Toruń gotowy na kolejną falę uchodźców | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Toruń gotowy na kolejną falę uchodźców

Miasto, Toruń dla Ukrainy
Data publikacji: 16 grudnia 2022
Autor: Marcin Pryka
Aktualnie w noclegowej bazie miejskiej Torunia zakwaterowanych jest 227 uchodźców z Ukrainy.

Na terenie naszego miasta przewidziano łącznie 849 miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy, w tym 513 rotacyjnych krótkoterminowych na potrzeby zakwaterowania dużych grup w przypadku konieczności uruchomienia doraźnego schronienia. Obecnie ponad 200 miejsc długoterminowych jest zamieszkanych. Pozostałe mogą zostać wykorzystane już wkrótce, gdyż przewiduje się, że zimą dojdzie do następnych ataków rosyjskich i zrywania dostaw prądu na kolejnych obszarach Ukrainy.

Według danych z 13 grudnia 2022 r., aktualnie w noclegowej bazie miejskiej Torunia zatwierdzonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, zakwaterowanych jest 227 uchodźców z Ukrainy.

Wśród obiektów długoterminowych, które zapewniają miejsca noclegowe, zgłoszonych przez Gminę Miasta Toruń do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i będących w dyspozycji wojewody, jest Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. Łokietka 3. MCSM jako pierwsze po wybuchu wojny – 27 lutego 2022 r. - uruchomiło zakwaterowanie dla Ukraińców. Obecnie tych miejsc w MCSM jest 82, z czego 67 zamieszkanych.

Poza MCSM są to także: Camping Tramp na ul. Kujawskiej 14 - liczba miejsc: 65, z czego 13 zamieszkanych; Hostel Toruń Główny na ul. Kujawskiej 1 - liczba miejsc: 40, zamieszkanych: 34; obiekt przy ul. Płaskiej 17 - liczba miejsc: 44, zamieszkanych: 43 oraz obiekt przy ul. Szosa Chełmińska 239/241 - liczba miejsc: 14, zamieszkanych: 13.

Ponadto, wśród obiektów długoterminowych, zgłoszonych do wojewody są: mieszkanie VI LO przy ul. Wojska Polskiego 47 a - liczba miejsc: 5, zajętych: 3; mieszkanie Banku Santander przy ul. Krasińskiego - liczba miejsc: 11, wszystkie zajęte; trzy mieszkania ZSMEiE przy ul. Św. Józefa 23/24 - liczba miejsc: 14, zajętych: 11 oraz Dom Dziecka Młody Las przy ul. Sienkiewicza 12 - liczba miejsc: 16, zajętych: 15. Stawka we wszystkich wymienionych obiektach wynosi 70 zł/osobodzień.

W bazie Torunia ujęte zostały, obecnie niewykorzystane, obiekty krótkoterminowe rotacyjne w dyspozycji Wojewody na potrzeby zakwaterowania dużych grup: Centrum Targowe Park przy ul. Szosa Bydgoska 1 – liczba miejsc: 200, Przystań Toruń przy ul. Ks. J. Popiełuszki 1 – liczba miejsc: 40, sale konferencyjne w hali kortów tenisowych na ul. Przy Skarpie 4 – liczba miejsc: 73 oraz halę kortów tenisowych MOSiR przy ul. Szosa Chełmińska 75 – liczba miejsc: 200.

Do Toruńskiego Centrum Usług Społecznych zgłoszona została jako obiekt długoterminowy, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z umową zawartą z wojewodą - do dyspozycji do końca kwietnia 2023 r. - Osada Leśna Barbarka przy ul. Przysieckiej 13 z liczbą miejsc: 45. Obecnie 17 z tych miejsc jest zajętych.

Razem na terenie miasta jest 849 miejsc noclegowych należących do Gminy Miasta Toruń. Łączne środki zrefundowane przez wojewodę kujawsko-pomorskiego na prowadzenie zakwaterowania w wymienionych obiektach wyniosły w okresie od lutego do października 2022 r.: 3 210 811.

