www.torun.pl

Wspólna spalarnia gotowa

Miasto
Data publikacji: 25 listopada 2015
Autor: Sylwia Derengowska

Zakończyła się budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego. Bydgoska spalarnia będzie jedną z największych tego typu inwestycji w Polsce.

Uroczyste zakończenie budowy spalarni odbędzie się 26 listopada 2015 r. o godz. 11.00 przy ul. Ernesta Petersona 22 w Bydgoszczy. Weźmie w niej udział m.in. prezydent Torunia Michał Zaleski.

29 października 2009 w Bydgoszczy zostało zawarte porozumienie w sprawie budowy spalarni. Gmina Miasta Toruń gwarantowała w nim dostarczenie strumienia odpadów do spalarni w określonych w umowie ilościach, a Miasto Bydgoszcz zobowiązało się ten strumień odpadów odebrać i unieszkodliwiać. Realizacją przedsięwzięcia zajął się Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

W ramach projektu w Bydgoszczy wybudowano Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, a w Toruniu - stację przeładunkową odbioru odpadów. Tę ostatnią oddano do użytku już na początku br. Ponadto zakres rzeczowy przedsięwzięcia objął jeszcze budowę kompostowni o wydajności 4 000 Mg/rok ( w Bydgoszczy) oraz sieci przesyłowej , tj.  wyprowadzenie energii cieplnej i elektrycznej z ZTPOK wraz z całą infrastrukturą w ilości:

 • energia cieplna – 648 000 GJ/rok (180 000 MWh/rok)
 • energia elektryczna – 54 000 MWh/rok

Według Pronatury wyprodukowana energia wystarczy na pokrycie zapotrzebowania kilkudziesięciotysięcznego osiedla. Zasięg projektu objął:

- Bydgoszcz i gminy: Solec Kujawski, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Mrocza

-  Toruń i gminy: Lubicz, Łubianka, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Czernikowo, Obrowo.

Budowa spalarni ruszyła 30 września 2013 r. Była współfinansowana ze środków europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności. Całkowity koszt projektu wynosi 522 101 801 PLN, w tym kwota unijnego wsparcia:  255 424 188 PLN.

Warto dodać, że od jesieni br. toruńskie odpady trafiają już do spalarni w Bydgoszczy. Są przekazywana przez MPO na potrzeby rozruchu tej instalacji.

Kalendarium najważniejszych działań

20 kwietnia 2005 r. zostało podpisane  Porozumienie Partnerskie w sprawie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, na podstawie którego Miasta solidarnie postanowiły wspólnie promować Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny w Europie oraz wypracować wspólne projekty inwestycyjne, współfinansowane przez Komisję Europejską, podnoszących konkurencyjność Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.

22 czerwca 2006 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy a Prezydentem Miasta Torunia została podpisana Deklaracja Współpracy Partnerskiej Bydgoszczy i Torunia w sprawie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wzmacniających rozwój Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.

20 lutego 2008 roku Gmina Miasta Toruń podpisała porozumienie z Gminą Miasta Bydgoszcz w sprawie podziału zadań związanych z udzieleniem zamówienia publicznego obejmującego wykonanie opracowania pn. „Ocena wykonalności docelowego systemu gospodarki odpadami dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego
 z wyborem wariantów lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych”.

W marcu 2008 roku została podpisana umowa pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Miastem Toruń a Biurem Inżynierii Środowiska i Rozwoju Technologii Przedsiębiorstwa Usługowego „Południe II” w Krakowie dotycząca realizacji opracowania zatytułowanego „Ocena strategiczna wykonalności docelowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego (BTOM) z wyborem wariantów lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK)”.

2 października 2008 roku RMT podjęła uchwałę nr 395/08 w sprawie przygotowania, wspólnie z Miastem Bydgoszcz, przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, która będzie następnym elementem na drodze do wypełnienia tych obowiązków i zobowiązań.

6 października 2008 roku podpisano list intencyjny, określający wolę współpracy Bydgoszczy i Torunia przy budowie ZTPOK.

