www.torun.pl

XVI Toruńskie Forum NGO

Miasto
Data publikacji: 18 października 2019
Autor: Filip Tomasik

Prezydent Miasta Torunia oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia zapraszają do udziału w Forum przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w naszym mieście.

7 listopada 2019 r. odbędzie się już szesnaste Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych, tradycyjnie organizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Spotkanie toruńskiego środowiska pozarządowego z przedstawicielami samorządu lokalnego służy przede wszystkim wymianie informacji oraz doświadczeń, pozwala omówić aktualne problemy organizacji działających w Toruniu oraz skorzystać z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

Program spotkania uwzględnia część panelową, podczas której przedstawimy informacje dotyczące otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miasta Toruń w roku 2020, w tym nowych wzorów dokumentów konkursowych (oferty, umowy i sprawozdania z wykonania zadania publicznego). 

W ramach zaproponowanych warsztatów szkoleniowych wyjaśnimy jak zdefiniować, zweryfikować i rozliczać rezultaty zadania publicznego, jak je zmierzyć po zakończonym działaniu, jak organizować wolontariat w NGO, jak  motywować wolontariuszy i jak ich zatrzymać w organizacji. Będziemy również rozmawiać o wydatkach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ofertach konkursowych.

Podczas tegorocznego Forum przeprowadzone zostaną również wybory przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia na lata 2020-2022 (V kadencja), a wydarzeniem towarzyszącym będzie VI Kawiarenka Obywatelska Seniorów organizowana we współpracy z Radą Seniorów Miasta Torunia.

  
>>>ZGŁOŚ SIĘ ELEKTRONICZNIE TUTAJ<<<

   


Kiedy?
7 listopada 2019 r.
, godz. 10.00-16.00

Gdzie?
Dwór Artusa, ul. Rynek Staromiejski 6,  87-100 Toruń

Program Forum
wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na stronie: www.orbitorun.pl


Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 31 października 2019 r.


Kontakt
Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń (pok. nr 35)


Przypominamy, że do 23 października 2019 r., do godz. 15.00 przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencji 2020-2022.

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna, a my startujemy z weekendem w Toruniu! Przed nami spotkania: muzyczne - 30. Blues Meeting, dramatyczne - Teatrów Jednego Aktora oraz projektantów i ilustratorów - GrafConf 2019.
 • Miasto
  Rozpoczęła się dyskusja nad projektem budżetu Torunia na 2020 r. Na sesji Rady Miasta Torunia 21 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze czytanie dokumentu.
 • Kultura, Miasto
  Koncerty muzyczne, projekcje filmowe, wydarzenia poetyckie oraz artystyczne. 11-15 grudnia 2019 r. po raz szósty w Toruniu organizowane są Dni Grzegorza Ciechowskiego.
 • Miasto
  We wtorek 19 listopada 2019 r. pożegnaliśmy w Toruniu dr Romana Łyska. Znany toruński kardiolog zmarł 14 listopada 2019 r.
 • Miasto
  Pracownicy socjalni obchodzą swoje święto. Z tej okazji 20 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie w Ratuszu Staromiejskim.
 • Miasto
  Rozpoczynamy 2. etap konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej. Spotkanie konsultatyjne odbędzie się 28 listopada 2019 r.
 • 21 listopada 2019 r. Rada Miasta przyjęła Plan Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030.
 • Wzrosną opłaty za pobyt dziecka w żłobku - taką decyzję podjęli radni 21 listopada 2019 r.
 • Podczas 12. sesji radni w ramach pierwszego czytania zapoznali się z uchwałami dotyczącymi sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
 • Ponad 26,5 km dróg lokalnych zostanie zbudowanych bądź przebudowanych w latach 2010-2023. Podczas 12. sesji Rady Miasta przyjęty został „Program Budowy Dróg Lokalnych” na te lata.
 • "Rozstrzelana niepodległość. Ofiary zbrodni pomorskiej 1939 roku" to temat konferencji organizowanej w piątek 22 listopada 2019 r. przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej i Instytut Pamięci Narodowej Delegatura Bydgoszcz. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
 • Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na piernikowy festyn "Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna…". Impreza odbędzie się w sobotę 23 listopada 2019 r. w godzinach 10.00–16.00 w Muzeum Toruńskiego Piernika przy ulicy Strumykowej 4.
 • W 2020 roku Toruń będzie świętował 100. rocznicę powrotu do wolnej Polski.
 • 28 listopada - 1 grudnia 2019 r. po raz dwunasty w Toruniu odbędzie się festiwal przyrodniczy „Sztuka Natury”.