Weź dotację, zatrzymaj wodę | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Weź dotację, zatrzymaj wodę

Eko, Miasto
Data publikacji: 10 lipca 2020
Autor: Magdalena Winiarska

W poniedziałek 13 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Zgodnie z przyjętą 18 czerwca 2020 r. uchwałą Rady Miasta Torunia (link do uchwały), mieszkańcy Torunia (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy) będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów poniesionych na inwestycje związane z małą retencją. Nabór wniosków rozpoczyna się w poniedziałek 13 lipca 2020 r. i potrwa do 3 sierpnia 2020 r.

W roku 2020 w budżecie Miasta Torunia na realizację zadania przeznaczono 400 000 zł. Jest to program pilotażowy, koordynowany przez Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia.

Gdzie znaleźć ogłoszenie i formularz wniosku?


Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinasowanie kosztów koniecznych do realizacji zadania obejmujących:
1) koszty zakupu, wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych,
2) koszty remontu istniejącego systemu do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych w celu poprawienia jego sprawności.

Zadania objęte dofinansowaniem:
1) trwale związany z nieruchomością naziemny, zamknięty, wolnostojący zbiornik na wody opadowe i roztopowe z dachu o pojemności minimum 200 l wraz z instalacją do podłączenia rynny,  
2) podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe,
3) system bioretencji, służący do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z uwzględnieniem nasadzeń, które są w stanie przetrwać okresowe susze, jak i okresowe zalanie oraz niezbędne rury drenażowe i przelewowe, np. ogrody deszczowe, muldy chłonne, oczka wodne,
4) system drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe, z wyłączeniem wód pochodzących z odwodnienia dróg i parkingów, składający się z kompletnej instalacji służącej do zbierania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych
z powierzchni nieprzepuszczalnych,
5) system nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych i ogrodów za pomocą wody zebranej podczas opadu lub roztopów w specjalnym zbiorniku do tego przeznaczonym.

Dotacja będzie przyznawana na wniosek, raz na daną nieruchomość. Pod uwagę będą wzięte następujące kryteria: termin wpływu wniosku do urzędu, wielkość efektu ekologicznego.

Pozyskane środki nie mogą być przeznaczone na opracowanie dokumentacji, realizację zadania niegwarantującego trwałego efektu, finansowanie transportu towarów wykorzystywanych do realizacji zadania.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:
1. osoby fizyczne,
2. wspólnoty mieszkaniowe,
3. osoby prawne,
4. przedsiębiorcy (tj. osoby prowadzące działalność gospodarczą)
posiadający tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, położnych w granicach administracyjnych Torunia.

Wysokość dotacji wynosić będzie 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację zadania, z zastrzeżeniem:

1.  na wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny:
- 200 zł- zbiornik do pojemności 200-300 l,
- 300 zł - zbiornik o pojemności powyżej 300-400 l,
- 500 zł - zbiornik o pojemności powyżej 400-500 l,
- 700 zł - zbiornik o pojemności powyżej 500 l,

2.  na wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe:
- 4500 zł – zbiornik o pojemności do 5 m³,
- 7000 zł – zbiornik o pojemności powyżej 5 m³ do 10 m³,
- 8000 zł – zbiornik o pojemności powyżej 10 m³,

3.  na wykonanie systemu bioretencji (wykorzystującego wody opadowe i roztopowe) o powierzchni minimum 100 m² dla osób fizycznych i 500 m² dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców może wynieść nie więcej niż 9000 zł,

4. na wykonanie systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów) z powierzchni minimum 100 m² dla osób fizycznych i 500 m² dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców może wynieść nie więcej niż 9000 zł,

5. na wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów z wykorzystaniem wody opadowej i roztopowej o powierzchni minimum 100 m² dla osób fizycznych i 500 m² dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców może wynieść nie więcej niż 9000 zł.

Wzór wniosku wraz z formularzami niezbędnymi do udzielenia i rozliczenia dotacji dostępny w sekcji „Do pobrania”, a także w Wydziale Środowiska i Ekologii, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń.


