www.torun.pl

Umowy z pozarządówkami podpisane

Miasto
Data publikacji: 10 marca 2020
Autor: Adrian Aleksandrowicz

10 marca 2020 roku w Centrum Innowacyjnej Edukacji podpisano umowy na realizację zadań publicznych w roku 2020 i w latach 2020-2022 z organizacjami pozarządowymi.

W nowym obiekcie sąsiadującym z Młynem Wiedzy podpisano pierwsze 23 umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w roku 2020 oraz w latach 2020-2022. Łącznie w wyniku konkursów rozstrzygniętych w pierwszych miesiącach tego roku miasto podpisze 402 umowy z 344 toruńskimi NGO-sami.

- W Toruniu mamy 1 220 organizacji pozarządowych. Miasto chce i korzysta z tego potencjału, rozwijając możliwości współpracy w zakresie wspólnej realizacji zadań publicznych. Co roku Rada Miasta Torunia przyjmuje pogram współpracy obu sektorów, określając priorytetowe obszary oraz formy współdziałania. Oczywiście najlepszym trybem takiej współpracy jest zlecanie wykonania zadań organizacjom w trybie konkursowym. Aktualnie jesteśmy po rozstrzygnięciu konkursów rocznych i wieloletnich na wykonanie zadań publicznych w roku 2020, w którym wydatki na realizowane przez toruńskie ngo-sy zadania sięgają kwoty 40,5 mln zł. To wzrost o ponad trzy miliony złotych w stosunku do roku 2019 (37 mln zł)powiedział prezydent Michał Zaleski rozpoczynając uroczystość podpisywania umów.

Umowy podpisywane w Młynie Wiedzy to zaledwie drobny procent spośród wsystkich umów przewidzianych do zawarcia i realizacji w tym roku. Podpisane dziś dokumenty dotyczyły zadań:

ZDROWIE PUBLICZNE – zadania określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych  z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”

W ramach realizacji tego zadania umowę podpisano z:

1)      Stowarzyszenie „CESTEKA”, ul. Lawendowa 4, Dzikowo

 • tytuł projektu: „Zagubieni w codzienności”
 • kwota dotacji: 8.000 zł
 • całkowity koszt projektu: 11.740 zł

WSPIERANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - PROWADZENIE LOKALNYCH MIEJSC SPOTKAŃ I AKTYWNOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW TORUNIA - CENTRÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (CAL)

W ramach realizacji tego zadania umowę podpisano z:

2)      Parafią Rzymskokatolicką p.w. Świętego Andrzeja Apostoła
w Toruniu

 • tytuł projektu: Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych -prowadzenie lokalnych miejsc spotkań i aktywności dla mieszkańców Torunia – Centrów Aktywności Lokalnej (CAL)
 • kwota dotacji: 335.124 zł, w tym w roku 2020: 109.988 zł
 • całkowity koszt projektu: 372.524 zł, w tym w roku 2020: 122.288 zł

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ  PROFILAKTYKA PROBLEMÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA

W ramach realizacji tego zadania umowę podpisano z:

3)      Fundacją Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych

 • tytuł projektu: U Ducha
 • kwota dotacji: 172.000 zł
 • całkowity koszt projektu: 244.960 zł

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI

W ramach realizacji zadania umowę podpisano z:

4)      Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Le Soleil”

 • tytuł projektu: Łyżwiarstwo synchroniczne – nauka jazdy na łyżwach
  i aktywizacja mieszkańców Torunia
 • kwota dotacji: 15.000 zł
 • całkowity koszt projektu: 27.518,40 zł

ROZWÓJ SPORTU

W ramach realizacji zadania umowy podpisano z:

5)      Uczniowskim Klubem Sportowym Copernicus

 • tytuł projektu: Szkolenie dzieci i młodzieży w UKS Copernicus Toruń
 • kwota dotacji: 289.800 zł
 • całkowity koszt projektu: : 424.610 zł

6)      KLUBEM WYSOKOGÓRSKIM

 • tytuł projektu: Szkolenie sportowe seniorów we wspinaczce sportowej i alpinizmie w ciągu całego roku 2020
 • kwota dotacji: 24.000 zł
 • całkowity koszt projektu: : 34.384 zł

WSPIERANIE ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ

W ramach realizacji zadania umowy podpisano z:

7)      Fundacją CircArt

 • tytuł projektu: Toruńska Akademia Kuglarska
 • kwota dotacji: 20.000 zł
 • całkowity koszt projektu: 31.070 zł

