prezydent Michał Zaleski w obiektywie kamery telewizyjnej przed mikrofonami dziennikarzy.
  Miasto
  Prezydent Michał Zaleski odpowiada na publikację Gazety Wyborczej „Wstrzymane podwyżki, obcięte premie. Tak miasto "troszczy się" o toruński DPS” (23.10.2020, www.torun.wyborcza.pl).
 • Na zdjęciu widać autobus miejski, w tle budynek Urzędu Miasta Torunia
  Miasto, MZK
  Od wtorku 27 października 2020 r. w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych w szkołach podstawowych dla klas 4-8 wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii autobusowych.
 • Grafika obrazująca sytuację epidemiczną w Toruniu w dniu 24.10.2020
  Koronawirus, Miasto
  Z piątku na sobotę (23/24 października) liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła o 100 osób. Niepokojące informacje napłynęły z DPS-u przy ul. Szosie Chełmińskiej oraz od sióstr Serafitek.
 • Portret prof. jana Hanasza, przewiązany kirem, stoi w kościele pw. Ducha Świętego, w tle widać poczet sztandarowy miasta
  Miasto
  Wieczorną mszą św. w kościele pw. Ducha Świętego w dniu 23 października Toruń pożegnał prof. Jana Hanasza, Honorowego Obywatela Miasta. Uroczystości pogrzebowe odbęda się w dniu 24 października w Strzelnie.
 • Most im. J. Piłsudskiego nocą, na nim widoczne maszyny
  Drogi, Miasto
  W weekend 24-25 października 2020 r. oraz w kolejnym tygodniu prowadzone będą kolejne prace nocne na moście. Wykonawca wykorzystuje każdy moment dobrej pogody i dodatnie temperatury w nocy. Wszystko po to, aby do końca listopada 2020 r. uporać się z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego nad...
 • Koronawirus, Miasto
  Podczas konferencji prasowej, 23 października 2020 r. prezydent Torunia przedstawił nowe obostrzenia epidemiczne. Przedstawiono również zmiany w organizacji ruchu na placu Niepodległości.
 • Od 24 października do 8 listopada 2020 r. zostaną uruchomione dodatkowe połączenia autobusowe w celu rozładowania tłoku na cmentarzach.
 • Od piątku 23 października 2020 r. czynny jest nowy punkt pobrań materiału biologicznego w celu wykonania testu diagnostycznego na obecność wirusa SARS-Cov-2 w specjalnie ustawionych namiotach na Motoarenie.
 • W związku z pracami przy sieci trakcyjnej w rejonie pl. Rapackiego w nocy z niedzieli na poniedziałek i z poniedziałku na wtorek (25/26 i 26/27 października 2020 r.) nie będą kursowały nocne tramwaje.
 • Rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym w czasie epidemii.
 • Toruńscy drogowcy rozpoczęli przegląd lamp w rejonie toruńskich cmentarzy. Uszkodzone latarnie zostaną niezwłocznie naprawione.
 • Do odwołania zamknięte są od 23 października 2020 r. dwa oddziały Muzeum Okręgowego: Muzeum Podróżników i Kamienica pod Gwiazdą.
 • Od poniedziałku, 26 października 2020 r. zmieni się organizacja ruchu w rejonie pl. Niepodległości. Ma to związek z pracami torowymi na jezdni południowej ul. Kraszewskiego (od strony hotelu Mercure Toruń).
 • W dniach 21–23 października 2020 roku po raz kolejny odbywa się w Toruniu Międzynarodowy Kongres Azjatycki. To już VII edycja jednego z najważniejszych w Europie Środkowej kongresów naukowo-biznesowych, jednak z powodu pandemii COVID-19 realizowana jest całkowicie w formie zdalnej.