www.torun.pl

Marsz dla zdrowia

Wspieramy duże rodziny

Wspieramy duże rodziny

Toruń kontynuuje realizowany w mieście od 2012 r. Program Promocji Dużej Rodziny "Jesteśmy Razem". 9 stycznia 2014 r. prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał umowę z Fundacją „Nadzieja dla rodzin”, która po raz kolejny będzie partnerem samorządu w realizacji przedsięwzięcia.

- Program Promocji Dużej Rodziny ,,Jesteśmy Razem” jest w Toruniu realizowany od października 2012 r.  Warto podkreślić, że Toruń jest pierwszym i jak dotąd jedynym miastem w Polsce, które realizowało ten program przy wsparciu organizacji pozarządowejmówi prezydent Torunia Michał Zaleski. Do tej pory podobne inicjatywy prowadzone były poprzez jednostki podległe samorządom, głownie przez Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Rodzinie.

- Aktualnie w Programie uczestniczy 2600 osób z 460 rodzin i liczba ta systematycznie rośnie. Celem przedsięwzięcia jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz poprawa warunków życia i wzmocnienie psychofizycznej kondycji rodzin wielodzietnych – dodaje doradca prezydenta Torunia ds. polityki społecznej Lidia Chamarczuk-Mazurek.


Od 18 października 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. operatorem Programu była Fundacja ,,Nadzieja dla Rodzin”- organizacja, która wygrała otwarty konkurs ofert. Ponieważ formuła realizacji zadania poprzez powierzenie go organizacji pożytku publicznego sprawdziła się, a umowa z Fundacją kończyła się 31 grudnia 2013 r., w październiku 2013 r. został ogłoszony nowy konkurs ofert. Wpłynęła na niego jedna oferta - Fundacji ,,Nadzieja dla Rodzin”, która spełniła wymogi.

Podpisana 9 stycznia 2014 r, umowa będzie obowiązywała do końca 2016 r.  - Do zadań Fundacji będzie należało m.in. wydawanie i przedłużanie Kart Dużej Rodziny, prowadzenie ewidencji osób korzystających z karty, prowadzenie strony internetowej, organizacja Dni Rodziny, konkursów, festynów, pikników rodzinnych, warsztatów wakacyjnych czy pozyskiwanie kolejnych partnerów – wylicza prezes Fundacji „Nadzieja dla rodzin” Jarosław Przeperski.  

Sygnatariusze umowy: prezes Fundacji "Nadzieja dla rodzin"
Jarosław Przeperski i prezydent Torunia Michał Zaleski

Dzięki programowi, po wyrobieniu Karty Dużej Rodziny, uczestnicy będą mogli na preferencyjnych warunkach (do 50% zniżki) korzystać z oferty miejskich instytucji kultury, sportu i rekreacji, łatwiejszego dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, a  także ze zniżek oferowanych przez partnerów programu (sklepy, punkty usługowe itp.). 

Do programu przystąpiło 41 przedsiębiorców prywatnych proponujących zniżki na towary we wszystkich branżach i wiele różnorakich usług. Są to nie tylko rabaty, ale także np. darmowe wejściówki. Największym partnerem jest toruńskie Makro, które zaoferowało dla rodzin wielodzietnych bony zakupowe. Przeszło 100 rodzin skorzystało już z nich przed świętami. Spośród instytucji miejskich najmłodszym Partnerem jest Centrum Nowoczesności ,,Młyn Wiedzy”, który na początek swojej działalności ufundował 120 bezpłatnych wejściówek na aktualne wystawy, a teraz proponuje tańsze bilety dla wielodzietnych.

- Siłą programu jest to, że wsłuchujemy się w głosy i problemy dużych rodzin. I tak np., zgodnie z życzeniem rodziców wyrażonym w anonimowej ankiecie, w ramach Programu zorganizowanych zostanie więcej zajęć z języka angielskiego. W 2013 r. były to trzy grupy: dwie szkolne i jedna przedszkolna. W 2014 roku i dwóch następnych latach będą cztery grupy przedszkolne i 10 szkolnychmówi Jarosław Przeperski.

W kursach będą mogły wziąć udział dzieci i młodzież w  wieku  od 6 do 19 lat, czyli do momentu zdania matury, bez żadnych wymagań wstępnych odnośnie znajomości języka. Na początku zostanie zorganizowany test kompetencji. Na jego podstawie każdy zostanie zakwalifikowany do grupy zgodnej ze swoimi umiejętnościami. Zajęcia będą bezpłatne, będą się odbywać w siedzibie Fundacji przy ulicy Kopernika 22 w godzinach popołudniowych. Kurs przedszkolny obejmuje 60, a szkolny 120 godzin lekcyjnych. 

