www.torun.pl

Wspólna spalarnia gotowa

Miasto
Data publikacji: 25 listopada 2015
Autor: Sylwia Derengowska

Zakończyła się budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego. Bydgoska spalarnia będzie jedną z największych tego typu inwestycji w Polsce.

Uroczyste zakończenie budowy spalarni odbędzie się 26 listopada 2015 r. o godz. 11.00 przy ul. Ernesta Petersona 22 w Bydgoszczy. Weźmie w niej udział m.in. prezydent Torunia Michał Zaleski.

29 października 2009 w Bydgoszczy zostało zawarte porozumienie w sprawie budowy spalarni. Gmina Miasta Toruń gwarantowała w nim dostarczenie strumienia odpadów do spalarni w określonych w umowie ilościach, a Miasto Bydgoszcz zobowiązało się ten strumień odpadów odebrać i unieszkodliwiać. Realizacją przedsięwzięcia zajął się Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

W ramach projektu w Bydgoszczy wybudowano Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, a w Toruniu - stację przeładunkową odbioru odpadów. Tę ostatnią oddano do użytku już na początku br. Ponadto zakres rzeczowy przedsięwzięcia objął jeszcze budowę kompostowni o wydajności 4 000 Mg/rok ( w Bydgoszczy) oraz sieci przesyłowej , tj.  wyprowadzenie energii cieplnej i elektrycznej z ZTPOK wraz z całą infrastrukturą w ilości:

 • energia cieplna – 648 000 GJ/rok (180 000 MWh/rok)
 • energia elektryczna – 54 000 MWh/rok

Według Pronatury wyprodukowana energia wystarczy na pokrycie zapotrzebowania kilkudziesięciotysięcznego osiedla. Zasięg projektu objął:

- Bydgoszcz i gminy: Solec Kujawski, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Mrocza

-  Toruń i gminy: Lubicz, Łubianka, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Czernikowo, Obrowo.

Budowa spalarni ruszyła 30 września 2013 r. Była współfinansowana ze środków europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności. Całkowity koszt projektu wynosi 522 101 801 PLN, w tym kwota unijnego wsparcia:  255 424 188 PLN.

Warto dodać, że od jesieni br. toruńskie odpady trafiają już do spalarni w Bydgoszczy. Są przekazywana przez MPO na potrzeby rozruchu tej instalacji.

Kalendarium najważniejszych działań

20 kwietnia 2005 r. zostało podpisane  Porozumienie Partnerskie w sprawie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, na podstawie którego Miasta solidarnie postanowiły wspólnie promować Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny w Europie oraz wypracować wspólne projekty inwestycyjne, współfinansowane przez Komisję Europejską, podnoszących konkurencyjność Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.

22 czerwca 2006 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy a Prezydentem Miasta Torunia została podpisana Deklaracja Współpracy Partnerskiej Bydgoszczy i Torunia w sprawie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wzmacniających rozwój Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.

20 lutego 2008 roku Gmina Miasta Toruń podpisała porozumienie z Gminą Miasta Bydgoszcz w sprawie podziału zadań związanych z udzieleniem zamówienia publicznego obejmującego wykonanie opracowania pn. „Ocena wykonalności docelowego systemu gospodarki odpadami dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego
 z wyborem wariantów lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych”.

W marcu 2008 roku została podpisana umowa pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Miastem Toruń a Biurem Inżynierii Środowiska i Rozwoju Technologii Przedsiębiorstwa Usługowego „Południe II” w Krakowie dotycząca realizacji opracowania zatytułowanego „Ocena strategiczna wykonalności docelowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego (BTOM) z wyborem wariantów lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK)”.

2 października 2008 roku RMT podjęła uchwałę nr 395/08 w sprawie przygotowania, wspólnie z Miastem Bydgoszcz, przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, która będzie następnym elementem na drodze do wypełnienia tych obowiązków i zobowiązań.

6 października 2008 roku podpisano list intencyjny, określający wolę współpracy Bydgoszczy i Torunia przy budowie ZTPOK.

9 grudnia 2008 roku Gmina Miasta Toruń podpisała umowę z Gminą Miasta Bydgoszcz w sprawie podziału zadań związanych z udzieleniem zamówienia publicznego obejmującego przygotowanie dokumentów do aplikacji o środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(POIŚ) na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego – CZĘŚĆ II.

15 stycznia 2009 roku Gmina Miasta Toruń z Gminą Miasta Bydgoszcz podpisały umowę z konsorcjum COWI w sprawie przygotowania dokumentów do aplikacji o środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(POIŚ) na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego – CZĘŚĆ II.

