Z Radami Okręgów o przyszłości Torunia | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Z Radami Okręgów o przyszłości Torunia

Miasto
Data publikacji: 29 maja 2024
Autor: Marcin Pryka

W Toruniu ruszyły spotkania prezydenta Pawła Gulewskiego z Radami Okręgów. – Bardzo nam zależało, żeby jeszcze przed wakacjami porozmawiać o mieście i naszej współpracy, o rozpoczynającej się procedurze Budżetu Obywatelskiego, a także o tym co w partycypacji, wzajemnej współpracy chcielibyśmy zmienić, żeby była ona bardziej skuteczna, wielopłaszczyznowa i maksymalnie satysfakcjonująca dla obu stron - mówił prezydent.

Pierwsze w tej kadencji samorządu spotkanie prezydenta Pawła Gulewskiego z Radami Okręgów Rudak, Podgórz i Stawki odbyło się 29 maja 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 14. Przedstawiciele Rad Okręgów z optymizmem podeszli do nowej formy spotkań. Rozmawiano przede wszystkim o sprawach dotyczących lewobrzeżnej części Torunia i jej mieszkańców, w tym głównie o rozwoju systemu ścieżek rowerowych, udrożnieniu ul. Strzałowej w kontekście powstania nowej Szkoły Podstawowej nr 12, przebudowie ul. Łódzkiej oraz funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Władze miasta ciepło wypowiedziały się o koncepcji powrotu do uruchomienia linii nr 22 – szkieletowej linii, która łączy prawobrzeże z lewobrzeżem.

Prezydent Paweł Gulewski zachęcał Rady Okręgów, które mają szczególną rolę w budowaniu aktywności społecznej na poziomie osiedla, dzielnicy do aktywnego udziału w planowanym na 10-11 września Kongresie Dialogu. - Podczas Kongresu będziemy ustalać sposoby partycypacji, dialogu na najbliższe lata, bo nie ulega wątpliwości, że proces partycypacji i konsultacji społecznych od małych inwestycji aż po te duże wymaga gruntownego przeobrażenia. Kongres Dialogu to również będzie ten moment, w którym przyjrzymy się procedurze Budżetu Obywatelskiego. Chcielibyśmy, żeby rola Rad Okręgów tutaj była wzmocniona - podkreślił prezydent.

Kongres Dialogu to pomysł na zbudowanie przestrzeni, w której mieszkańcy, przedstawiciele różnych grup zaangażowanych w życie naszego miasta na bardzo różnych poziomach będą mieli przestrzeń i czas na to, żeby w formie paneli i warsztatów wypracowujących własne rekomendacje współtworzyć pomysł jak ma wyglądać współdecydowanie o naszym mieście. Żebyśmy byli współodpowiedzialni za nasze miasto i myśleli o tym co jesteśmy w stanie wspólnie stworzyć. 

- Chcielibyśmy wspólnie porozmawiać z różnymi grupami, mieszkańcami, społecznikami, aktywistami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, ale też przedsiębiorcami, urzędnikami, środowiskami eksperckimi, naukowymi - wszystkimi, którzy współuczestniczą w tworzeniu miasta i którzy mają swoją własną cenną perspektywę, którą są w stanie podzielić się z innymi mieszkańcami i władzami miasta - mówił w trakcie spotkania dr Patryk Wawrzyński.

W ramach warsztatów na Kongresie przedstawiciele różnych grup stworzą własną listę oczekiwań wobec Konsorcjum Dialogu – wspólnego przedsięwzięcia miasta i organizacji pozarządowych, które zajmie się prowadzeniem konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne na skutek wrześniowego Kongresu Dialogu mają stać się przestrzenią, w której organizacje pozarządowe moderują dyskusje i pomagają budować wspólną, przyjazną dla nas wszystkich przestrzeń.

- Kluczowe jest to, żeby przedstawiciele Rad Okręgów jako mieszkańcy miasta, osoby zaangażowane i uczestniczące w życiu miasta byli tam obecni, chcieli zabrać głos i uczestniczyć w dyskusjach po to, ażebyśmy wspólnie decydowali o tym jak będzie wyglądało projektowanie i wprowadzanie nowych pomysłów w naszym mieście - podkreślił dr Wawrzyński.

W spotkaniu wzięli udział również m.in. wiceprzewodnicząca Rady Miasta Torunia Edyta Macieja-Morzuch, radni Rady Miasta Torunia: Michał Jakubaszek, Wojciech Klabun i Piotr Drążek, a także dyrektorzy poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Torunia.

Zdj. Sławomir Kowalski

Najczęściej czytane aktualności

  • Poznaliśmy pierwsze nazwiska zaproszonych artystów!
  • 11 czerwca 2024 r. prezydent Paweł Gulewski spotkał się z Radami Okręgów Staromiejskie i Bydgoskie.
  • Prezydent Torunia wydłużył termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2024-2029.
  • W dniach 15-17 czerwca 2024 r. przypada 100 – lecie maratonu w Polsce. To właśnie w Grodzie Kopernika 15 czerwca 1924 r. miała miejsce meta pierwszego, najdłuższego biegu maratońskiego w Polsce.
  • Do 30 czerwca 2024 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.
  • Budowa nowej linii tramwajowej do pętli przy ul. Heweliusza nagrodzona Medalem Europejskim!
  • Drużyna chłopców U12 Społecznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Stowarzyszenia "Edukacja" w Toruniu odniosła wielki sukces w XXIV edycji Pucharu Tymbarka. Zespół zajął 4. miejsce w całej Polsce, w swojej kategorii wiekowej.   - To ogromne osiągnięcie dla naszej szkoły i miasta Torunia. Nasza drużyna wykazała się nie tylko doskonałymi...
  • We wrześniu 2024 r. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędą się warsztaty profilaktyczne w ramach miejskiego programu profilaktyki uzależnień.