Program jest finansowany z budżetu miasta. W latach 2012 i 2013 udzielona dotacja na finansowanie realizacji zadania wyniosła 117.400 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2016 zarezerwowano na ten cel kwotę 840 tys. zł. (po 280 tys. zł rocznie, w tym 150 tys. zł  na obsługę Karty Dużej Rodziny, wspieranie rodzin wielodzietnych, kampanie informacyjne i promocyjne, a 130 tys. zł na zajęcia z jęz. angielskiego w 14 grupach dla 140 dzieci).

Co istotne, w toruńskim programie nie ma limitu Kart Dużej Rodziny. Nie wyznaczono także kryterium dochodowego. Karty mogą dostać wszystkie rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub w przypadku, gdy się uczą lub studiują - do 24 roku życia.

Wszystkie rodziny wielodzietne, które jeszcze nie mają Karty, a chciałyby korzystać z preferencyjnych cen biletów do miejskich instytucji kultury,  w tańszych zakupach u partnerów programu lub bezpłatnym kursie języka angielskiego, mogą się zgłosić do siedziby Fundacji na Kopernika 22 i tam założyć Kartę Dużej Rodziny. Można tez najpierw skontaktować się telefonicznie i umówić na dogodny termin.

Wszelkie informacje dostępne są pod adresem duzarodzina.torun.pl.


Decyzję o przystąpieniu do programu toruńscy radni podjęli 19 lipca 2012 roku. Program skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub w przypadku, gdy się uczą lub studiują - do 24 roku życia.

Co istotne, Toruń jest pierwszym miastem w Polsce, które rozpoczęło realizację Programu Promocji Dużej Rodziny przy wsparciu organizacji pozarządowej. Do tej pory podobne inicjatywy prowadzone były poprzez jednostki podległe samorządom, głownie przez Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Rodzinie.


Gdzie znaleźć więcej informacji na ten temat?

>>> Storna internetowa http://duzarodzina.torun.pl

Można tam znaleźć wszelkie informacje o programie.


Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w siedzibie Fundacji „Nadzieja dla rodzin” przy ul. Kopernika 22. Formularze są dostąpne na stronach internetowych (patrz niżej), w siedzibie Fundacji i w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta.


Do pobrania:

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna, a my startujemy z weekendem w Toruniu! Przed nami spotkania: muzyczne - 30. Blues Meeting, dramatyczne - Teatrów Jednego Aktora oraz projektantów i ilustratorów - GrafConf 2019.
 • Miasto
  Rozpoczęła się dyskusja nad projektem budżetu Torunia na 2020 r. Na sesji Rady Miasta Torunia 21 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze czytanie dokumentu.
 • Kultura, Miasto
  Koncerty muzyczne, projekcje filmowe, wydarzenia poetyckie oraz artystyczne. 11-15 grudnia 2019 r. po raz szósty w Toruniu organizowane są Dni Grzegorza Ciechowskiego.
 • Miasto
  We wtorek 19 listopada 2019 r. pożegnaliśmy w Toruniu dr Romana Łyska. Znany toruński kardiolog zmarł 14 listopada 2019 r.
 • Miasto
  Pracownicy socjalni obchodzą swoje święto. Z tej okazji 20 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie w Ratuszu Staromiejskim.
 • Miasto
  Rozpoczynamy 2. etap konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej. Spotkanie konsultatyjne odbędzie się 28 listopada 2019 r.
 • 21 listopada 2019 r. Rada Miasta przyjęła Plan Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030.
 • Wzrosną opłaty za pobyt dziecka w żłobku - taką decyzję podjęli radni 21 listopada 2019 r.
 • Podczas 12. sesji radni w ramach pierwszego czytania zapoznali się z uchwałami dotyczącymi sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
 • Ponad 26,5 km dróg lokalnych zostanie zbudowanych bądź przebudowanych w latach 2010-2023. Podczas 12. sesji Rady Miasta przyjęty został „Program Budowy Dróg Lokalnych” na te lata.
 • "Rozstrzelana niepodległość. Ofiary zbrodni pomorskiej 1939 roku" to temat konferencji organizowanej w piątek 22 listopada 2019 r. przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej i Instytut Pamięci Narodowej Delegatura Bydgoszcz. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
 • Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na piernikowy festyn "Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna…". Impreza odbędzie się w sobotę 23 listopada 2019 r. w godzinach 10.00–16.00 w Muzeum Toruńskiego Piernika przy ulicy Strumykowej 4.
 • W 2020 roku Toruń będzie świętował 100. rocznicę powrotu do wolnej Polski.
 • 28 listopada - 1 grudnia 2019 r. po raz dwunasty w Toruniu odbędzie się festiwal przyrodniczy „Sztuka Natury”.