www.torun.pl

W poszukiwaniu nowego człowieka

Kultura, Miasto
Data publikacji: 09 listopada 2019

O kondycji współczesnego człowieczeństwa debatowano w Toruniu 8-9 listopada 2019 r. w Toruniu podczas dwudniowego spotkania z cyklu Colloquia Torunensia, który w tym roku miał swoją 24 odsłonę.

Colloquia Torunensia to coroczne spotkania przedstawicieli duchowieństwa, naukowców i władz świeckich, poświęcone rozważaniom nad problemami filozoficznymi, teologicznymi i socjologicznymi, organizowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Kurię Diecezjalną i Urząd Miasta Torunia. W tym roku wykłady i dyskusje w ramach cyklu odbyły się w klubie Od Nowa oraz w Dworze Artusa, a ich tematem był „Homo Novus – w poszukiwaniu nowego człowieka”.

Dywagowano nad człowiekiem, jednak nie jako bytem samym w sobie, ale nad kierunkiem, jaki obierze w budowaniu swojej przyszłości. W dyskusji nacisk kładziono m.in. na kluczowe czynniki determinujące nasze człowieczeństwo. Do takich niewątpliwie należy chociażby elektronika, która definiuje nasz codzienny byt, ale ona sama jest również determinowana przez nas, dzięki czemu dokonuje się rozwój obustronny.

W debacie 8 listopada w Akademickim Centrum Kultury Od Nowa wzięli udział: prof. Marek Szulakiewicz, przedstawiciel Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ks. prof. Henryk Paprocki, duchowny i teolog prawosławny, prof. Zbigniew Stawrowski z Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, dr hab. Piotr Duchliński oraz dr. hab. Tomasz Ciach. Dzień póżniej dyskusja przeniosła się do Dworu Artusa

- Nawiązujemy w naszych toruńskich Colloquiach Torunensiach do Colloquium Charitativum, które miały miejsce wiele wieków temu. To jeden z najważniejszych symboli tożsamościowych Torunia. 28 sierpnia 1645 roku w gmachu Starego Ratusza stawili się przedstawiciele katolików, luteranów i kalwinistów, którzy chcieli podjąć debatę na temat poszukiwania wspólnej drogi w koegzystencji - powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.Tamto pokolenie zostawiło dla nas wezwanie do szukania i poznania prawdy w każdej sferze ludzkiego życia. Dążenia do zgody i wzajemnego szacunku, wrażliwości i zaakceptowania. Temu wezwaniu jesteśmy w Toruniu wierni, a kolejne Colloquia Torunensia, organizowane od 1995 roku, to potwierdzają. Zależy nam na tym, aby rozmowa o tym, co nas łączy w Polsce, nie toczyła się tylko wokół krótkiej rozprawy między kilkoma osobami, ale aby była tematem wielu osób. Mądrość, pokój i zgoda między ludźmi są zazwyczaj dziełem całych wspólnot, a nie tylko wybrańców tych wspólnot. Tę mądrość i szukanie wartościowej odpowiedzi poświęcamy także tematowi tegorocznej debaty, rozprawiając nad kształtem filozoficznym człowieka i postczłowieka.

Podczas wykładów w ramach nurtu dyskusyjnego „Człowiek i postczłowiek” w Dworze Artusa głos zabrali prof. Jacek Koronacki z Instytutu Podstaw Informatyki PAN, dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. Krzysztof Zanussi oraz ks. prof. Grzegorz Hołub z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Dyskusję moderował prof. Roman Backer.

Zdjęcia: Adam Zakrzewski (8 listopada) i Sławomir Kowalski (9 listopada)

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna, a my startujemy z weekendem w Toruniu! Przed nami spotkania: muzyczne - 30. Blues Meeting, dramatyczne - Teatrów Jednego Aktora oraz projektantów i ilustratorów - GrafConf 2019.
 • Miasto
  Rozpoczęła się dyskusja nad projektem budżetu Torunia na 2020 r. Na sesji Rady Miasta Torunia 21 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze czytanie dokumentu.
 • Kultura, Miasto
  Koncerty muzyczne, projekcje filmowe, wydarzenia poetyckie oraz artystyczne. 11-15 grudnia 2019 r. po raz szósty w Toruniu organizowane są Dni Grzegorza Ciechowskiego.
 • Miasto
  We wtorek 19 listopada 2019 r. pożegnaliśmy w Toruniu dr Romana Łyska. Znany toruński kardiolog zmarł 14 listopada 2019 r.
 • Miasto
  Pracownicy socjalni obchodzą swoje święto. Z tej okazji 20 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie w Ratuszu Staromiejskim.
 • Miasto
  Rozpoczynamy 2. etap konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej. Spotkanie konsultatyjne odbędzie się 28 listopada 2019 r.
 • 21 listopada 2019 r. Rada Miasta przyjęła Plan Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030.
 • Wzrosną opłaty za pobyt dziecka w żłobku - taką decyzję podjęli radni 21 listopada 2019 r.
 • Podczas 12. sesji radni w ramach pierwszego czytania zapoznali się z uchwałami dotyczącymi sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
 • Ponad 26,5 km dróg lokalnych zostanie zbudowanych bądź przebudowanych w latach 2010-2023. Podczas 12. sesji Rady Miasta przyjęty został „Program Budowy Dróg Lokalnych” na te lata.
 • "Rozstrzelana niepodległość. Ofiary zbrodni pomorskiej 1939 roku" to temat konferencji organizowanej w piątek 22 listopada 2019 r. przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej i Instytut Pamięci Narodowej Delegatura Bydgoszcz. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
 • Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na piernikowy festyn "Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna…". Impreza odbędzie się w sobotę 23 listopada 2019 r. w godzinach 10.00–16.00 w Muzeum Toruńskiego Piernika przy ulicy Strumykowej 4.
 • W 2020 roku Toruń będzie świętował 100. rocznicę powrotu do wolnej Polski.
 • 28 listopada - 1 grudnia 2019 r. po raz dwunasty w Toruniu odbędzie się festiwal przyrodniczy „Sztuka Natury”.