DO POBRANIA:


Wnioski wraz załącznikami należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji:

 • w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia
 • lub w wersji papierowej przesłać na adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Ekologii, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń 
 • lub przesłać w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu: ePUAP/UMTorun/skrytka – w tym przypadku należy skorzystać z formularza „Wyślij pismo ogólne” dostępnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne i przesłać elektronicznie do Urzędu Miasta Torunia komplet dokumentów (wniosek plus załączniki) podpisanych elektronicznie, jako załączniki do pisma ogólnego.

Wykaz Punktów Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia - TUTAJ.

Kompletne i prawidłowo wypełnione pod względem formalnym i merytorycznym wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel. O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu wniosku beneficjent zostanie poinformowany w terminie 14 dni liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego po upływie terminu składania wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinasowania można uzyskać w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia pod numerem telefonu 56 611 86 93.

Fot. Sławomir Kowalski

Kategoria: 

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęiu: wieża ratusza na tle pochmurnego nieba
  Kultura, Miasto
  Weekend rozpoczynamy sztuką młodego pokolenia - w CSW otwarcie trzech wystaw młodych artystek. Dla melomanów - koncert inaugurujący 39. Świętojański Festiwal Organowy. A w niedzielę czeka nas odpoczynek i spacery - instytucje kultury zachęcają do pełnego relaksu.
 • Kultura, Miasto
  W piątek, 19 lipca 2024 r. rozpocznie się cykl koncertów w ramach „Alternatywnej Sceny Letniej”. Wakacyjne wieczory umilą fantastyczni artyści: Faustyna, Ampacity, VHS, Jakub Jan Bryndal + EL AXO oraz Kathia, których będzie można posłuchać na plenerowej scenie na Bulwarze Filadelfijskim.
 • Autobusem MZK do Kamionek
  Miasto
  Z Torunia prosto nad jezioro w Kamionkach. 20 lipca 2024 r. uruchomiona zostanie linia autobusowa nr 141.
 • Po spotkaniu z NGOsami
  Miasto
  Trwają konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2025 r. Za nami spotkanie z NGOsami.
 • Przypominamy, że w każdy wakacyjny weekend Bulwar Filadelfijski, na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do Woli Zamkowej, jest wyłączony z ruchu samochodowego.
  Drogi, Miasto
  Przypominamy, że w każdy wakacyjny weekend Bulwar Filadelfijski, na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do Woli Zamkowej, jest wyłączony z ruchu samochodowego.
 • Kolejne tablice informujące o tym, aby nie wchodzić na łachy wiślane, pojawiły się na lewym brzegu Wisły.
  Miasto
  Kolejne tablice informujące o tym, aby nie wchodzić na łachy wiślane, pojawiły się na lewym brzegu Wisły.
 • W piątek, 19 lipca 2024 r. rozpocznie się cykl koncertów w ramach „Alternatywnej Sceny Letniej”. Wakacyjne wieczory umilą fantastyczni artyści: Faustyna, Ampacity, VHS, Jakub Jan Bryndal + EL AXO oraz Kathia, których będzie można posłuchać na plenerowej scenie na Bulwarze Filadelfijskim.
 • Toruńskie Stowarzyszenie Rodzin „Powrót z U” w ramach dofinansowania otrzymanego od Gminy Miasta Toruń realizuje dwa programy, których celem jest przede wszystkim zapewnienie kompleksowego wsparcia rodzicom oraz opiekunom dzieci i osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
 • Trwają konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2025 r. Za nami spotkanie z NGOsami.
 • Pandy małe z toruńskiego Ogrodu Zoobotanicznego, Rani i Ogonek, zostały po raz pierwszy rodzicami.
 • Już w sobotę 20 lipca 2024 r. na Zamku Krzyżackim w Toruniu odbędą się kolejne zajęcia z cyklu comiesięcznych, bezpłatnych wykładów o nazwie „Zamek pełen historii”.
 • Od czerwca 2023 r. w Toruniu można wypożyczać rowery typu cargo. W pierwszym roku z takiej możliwości skorzystano 57 razy. Najwięcej wypożyczeń, aż 17, było w październiku 2023 r.
 • To już siódma edycja Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji Teatralnej JO! Od 25 lipca 2024 r. ponownie na scenie Dworu Artusa zagoszczą grupy i teatry z całej Polski oraz goście ze świata.
 • Aż o połowę, od września 2024 r., obniżone zostaną ceny na toruńskich parkingach Park&Ride.