Zapoznaj się z planem | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Zapoznaj się z planem

Eko, Miasto
Data publikacji: 17 maja 2022
Autor: Magdalena Winiarska
Na zdjęciu: widok z drona na tzw. Wrzosowisko - las, nieużytek i zabudowania

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tzw. Wrzosowiska został wyłożony do publicznego wglądu w dn. 17 maja 2022 r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dostępny do wglądu będzie od 17 maja do 14 czerwca 2022 r.:

Zgodnie z projektem, teren miejskich gruntów o powierzchni 18 ha zostanie uporządkowany, przy pełnej ochronie znajdujących się tam obszarów leśnych. Oznacza to, że na powierzchni 10 ha zachowany zostanie park leśny. Dodatkowo, dzięki sugestiom mieszkańców i społeczników, powiększona zostanie strefa ochrony konserwatorskiej Fortu VI wraz z występującymi w terenie elementami fortecznymi.

Plan umożliwia także wprowadzenie na obszarach niezagospodarowanych nowej zabudowy z zakresu usług ochrony zdrowia i opiekuńczych, odpowiadając na potrzeby społeczne w tym zakresie. Zakłada się zlokalizowanie tych usług w centralnej części obszaru, na otwartych terenach pomiędzy zabudową przy ul. Storczykowej a terenem parku leśnego.


W dniu 20 maja 2022 r. o godz. 16:00 w siedzibie Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio przy ul. św. Jana Bosko 1 w Toruniu odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami.

Uwagi do planu można także zgłaszać w formie:

 • papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
 • elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

W korespondencji należy podać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2022 r.

Fot. Sławomir Kowalski

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  W związku z przechodzącą przez Polskę falą upałów, 28 czerwca 2022 r., w centrum Torunia zostały uruchomione kurtyny wodne. Urządzenia pomogą mieszkańcom miasta przetrwać wysokie temperatury.
 • Na zdjęciu: wizyta ambasador Imdiii w TZMO
  Biznes, Miasto
  Jej Ekscelencja Ambasador Indii w Polsce i na Litwie Nagma Mallick odwiedziła 25 czerwca 2022 r. Toruńskie zakłady Materiałów Opatrunkowych w Toruniu.
 • Na zdjęciu publiczność siedzi na fotelach podczas Tofifest 2021
  Kultura, Miasto
  Niezwykłe spotkanie z niezwykłym kinem, które stawia pytania i pozostawia widzowi poszukiwanie drogi szukania odpowiedzi – od 28 czerwca do 3 lipca w Toruniu odbędzie się 20. MFF TOFIFEST Kujawy i Pomorze. Motywem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu będzie dzieło Francisa Forda Coppoli – Ojciec Chrzestny.
 • Na zdjęciu autobus elektryczny ładuje się ładowarką pantografową
  Miasto, MZK
  Od 1 lipca 2022 r. wprowadzonych zostanie kilka zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Wiele z nich wynika z wniosków mieszkańców oraz dostosowania rozkładów jazdy do obsługi przez autobusy elektryczne. M.in. powstanie nowa linia autobusowa, na niektórych liniach wprowadzone zostaną korekty i zmieni się numeracja linii miejsko-podmiejskich.
 • Na zdjęciu chórzystki podczas występu festiwalowego w Dworze Artusa
  Kultura, Miasto
  W dniu 27 czerwca 2022 r. w Dworze Artusa odbył się koncert festiwalowy IX edycji Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Mikołaja Kopernika Per Musicam ad Astra.
 • Na zdjęciu osoba trzyma myszkę komputerową
  Miasto
  Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza ponowne postępowanie na dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu. Oferty składać można do 14 lipca 2022 r. do godz. 10.00.