8)      Fundacją Biały Kruk

 • tytuł projektu: Film dokumentalny – Hahut
 • kwota dotacji: 40.000 zł
 • całkowity koszt projektu:  74.000 zł

9)      Stowarzyszeniem Społeczne Ognisko Artystyczne „Wrzosy”

 • tytuł projektu: Prowadzenie działalności kulturalnej dla mieszkańców Torunia
 • kwota dotacji: 70.000 zł
 • całkowity koszt projektu:  115.700 zł

PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY;

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI;

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE  I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ

W ramach realizacji zadania umowy podpisano z:

10)   Stowarzyszeniem "Integracja i Współpraca" w Toruniu

 • tytuł projektu: XXVII Welconomy Forum in Toruń
 • kwota dotacji: 65.000 zł
 • całkowity koszt projektu: 173.335,75 zł

11)  Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu

 • tytuł projektu: Konferencja „Firma przyszłości”
 • kwota dotacji: 43.000 zł
 • całkowity koszt projektu: 86.000 zł

12)  Fundacją Przedsiębiorczy Toruń, Business Link Toruń Toruński Inkubator Technologiczny

 • tytuł projektu: Inwestujemy w najlepsze toruńskie startupy i firmy - konkurs na biznesedycja V 2020
 • kwota dotacji: 18.000 zł
 • całkowity koszt projektu: 36.875 zł

13)  Fundacją Przedsiębiorczy Toruń, Business Link Toruń Toruński Inkubator Technologiczny

 • tytuł projektu: StartUp-owa rewolucja Toruń 2020 edycja VII
 • kwota dotacji: 15.000 zł
 • całkowity koszt projektu: 30.500 zł

DZIAŁANIA INTEGRUJĄCE I AKTYWIZUJĄCE MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Z OBSZARU TORUŃSKIEGO CENTRUM MIASTA

W ramach realizacji zadania umowę podpisano z:

14)  Fundacją CircArt

 • tytuł projektu: Realizacja  cyklu imprez dla dzieci w okresie  wakacyjnym na Placu Podominikańskim w Toruniu w latach 2020 – 2022
 • kwota dotacji: 60.000 zł, w tym 20.000 zł w roku 2020
 • całkowity koszt projektu: 60.000 zł, w tym 20.000 zł w roku 2020

WSPIERANIA EDUKACJI I WYCHOWANIA

W ramach realizacji zadania umowy podpisano z:

15)  Fundacją Rozwoju Nauki i Edukacji „Pomerania”

 • tytuł projektu: Język i kultura chińska dla dzieci i młodzieży z Torunia - edycja 2020
 • kwota dotacji: 22.000 zł
 • całkowity koszt projektu: 41.945 zł

16)  Stowarzyszeniem nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. bł. ks. Br. Markiewicza

 • tytuł projektu: „Odkrywamy piękno naszej ojczyzny – Podlasie”
 • kwota dotacji: 20.000 zł
 • całkowity koszt projektu: 44.250 zł

17)  Chorągwią Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego

 • tytuł projektu: „Obozy harcerskie 2020”
 • kwota dotacji: 28.000 zł
 • całkowity koszt projektu: 147.950 zł

PROMOCJA MARKI TORUŃ W KRAJU I ZA GRANICĄ

W ramach realizacji zadania umowę podpisano z:

18)  Toruńskim Stowarzyszeniem Żeglarzy Morskich

 • tytuł projektu: Promocja marki Toruń w kraju i za granicą
 • kwota dotacji: 12.000 zł
 • całkowity koszt projektu: 17.300

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

W ramach realizacji zadania umowę podpisano z:

19)  : Stowarzyszeniem GO Sport!

 • tytuł projektu: Śniadanie nad Wisłą 2020
 • kwota dotacji: 15 000 zł
 • całkowity koszt projektu: 25 600 zł

POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

W ramach realizacji zadania umowę podpisano z:

20)  Lokalna Organizacja Turystyczna Toruń

 • tytuł projektu: Powierzenie realizacji zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa
 • kwota dotacji: 70.000 zł
 • całkowity koszt projektu: 70.000 zł

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA POPRZEZ ORGANIZACJĘ NA TERENIE TORUNIA MIĘDZYNARODOWEGO ZLOTU KLUBÓW MIŁOŚNIKÓW CITROENA

W ramach realizacji zadania umowę podpisano z:

