www.torun.pl

UMT - Zwiększony zakres spraw

Miasto
Data publikacji: 28 maja 2020
Autor: Paweł Piotrowicz
Urząd Miasta Torunia

Od pierwszego czerwca torunianie mogą korzystać z bezpośrednich porad konsumenckich. Miejski Rzecznik Konsumentów będzie udzielać porad i informacji oraz przyjmować wnioski o udzielenie pomocy prawnej w sprawach konsumenckich w Punkcie Informacyjnym przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w godz. 7.30-15.30.

Dodatkowo od 1 czerwca 2020 r. zwiększeniu ulegnie zakres załatwianych spraw załatwianych w następujących działach UMT:

 • w Wydziale Spraw Administracyjnych – w zakresie spraw wyborczych, w szczególności wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, przyjmowanie wniosków o udzielanie pełnomocnictwa oraz obsługa postępowań meldunkowych oraz postępowań w sprawach obronnych;
 • w Urzędzie Stanu Cywilnego – w zakresie spraw dotyczących zmiany imienia i nazwiska,
 • w Wydziale Architektury i Budownictwa – w zakresie spraw prowadzonych przez dział postępowań administracyjnych np.: pozwolenia na budowy, warunki zabudowy, pozwolenia na rozbiórkę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowych itd.

W budynkach, w których została już uruchomiona bezpośrednia obsługa interesantów ich ruchem nadal będą kierować pracownicy ochrony, którzy będą wskazywać miejsca przyjmowania interesantów, rejestrować osoby wchodzące do urzędu, dokonywać pomiaru temperatury i wyposażać interesantów w środki ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekcyjne).

Nadal pozostają aktualne godziny pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30.


Należy przypomnieć, że Urząd Miasta Torunia przyjmuje interesantów w następujących działach:

 • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 - w  zakresie udzielania informacji, wydawania druków, potwierdzania  profili zaufanych;
 • Biuro Toruńskiego Centrum Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 - w zakresie udostępnienia terenu dróg wewnętrznych w celu zorganizowania wydarzenia plenerowego, ogródka gastronomicznego, stoisk handlowych z pamiątkami, warzywami i kwiatami, udostępnienia terenu dróg wewnętrznych w celu ekspozycji nośników reklamowych, abonamentu zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) przedsiębiorcy Podstrefa A, rozpatrywania wniosków o odroczenie/rozłożenie na raty należności z tytułu zawartych umów;
 • Wydział Komunikacji przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25 - w zakresie spraw związanych z rejestracją samochodów, uzyskiwaniem dowodów rejestracyjnych i praw jazdy;
 • Wydział Spraw Administracyjnych przy ul. Batorego 38/40 - w zakresie spraw związanych z dowodami osobistymi i meldunkami;
 • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Fałata 39 w zakresie spraw związanych z procedurą orzeczniczą; wydawaniem Legitymacji Osób Niepełnosprawnych oraz Kart Parkingowych;
 • Wydział Gospodarki Komunalnej przy ul. Legionów 220 - w zakresie spraw dot. odbioru odpadów komunalnych, opłat i reklamacji dot. biletów komunikacji miejskiej oraz projektów organizacji ruchu;
 • Biuro Mieszkalnictwa przy ul. Legionów 220 - w zakresie realizacji polityki mieszkaniowej;
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Grudziądzkiej 126 b w zakresie spraw dot. zbywania i nabywania nieruchomości, dzierżawy i udostępniania nieruchomości, użytkowania wieczystego; 
 • Wydział Podatków i Windykacji przy ul. Grudziądzkiej 126 b - w zakresie bieżącej obsługi podatników, przyjmowania informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych;
 • Wydział Architektury i Budownictwa przy ul. Grudziądzkiej 126 b: potwierdzanie ostateczności wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej decyzji administracyjnych, rejestracja dziennika budowy, wydawanie zaświadczeń i dokumentów archiwizowanych przez wydział oraz uzupełnienia wniosków: pozwolenia na budowę, warunki zabudowy;
 • Wydział Ewidencji i Zezwoleń przy ul. Szosa Chełmińska 27 - w zakresie spraw związanych działalnością gospodarczą, wydawaniem zezwoleń na alkohol, transport oraz spraw z zakresu stowarzyszeń;
 • Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Bydgoskiej 5 w zakresie spraw związanych ze zgłaszaniem zgonów (także w soboty w godz. 8:00 - 12:00) oraz w zakresie zgłoszenia urodzenia dziecka z uznaniem ojcostwa, zawarcia związku małżeńskiego (złożenie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wydanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo), złożenia oświadczeń wpływających na treść aktu stanu cywilnego (uznanie dziecka, zmiana imienia dziecka, nadanie dziecku nazwiska męża matki, zmiana nazwiska dziecka przed sporządzeniem aktu urodzenia, powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego), odbioru odpisów aktów stanu cywilnego oraz decyzji dot. zmiany imienia i nazwiska.

