www.torun.pl

Z myślą o cudzoziemcach

Miasto
Data publikacji: 24 marca 2020
Autor: Magdalena Winiarska

Zapraszamy wszystkich cudzoziemców i cudzoziemki do udziału w projekcie „Pracuj w Polsce!”, którego celem jest poprawa ich sytuacji zawodowej oraz społecznej poprzez podniesienie kompetencji zawodowych.

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz społecznej cudzoziemców i cudzoziemek zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim (obszar ZIT BTOF) poprzez podniesienie i dostosowanie kompetencji zawodowych osób zatrudnionych na niższych stanowiskach niż ich wykształcenie oraz wyposażenie osób bezrobotnych, wchodzących na rynek pracy lub jej poszukujących w nowe umiejętności i kwalifikacje.

W ramach zaplanowanych aktywności przewidujemy:  
1. prowadzenie punktów informacyjno-doradczych w Toruniu i Bydgoszczy;
2. poradnictwo prawne;  
3. wsparcie psychologiczne;  
4. kursy adaptacyjne;  
5. kursy języka polskiego;  
6. spotkania ze specjalistami;  
7. spotkania kulturalno-integracyjne;  
8. dofinansowanie kursów zawodowych oraz kursów na prawo jazdy(powyżej kategorii B);
9. udzielanie doradztwa zawodowego oraz współpracę z pracodawcami;
10. osoby zagrożone ubóstwem oraz zagrożone bezdomnością będą miały możliwość skorzystania z mieszkań wspomaganych.  

Grupę docelową projektu tworzą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym:
• cudzoziemcy zatrudnieni poniżej swoich kwalifikacji zawodowych, ze względu na pochodzenie i brak nie uznawania kwalifikacji (30 osób);
• cudzoziemcy bezrobotni lub/i wchodzący na rynek pracy/poszukujący pracy, w tym: osoby z przyznaną ochroną międzynarodową lub pobytem ze względów humanitarnych (70 osób).

Wszelkie pytania dotyczące projektu i rekrutacji do projektu prosimy kierować do Michała Antonowicza (tel. 507 412 653, e-mail: michal.antonowicz@emic.com.pl) – możliwość rozmowy w językach: polskim, rosyjskim i angielskim.

Projekt „Pracuj w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo., Działanie 9.1 Włączanie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT., Poddziałanie 9.1.1 Aktywnie włączanie społeczne w ramach ZIT. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego zgodnie z umową numer UM_SE.433.1.787.2018, zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 07.12.2018 r.

Osoby z przyznaną ochroną międzynarodową mogą skorzystać z programu mieszkań wspomaganych, jaki uruchomiła od stycznia 2020 r. toruńska Fundacja Emic. Dzięki realizowanemu projektowi „Pracuj w Polsce!”, fundacja pokrywa koszty od 1500 zł do 2000 zł miesięcznie za jedno mieszkanie. Mieszkania wspomagane znajdują się na terenie Torunia i Bydgoszczy i stanowią  rodzaj pomocy społecznej, w ramach której osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą znaleźć bezpieczne lokum, do momentu kiedy ich sytuacja nie ulegnie poprawie.

Jakie wsparcie zapewnia Fundacja Emic w ramach realizowanego programu:
- możliwość pobytu w mieszkaniu przez okres 7 miesięcy,
- poradnictwo prawne i psychologiczne,
- konsultacje z doradcą zawodowym,
- trening i pomoc w rozwiązywaniu spraw urzędowych,
- lekcje języka polskiego,
- możliwość odbycia kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Zgłoszenia porzez wypełnienie formularza kontaktowego.

Więcej informacji udziela: opiekunka mieszkań wspomaganych Dorota Kaczorowska, tel. 506 681 307, e-mail: dorota.kaczorowska@emic.com.pl. Adres Fundacji: ul. Legionów 15/1, Toruń; ul. Gdańska 128, Bydgoszcz.

Fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Sport
  Duńczyk Leon Madsen wygrał 4 lipca 2020 r. w Toruniu pierwszą rundę zmagań o tytuł Indywidualnego Mistrza Europy. Najlepszy z Polaków był Bartosz Smektała, który zajął czwarte miejsce.
 • Kultura
  W Centrum Sztuki Współczesnej 3 lipca 2020 r. odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów kulturalnych Miasta Torunia na II półrocze 2020 r.
 • Miasto
  Zasłanianie nosa i ust znacznie obniża ryzyko zakażenia się chorobami przenoszonymi drogą kropelkową. Dlatego nośmy maseczki!
 • Inwestycje
  W poniedziałek 6 lipca 2020 r. nastąpi czasowe wstrzymanie dostawy wody z miejskiego wodociągu do budynków przy ul. Włocławskiej. Trwa podłączanie kolejnych ulic w Toruniu do nowo wybudowanego wodociągu.
 • Miasto, Sport
  Najnowocześniejszy żużlowy obiekt świata - toruńska Motoarena - będzie gospodarzem inauguracji, a nieco później również wielkiego finału zmagań o tytuł Indywidualnego Mistrza Europy. Cykl TAURON Speedway Euro Championship zagości w Toruniu 4 oraz 29 lipca 2020 r. Bilety na oba wydarzenia są jeszcze w sprzedaży i można nabyć je wyłącznie przez...
 • Biznes, Miasto
  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Centrum Wsparcia Biznesu zapraszają przedsiębiorców z Torunia na bezpłatny webinar „Wsparcie dla firm”. Wydarzenie odbędzie 9 lipca 2020 r. o godz. 11:00.
 • W piątek 26 czerwca na platformie TVP Stream ruszył nowy kanał internetowy TVP Kultura 2. W ten weekend na platformie wyemitowane zostaną programy „Zakochaj się w Polsce” oraz „Pomniki Historii” poświęcone Toruniowi i regionowi.
 • Jeśli chcesz pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania lub złożyć wniosek o dopisanie się do spisu bądź rejestru wyborców, możesz to zrobić dodatkowo także w sobotę w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. Batorego 38/40.
 • W ramach cyklu „Starówka Mistrzów” Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu zaprasza do świata kolorowych kompozycji owocowo-warzywnych podanych w łupinie kokosa. Coco Bowl to inspirujące miejsce, od nowa definiujące pomysł na prowadzenie restauracji.
 • Prace na pływalni przy ul. Bażyńskich idą zgodnie z planem, zatem już na początku grudnia 2020 r. zostanie ona otwarta.
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został pełnoprawnym członkiem konsorcjum Young Universities for the Future of Europe (YUFE). To ogromne wyróżnienie dla toruńskiego uniwersytetu oraz miasta Torunia.
 • Przez Przysiek, Rozgarty i Łążyn wiedzie trasa rajdu rowerowego organizowanego 12 lipca przez Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu i Klub Turystyki Kolarskiej "PRZYGODA".
 • Toruń znalazł się wśród 23 miast i gmin w województwie kujawsko-pomorskim, które otrzymały dofinansowanie z programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa Edycja 2020.
 • Popisy cyrkowe i fireshow, niezwykłe instrumenty, teatr lalek, pantomima – tak różnorodne będą propozycje 6. Festiwalu Teatrów Ulicznych. Między 4 lipca a 9 sierpnia mali i duzi widzowie zobaczą 11 przedstawień.