21)  Automobilklubem Toruńskim

 • tytuł projektu: Organizacja na terenie Torunia 17.Międzynarodowego Zlotu Klubów Miłośników Citroena
 • kwota dotacji: 200.000 zł
 • całkowity koszt projektu: 1.350.000 zł

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH NA OBSZARZE REWITALIZACJI BYDGOSKIEGO PRZEDMIEŚCIA, PODGÓRZA I STAREGO MIASTA

W ramach realizacji zadania umowy podpisano z:

22)  Fundacją Akademia Rozwoju Anny Kruszyk

 • tytuł projektu: Aktywny Senior
 • kwota udzielonej dotacji: 5.000 zł
 • całkowity koszt projektu: 5.000 zł

23)  Fundacją Wolna Wisła

 • tytuł projektu: Święto ulicy Stromej
 • kwota udzielonej dotacji: 5.000 zł
 • całkowity koszt projektu: 5.000 zł

Do pobrania:

  

fot. Sławomir Kowalski

Najczęściej czytane aktualności

 • Sport
  O planach Żużlowej Reprezentacji Polski na kolejne miesiące 2020 r. była mowa 5 sierpnia 2020 r. na toruńskiej Motoarenie.
 • Zółto-niebieski tramwaj swing na przystanku przy Cinema-City
  MZK, Sport
  MZK uruchomi dodatkowy kurs tramwaju nr 5 w związku z czwartkowym meczem Apatora Toruń z TŻ Ostrovia.
 • Na zdjęciu fragment budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
  Kultura, Miasto
  Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria 1920”. Dofinansowanie otrzymało Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, które w październiku zaprosi na dwudniowy festiwal nauki związany z militarną historią Torunia.
 • Parking przy ul. Skrzyńskiego od 1 października 2020 r. będzie płatny
  Drogi, Miasto
  Przypominamy, że od 1 sierpnia 2020 r. Strefa Płatnego Parkowania w Toruniu została poszerzona. Do SPP Podstrefy "B" zaliczono 238 dodatkowych miejsc parkingowych zbudowanych w 2019 roku.
 • Na zdjęciu laborantka bada próbki
  Miasto
  Woda dostarczana przez Toruńskie Wodociągi jest przydatna do spożycia - stwierdził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu.
 • Strona tytułowa ksiażki "Smak Gothicu"
  Kultura, Miasto
  Na pokaz kulinarny w wykonaniu Bogdana Gałązki zaprasza w piątek 7 sierpnia 2020 r. Muzeum Toruńskiego Piernika przy ul. Strumykowej. Początek o godz.17:00.
 • Centrum Wsparcia Biznesu, miejska jednostka zajmującą się promocją gospodarczą miasta i współpracą z inwestorami, przygotowało zaktualizowane portfolio gospodarcze Torunia.
 • Statki i łodzie rzeczne spłyną 15 i 16 sierpnia do Torunia w ramach czwartej edycji Festiwalu Wisły. Oprócz możliwości podziwiania jednostek pływających, publiczność weźmie udział m.in. jarmarku regionalnych produktów oraz pikniku przy Zamku Dybowskim.
 • W toruńskich szkołach i przedszkolach trwają wakacyjne remonty. Na prace w placówkach oświatowych miasto przeznaczyło w tym roku 4,5 mln zł.
 • Od soboty 8 sierpnia 2020 r. nastąpią zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie al. św. Jana Pawła II oraz pl. Niepodległości spowodowane pracami realizowanymi w ramach projektu BiT-City II.
 • Pod hasłem "Wielka tajemnica wiary" 4 sierpnia 2020 r. z Torunia ruszyła 42. Piesza Pielgrzymka z Torunia i 40. Pielgrzymka Ziemi Lubawskiej na Jasną Górę.
 • W sobotę 15 sierpnia 2020 r. wystartuje kolejny z cyklu historycznych rajdów rowerowych „Śladem toruńskich dróg do wolności”. Na trasie wyprawy znalazły się miejsca, które pokażą wielowątkową historię Torunia. Wystartowały zapisy na to wydarzenie.
 • Gmina Miasta Toruń rozstrzygnęła konkurs na organizację i udział w imprezach sportowych w II półroczu 2020 roku. Na organizację imprez sportowych, które odbędą się w Toruniu miasto przeznaczyło 165 400 zł.
 • 15 sierpnia 2020 roku o godzinie 19:15 na toruńskiej Motoarenie Toruń im. Mariana Rosego odbędą się PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi. Poznaliśmy zawodników uprawnionych do startu w tych zawodach.