www.torun.pl

Toruńskie szkoły przed 1 września

Miasto
Data publikacji: 06 sierpnia 2020
Autor: Małgorzata Litwin
Uczennica w masce pochylona nad kartką papieru

Po decyzji rządu dotyczącej powrotu uczniów do szkół od 1 września 2020 r. miasto intensywnie przygotowuje się do organizacji pracy placówek oświatowych w nowych warunkach.

5 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło działania związane z organizacją roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii. Zgodnie z zapowiedzią rządu 1 września br. uczniowie wrócą do szkół po trwającym od marca okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania. Co ważne, na lekcje będą mogli jednak uczęszczać tylko uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz ci, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Ta decyzja również dla samorządu Torunia oznacza konieczność przygotowania placówek i kadry szkolnej do normalnego rozpoczęcia zajęć szkolnych, jednak przy zachowaniu wszystkich obostrzeń związanych z trwającą epidemią.

- Do wszystkich miejskich szkół i placówek oświatowych rozesłaliśmy wytyczne przygotowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Zdrowia, dotyczące zaleceń, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Na tej podstawie dyrektorzy będą organizować pracę swoich placówekmówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, internacie i bursie, organizacją posiłków, sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, a także postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.  

Do 14 sierpnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ma wydać akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Istotne zmiany mają być wprowadzone w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Będzie jednak musiał uzyskać zgodę organu prowadzącego oraz pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej ma być jednak adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych.

- Czasowe zawieszenie zajęć będzie dotyczyło tylko tej placówki, w której wystąpi podejrzenie czy zaistnieje przypadek zarażenia koronawirusemprecyzuje prezydent Torunia. – Będzie ono trwało maksymalnie 2-3 tygodnie czyli tyle, ile standardowo trwa okres kwarantanny.

Jak wynika z zapowiedzi, Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje trzy warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie.

 • Wariant A – tradycyjna forma kształcenia
  W szkole odbywają się normalne lekcje. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

 • Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
  Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

 • Wariant C – kształcenie zdalne
  Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Prezydent Torunia zobowiązał wszystkich dyrektorów jednostek oświatowych do niezwłocznego opracowania wewnętrznych regulaminów i procedur funkcjonowania szkół i placówek w czasie epidemii, dotyczących m.in. środków bezpieczeństwa osobistego, zachowania dystansu między uczniami, formy izolacji uczniów z objawami infekcji, szybkiej komunikacji z rodzicami i opiekunami, organizacji zajęć uwzględniającej m.in. unikanie zmiany pomieszczeń, zasad korzystania z biblioteki i szatni, dezynfekcję pomieszczeń, zabezpieczenia pracowników zajmujących się żywieniem w szkole itp.

Na 17-19 sierpnia 2020 r. miasto zaplanowało cykl wideokonferencji z udziałem zastępcy prezydenta właściwego ds. oświaty, pracowników Wydziału Edukacji i dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez GMT, podczas których zostanie omówiony stan zaawansowania tych prac.

Tutaj znajdziesz "Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r." oraz inne informacje o działaniach MEN.

Fot. Sławomir Kowalski

Najczęściej czytane aktualności

 • Eko, Miasto
  Trwa realizacja projektu obywatelskiego, w ramach którego w Toruniu pojawią się tzw. zielone przystanki komunikacji miejskiej. Gotowa jest koncepcja projektowa.
 • Na zdjęciu: budynek Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu
  Kultura, Miasto
  Krzysztof Stanisławski 1 października 2020 roku obejmie stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.
 • Na zdjęciu: tramwaj jadący po ulicach miasta
  MZK
  W najbliższą sobotę 26 września 2020 r., w związku z zawodami żużlowymi na Motoarenie, uruchomiony zostanie dodatkowy kurs tramwaju linii nr 5.
 • Na zdjęciu: gala Festiwalu Camerimage 2019 na toruńskich Jordankach
  Kultura, Miasto
  Radni wyrazili zgodę na zmiany w budżecie miasta na rok 2020 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050. Dotyczyły one przesunięć w finansowaniu Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Władze ECF zwróciły się z prośbą o zgodę na wykorzystanie 1 miliona złotych z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne, a nie na organizację...
 • Miasto
  Co roku w ostatnią niedzielę września przypada Międzynarodowy Dzień Głuchych. To okazja do przypomnienia o potrzebach i problemach osób dotkniętych utratą słuchu.
 • 22. sesja Rady Miasta Torunia - ekran monitora na tle banera Toruń
  Miasto
  Radni podczas sesji Rady Miasta 24 września przegłosowali stanowisko ws. treści budżetu na rok 2021.
 • Koncerty klasyczne i rozrywkowe, Noc Naukowców w Młynie Wiedzy, jesienne wycieczki miejskie i podmiejskie, a dla dzieciaków przegląd filmów w CSW - to tylko mały wyjątek z tego, co będzie się działo w ten weekend w toruńskiej kulturze. A w sporcie decydujący mecz o awans do PGE Ekstraligi rozegra Apator Toruń.
 • Toruńscy radni zgodzili się na wydłużenie kadencji organów pomocniczych Gminy Miasta Toruń.
 • 85 billboardów promujących potencjał gospodarczy Torunia zostanie odśłoniętych w 10 polskich miastach w ramach projektu „Invest in BiT CITY2”.
 • 1 października 2020 roku w Dworze Artusa odbędzie się tegoroczny koncert Fundacji Platon. Gwiazdą wieczoru będzie zespół KROKE.
 • Toruńscy radni podczas sesji 24 września 2020 roku przyjęli uchwałę w sprawie nadania parkowi w obrębie al. Niezależnego Zrzeszenia Studentów, al. Jana Pawła II, ulic: Chopina i Tujakowskiego oraz al. 500-lecia nazwy „Park 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski”.
 • Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę wysokości stawek podatków od środków transportowych i podatków od nieruchomości.
 • Wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu Marek Rubnikowicz otrzyma Medal "Za zasługi dla Miasta Torunia" na wstędze – tak jednogłośnie zdecydowali radni podczas 22. sesji Rady Miasta Torunia 24 września 2020 r.
 • W poniedziałek 28 września 2020 r. zmieni się organizacja ruchu drogowego w rejonie pl. Niepodległości.