29 października 2009 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy miastami Bydgoszcz i Toruń dotyczące wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”, zgodnie z § 4 tego porozumienia  GMT  zobowiązała się do przekazywania do spalarni odpadów  48,1 tys. Mg odpadów komunalnych w roku  2013 r., 48,88  tys. Mg w roku 2014,   49,4 tys. Mg w roku 2015,   55,5 tys. Mg w roku 2016, 58,3 tys. Mg w roku 2029 i 60 tys. Mg rocznie  od 2030 r.

Obecnie prowadzone są ze stroną bydgoską rozmowy dotyczące aktualizacji zapisów tego porozumienia, w tym w zakresie ilości przekazywanych przez stronę toruńską do termicznego przekształcenia oraz ustalenia finalnego kosztu ich zagospodarowania.

Instalacja ZTPOK uzyskała wszystkie wymagane pozwolenia, w tym pozwolenie na użytkowanie i zgodnie z uchwałą sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.09.2015 r. zmieniającą wcześniejsza uchwałę sejmiku w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012–2017 z perspektywą na lata 2018–2023” z 24 września 2012 r.  została wpisana na listę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), dla Regionu 5 Bydgosko-Toruńskiego.

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto, Sport
  Od 26 czerwca 2020 r. mieszkańcy Torunia będą mogli korzystać z basenów. Miejskie pływalnie będą funkcjonowały zgodnie z zaleceniami sanitarnymi.
 • Drogi, Inwestycje
  Przebudowa mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego nabrała tempa. Ekipy drogowe pracują także pod mostem, budując drogę technologiczną, która zapewni przejazd sprzętu ciężkiego na budowę.
 • Miasto, MZK
  11 czerwca 2020 r. na Wały gen. Sikorskiego, al. św. Jana Pawła II i ul. Bydgoską wrócą tramwaje. Z kolei od 12 czerwca inaczej będziemy jeździć w rejonie pl. Niepodległości.
 • Kultura, Miasto
  Słoneczna pogoda zachęca do korzystania z oferty kulturalnej w Toruniu, a tej w ten weekend nie zabraknie! Przed nami: dwa seanse Kina Letniego, Nieodwołany Festiwal oraz Krajoznawczy Rajd Rowerowy.
 • Kultura, Miasto
  W piątek i sobotę 5-6 czerwca 2020 r. zapraszamy do Kina Letniego na plenerowej scenie CKK Jordanki. Początek seansów o godz. 21:30.
 • baner festiwalu
  Kultura, Miasto
  Nieodwołany Festiwal - Toruń 2020 to pierwszy toruński festiwal zrealizowany w całości online. Od 5 do 20 czerwca Toruńska Orkiestra Symfoniczna zaprasza na koncerty na żywo, e- warsztaty oraz podcasty.
 • 4 czerwca 2020 r., w 60. rocznicę śmierci gen. Józefa Hallera, przedstawiciele władz miasta złożyli kwiaty pod pomnikiem Honorowego Obywatela Torunia, dowódcy Frontu Pomorskiego, który w 1920 r. przyniósł miastu niepodległość.
 • Torunianie mogą korzystać z pierwszego w mieście labiryntu z krzewów. Mieści się on na terenie błoni nadwiślańskich w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, nieopodal zejścia z drewnianej kładki nad Martówką.
 • Co roku 5 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska zwany też jako Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day, WED).
 • Dobra pogoda, poluzowanie obostrzeń sanitarnych sprawiają, że coraz chętniej korzystamy z toruńskiego roweru miejskiego Torvelo. Tylko w maju odnotowano ponad 12 tysięcy wypożyczeń!
 • Przez kolejną noc, z środy na czwartek (3/4 czerwca 2020 r.), z powodu podłączania nowej sieci trakcyjnej w ul. Wały gen. Sikorskiego, nie będą kursowały tramwaje linii nocnych 1N i 3N. Zamiast nich będą kursować zastępcze autobusy.
 • Choć nowoczesne powierzchnie biurowe są w większości ulokowane w największych polskich aglomeracjach, to firmy coraz częściej szukają biur w mniejszych miastach regionalnych, w tym także na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield przygotowała raport dotyczący dwunastu alternatywnych...
 • Pierogarnia Pod Blaszanym Kotem mieści się na Rynku Staromiejskim. Prowadzący ją Piotr Jerzy Kossakowski opowiada o sytuacji branży gastronomicznej w dobie koronawirusa.
 • Przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Fałata 89/90 powstała ścieżka sensoryczna, która wzbogaca teren wokół nowo wybudowanego basenu rehabilitacyjnego.