Wszystkie wskazane wyżej działy przyjmują interesantów w godzinach 7.30 – 15.30.

 • Kasa Wydziału Księgowości przy ul. Grudziądzkiej 126b - przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych w godzinach 8.00 – 14.00. W tym przypadku nie obowiązuje umawianie się wcześniejszy termin.

We wszystkich miejscach nadal obowiązuje zasada wcześniejszego umówienia się (system kolejkowy, telefon, mail) na konkretny dzień i godzinę.

Umówienia nie wymaga korzystanie z kasy czynnej w godz. 8:00 – 14:00 oraz dokonywanie zgłoszeń zgonów (także w soboty w godz. 8:00 – 14:00).

Dodatkowo przy wejściach do budynków urzędu przy ul: Wały gen. Sikorskiego 8, Wały gen. Sikorskiego 25, Grudziądzkiej 126 b i Batorego 38/40 wystawione są urny na korespondencję przychodzącą do urzędu.

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  O tym, jak bezpiecznie przetrwać pandemię, rozmawiamy z mgr Ewą Nowak - Wąsicką, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
 • Drogi, Inwestycje
  Most drogowy im. Józefa Piłsudskiego to obecnie jeden z większych placów budowy w Toruniu. Inwestycja zakończy się w listopadzie 2021 roku.
 • Eko, Miasto
  W lipcu zaplanowano pierwsze koszenie terenów zielonych na obszarze należących do Gminy Miasta Toruń. To pomoże w pielęgnacji „łąk kwietnych”, które na lato zostaną ubarwione typowymi dla tej pory roku kwiatami.
 • Miasto
  Podczas drugiej tury wyborów Prezydenta RP, w niedzielę 12 lipca 2020 roku, w Toruniu czynna będzie bezpłatna infolinia wyborcza.
 • Drogi, Inwestycje
  Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się budowana ścieżka rowerowa, która połączy Bydgoskie Przedmieście z Osadą Leśną na Barbarce. Dlatego spieszymy z informacją, ścieżka będzie gotowa do końca lipca tego roku!Osada Leśna na Barbarce to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez rowerzystów. Całe rodziny obierają ten kierunek podróży jako...
 • Kultura, Miasto, Sport
  Najbliższy weekend zapowiada się teatralnie i filmowo! Na toruńskich ulicach i scenach plenerowych zobaczyć będzie można: "La La Land", spektakl "Morskie Opowieści" oraz "Pinokio", a w CSW przeniesiemy się nad Sekwanę podczas 11. Przeglądu Nowego Kina Francuskiego.
 • Już 8 września 2020 r. kamienica na starówce idzie na sprzedaż. Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Fosa Staromiejska 28 w bezpośrednim sąsiedztwie Teatru im. Wilama Horzycy. Cena wywoławcza to 1 milion złotych.
 • Podobnie jak w pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, osoby niepełnosprawne mogą w niedzielę 12 lipca 2020 r. skorzystać w Toruniu z bezpłatnego transportu.
 • Dezynfekcja, środki ochrony osobistej, dystans – to główne zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące podczas niedzielnych (12 lipca 2020 r.) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Na budowie w rejonie placu Rapackiego sporo się dzieje. Na al. św. Jana Pawła II, na jezdni od strony starówki, już niedługo pojawi się asfalt.
 • Ponad 25 mln zł wynosi wartość umów podpisanych w tym roku przez miasto Toruń z organizacjami pozarządowymi.
 • W drugiej turze wyborów Prezydenta RP torunianie oddadzą głosy w 123 obwodach do głosowania. Przypominamy, że tak jak w I turze, w 7 przypadkach będą to inne lokale wyborcze niż w poprzednich wyborach.
 • Toruńscy artyści fotograficy: Jadwiga i Marek Czarneccy wykonali nową fotograficzną panoramę Torunia od strony Wisły, o gigantycznej rozdzielczości. Zdjęcie można przeglądać w sieci internetowej.
 • Jaworskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji organizuje Rajd Samochodów Zabytkowych „Tylko dla zuchwałych”, podczas którego zawodnicy będą musieli zmierzyć się z interesującymi wyzwaniami, jakie dla nich przygotowano.