W listopadzie rozpoczął się remont Hotelu Kopernik, w którym znajduje się Punkt Pomocy dla Uchodźców. W związku z tym dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Rafał Rewoliński wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie na czas remontu hotelu Kopernik -  Punktu Pomocy w MCSM-ie. Wojewoda zabezpieczył środki na noclegi i wyżywienie oraz dodatkowo 1.500 zł brutto/ 1 m-c na prowadzenie punktu.

 
Do zadań MCSM-u należeć będzie zabezpieczenie kolejnych 20 miejsc noclegowych na potrzeby uruchomienia punktu, do którego kwaterowani będą obywatele Ukrainy przez WCZK w Bydgoszczy na max. 2 doby, a następnie będą przekwaterowywani do innych miejsc. Umowa na prowadzenie Punktu Pomocy dla Uchodźców została podpisana pomiędzy TIS Sp. z oo i Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Kontakt do MCSM - nr tel. 530 854 952.

W najbliższym czasie w miejscach zakwaterowania prowadzonych przez miasto odbędą się spotkania z poczęstunkiem z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Obecnie trwają rozmowy z potencjalnymi sponsorami dotyczące ufundowania darów na ten cel - słodyczy, upominków, itp.

Fot. Sławomir Kowalski

Kategoria: 

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Uczestnicy uroczystości pod tablicą placu 4 czerwca 1989 r.
  Miasto
  Skwer przy alei Solidarności w Toruniu nosi nazwę placu 4 czerwca 1989 r. Uroczystość zgromadziła 4 czerwca 2023 r. tłumy torunian.
 • Miasto
  W poniedziałek 5 czerwca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
 • Dziewczynka obracająca tęczowym kołem z nazwami elemntów środowiska naturalnego
  Eko, Miasto
  Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska miasto i jego partnerzy zaprosili mieszkańców 4 czerwca 2023 r. na ekopiknik w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu.
 • Miasto
  2 czerwca 2023 r. poznaliśmy laureatów etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku.
 • Miasto
  W poniedziałek 5 czerwca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2023/2024 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
 • Przedstawiciele wszystkich toruńskich placówek muzealnych spotkali się 2 czerwca 2023 r. w ratuszu z okazji Dnia Muzealnika.
 • 25-lecie istnienia świętował 2 czerwca 2023 r. zespół taneczny MIX działający w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich.
 • Mocna oferta terenów dla biznesu w lewobrzeżnej części Torunia. W rejonie ul. Andersa i Poznańskiej miasto ma dla inwestorów blisko ponad 6 ha pod usługi, produkcję i magazyny. W pobliżu autostrady A1 i węzła drogi ekspresowej S10 znajdują się działki dla dużych inwestorów i małych i średnich przedsiębiorstw. Przetargi odbędą się w połowie lipca...
 • Powstanie „Plan zarządzania miejscem światowego dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia”, który poprzedzą konsultacje społeczne angażujące zarówno mieszkańców miasta, jak i turystów.
 • W poniedziałek 5 czerwca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
 • W poniedziałek 5 czerwca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2023/2024 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
 • Stowarzyszenie Ognisko Sportu Niepełnosprawnych Alfa Sport Toruń i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu we współpracy z lokalnymi fundacjami po raz dwunasty organizuje na Stadionie Miejskim olimpiadę sportową skierowaną do osób niepełnosprawnych.
 • Toruński TBS Sp. z o.o. od 1-30 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 prowadzi nabór wniosków dla kandydatów na mieszkania przy ul. Poznańskiej 296B na Osiedlu Glinki. Do rozdysponowania będzie 75 mieszkań o powierzchni użytkowej od 30 m2 do 57 m2.
 • Uczniowie z całej Polski przyjechali do Torunia, by 2 czerwca 2023 r. wziąć udział w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku.