www.torun.pl

Z myślą o cudzoziemcach

Miasto
Data publikacji: 24 marca 2020
Autor: Magdalena Winiarska

Zapraszamy wszystkich cudzoziemców i cudzoziemki do udziału w projekcie „Pracuj w Polsce!”, którego celem jest poprawa ich sytuacji zawodowej oraz społecznej poprzez podniesienie kompetencji zawodowych.

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz społecznej cudzoziemców i cudzoziemek zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim (obszar ZIT BTOF) poprzez podniesienie i dostosowanie kompetencji zawodowych osób zatrudnionych na niższych stanowiskach niż ich wykształcenie oraz wyposażenie osób bezrobotnych, wchodzących na rynek pracy lub jej poszukujących w nowe umiejętności i kwalifikacje.

W ramach zaplanowanych aktywności przewidujemy:  
1. prowadzenie punktów informacyjno-doradczych w Toruniu i Bydgoszczy;
2. poradnictwo prawne;  
3. wsparcie psychologiczne;  
4. kursy adaptacyjne;  
5. kursy języka polskiego;  
6. spotkania ze specjalistami;  
7. spotkania kulturalno-integracyjne;  
8. dofinansowanie kursów zawodowych oraz kursów na prawo jazdy(powyżej kategorii B);
9. udzielanie doradztwa zawodowego oraz współpracę z pracodawcami;
10. osoby zagrożone ubóstwem oraz zagrożone bezdomnością będą miały możliwość skorzystania z mieszkań wspomaganych.  

Grupę docelową projektu tworzą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym:
• cudzoziemcy zatrudnieni poniżej swoich kwalifikacji zawodowych, ze względu na pochodzenie i brak nie uznawania kwalifikacji (30 osób);
• cudzoziemcy bezrobotni lub/i wchodzący na rynek pracy/poszukujący pracy, w tym: osoby z przyznaną ochroną międzynarodową lub pobytem ze względów humanitarnych (70 osób).

Wszelkie pytania dotyczące projektu i rekrutacji do projektu prosimy kierować do Michała Antonowicza (tel. 507 412 653, e-mail: michal.antonowicz@emic.com.pl) – możliwość rozmowy w językach: polskim, rosyjskim i angielskim.

Projekt „Pracuj w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo., Działanie 9.1 Włączanie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT., Poddziałanie 9.1.1 Aktywnie włączanie społeczne w ramach ZIT. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego zgodnie z umową numer UM_SE.433.1.787.2018, zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 07.12.2018 r.

Osoby z przyznaną ochroną międzynarodową mogą skorzystać z programu mieszkań wspomaganych, jaki uruchomiła od stycznia 2020 r. toruńska Fundacja Emic. Dzięki realizowanemu projektowi „Pracuj w Polsce!”, fundacja pokrywa koszty od 1500 zł do 2000 zł miesięcznie za jedno mieszkanie. Mieszkania wspomagane znajdują się na terenie Torunia i Bydgoszczy i stanowią  rodzaj pomocy społecznej, w ramach której osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą znaleźć bezpieczne lokum, do momentu kiedy ich sytuacja nie ulegnie poprawie.

Jakie wsparcie zapewnia Fundacja Emic w ramach realizowanego programu:
- możliwość pobytu w mieszkaniu przez okres 7 miesięcy,
- poradnictwo prawne i psychologiczne,
- konsultacje z doradcą zawodowym,
- trening i pomoc w rozwiązywaniu spraw urzędowych,
- lekcje języka polskiego,
- możliwość odbycia kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Zgłoszenia porzez wypełnienie formularza kontaktowego.

Więcej informacji udziela: opiekunka mieszkań wspomaganych Dorota Kaczorowska, tel. 506 681 307, e-mail: dorota.kaczorowska@emic.com.pl. Adres Fundacji: ul. Legionów 15/1, Toruń; ul. Gdańska 128, Bydgoszcz.

Fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Przed izbą przyjęć Specjalistycznego Szpitala Miejskiego rozpoczęto rozstawianie namiotów. To w nich będzie się odbywała wstępna selekcja, umożliwiająca oddzielenie pacjentów z podejrzeniem zarażenia koronawirusem od pozostałych.
 • Biznes
  To kolejne działanie mające na celu ograniczenie negatywnych skutków pandemii na gospodarkę. Jest kierowane do małych i średnich przedsiębiorców. Środki przeznaczone na ten cel to 400 milionów złotych. Nabór wniosków ruszy z końcem kwietnia. Jak zapowiadają twórcy nowego funduszu pożyczkowego: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz...
 • Biznes
  Ministerstwo Rozwoju przedstawiło dziś (7 kwietnia) nowe propozycje rozwiązań dedykowanych przedsiębiorcom.
 • Drogi, Miasto
  Ulica Bażyńskich na odcinku od Batorego do ul. Wojska Polskiego, na wysokości Szpitala Miejskiego, została zamknięta dla ruchu.
 • Miasto
  Fundacja na Rzecz Hematologii i Medycyny Regeneracyjnej prowadzi zbiórkę pieniędzy na zakup maseczek, przyłbic, kombinezonów i środków dezynfekcyjnych dla Oddziału Hematologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim.
 • Miasto
  Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza na zajęcia powtórkowe w formie e-learninowej przed egzaminem dojrzałości z matematyki.
 • Filharmonicy z orkiestr symfonicznych największych polskich miast, w tym z Torunia, zagrali wspólnie fragment utworu „Wiosna” Antoniego Vivaldiego.
 • W ramach akcji „Zostań w domu, ćwicz z nami” do aktywności fizycznej zachęcają Twarde Pierniki.
 • 6 kwietnia 2020 roku dyrekcja Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu podjęła decyzje o zamknięciu Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2. Aż 200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i...
 • Życzenia Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego z okazji Światowego Dnia Zdrowia.
 • Znany toruński lekarz, którzy walczy ze stwardnieniem zanikowym bocznym, rozpoczął eksperymentalną terapię komórkami macierzystymi w klinice w Seulu.
 • W Toruniu i powiecie toruńskim potwierdzono zarażenie obecność SARS-CoV-19 u 59 osób. W związku z zarażeniem dwa oddziały Specjalistycznego Szpitala Miejskiego zostały zamknięte.
 • W okresie Świąt Wielkanocnych w Toruniu będzie inaczej funkcjonowała komunikacja miejska.