9 grudnia 2008 roku Gmina Miasta Toruń podpisała umowę z Gminą Miasta Bydgoszcz w sprawie podziału zadań związanych z udzieleniem zamówienia publicznego obejmującego przygotowanie dokumentów do aplikacji o środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(POIŚ) na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego – CZĘŚĆ II.

15 stycznia 2009 roku Gmina Miasta Toruń z Gminą Miasta Bydgoszcz podpisały umowę z konsorcjum COWI w sprawie przygotowania dokumentów do aplikacji o środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(POIŚ) na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego – CZĘŚĆ II.

29 października 2009 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy miastami Bydgoszcz i Toruń dotyczące wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”, zgodnie z § 4 tego porozumienia  GMT  zobowiązała się do przekazywania do spalarni odpadów  48,1 tys. Mg odpadów komunalnych w roku  2013 r., 48,88  tys. Mg w roku 2014,   49,4 tys. Mg w roku 2015,   55,5 tys. Mg w roku 2016, 58,3 tys. Mg w roku 2029 i 60 tys. Mg rocznie  od 2030 r.

Obecnie prowadzone są ze stroną bydgoską rozmowy dotyczące aktualizacji zapisów tego porozumienia, w tym w zakresie ilości przekazywanych przez stronę toruńską do termicznego przekształcenia oraz ustalenia finalnego kosztu ich zagospodarowania.

Instalacja ZTPOK uzyskała wszystkie wymagane pozwolenia, w tym pozwolenie na użytkowanie i zgodnie z uchwałą sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.09.2015 r. zmieniającą wcześniejsza uchwałę sejmiku w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012–2017 z perspektywą na lata 2018–2023” z 24 września 2012 r.  została wpisana na listę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), dla Regionu 5 Bydgosko-Toruńskiego.

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Przed izbą przyjęć Specjalistycznego Szpitala Miejskiego rozpoczęto rozstawianie namiotów. To w nich będzie się odbywała wstępna selekcja, umożliwiająca oddzielenie pacjentów z podejrzeniem zarażenia koronawirusem od pozostałych.
 • Biznes
  To kolejne działanie mające na celu ograniczenie negatywnych skutków pandemii na gospodarkę. Jest kierowane do małych i średnich przedsiębiorców. Środki przeznaczone na ten cel to 400 milionów złotych. Nabór wniosków ruszy z końcem kwietnia. Jak zapowiadają twórcy nowego funduszu pożyczkowego: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz...
 • Biznes
  Ministerstwo Rozwoju przedstawiło dziś (7 kwietnia) nowe propozycje rozwiązań dedykowanych przedsiębiorcom.
 • Drogi, Miasto
  Ulica Bażyńskich na odcinku od Batorego do ul. Wojska Polskiego, na wysokości Szpitala Miejskiego, została zamknięta dla ruchu.
 • Miasto
  Fundacja na Rzecz Hematologii i Medycyny Regeneracyjnej prowadzi zbiórkę pieniędzy na zakup maseczek, przyłbic, kombinezonów i środków dezynfekcyjnych dla Oddziału Hematologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim.
 • Miasto
  Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza na zajęcia powtórkowe w formie e-learninowej przed egzaminem dojrzałości z matematyki.
 • Filharmonicy z orkiestr symfonicznych największych polskich miast, w tym z Torunia, zagrali wspólnie fragment utworu „Wiosna” Antoniego Vivaldiego.
 • W ramach akcji „Zostań w domu, ćwicz z nami” do aktywności fizycznej zachęcają Twarde Pierniki.
 • 6 kwietnia 2020 roku dyrekcja Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu podjęła decyzje o zamknięciu Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2. Aż 200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i...
 • Życzenia Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego z okazji Światowego Dnia Zdrowia.
 • Znany toruński lekarz, którzy walczy ze stwardnieniem zanikowym bocznym, rozpoczął eksperymentalną terapię komórkami macierzystymi w klinice w Seulu.
 • W Toruniu i powiecie toruńskim potwierdzono zarażenie obecność SARS-CoV-19 u 59 osób. W związku z zarażeniem dwa oddziały Specjalistycznego Szpitala Miejskiego zostały zamknięte.
 • W okresie Świąt Wielkanocnych w Toruniu będzie inaczej funkcjonowała komunikacja miejska.