Toruń dla mieszkańców! | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Toruń dla mieszkańców!

Tytuł projektu:
Toruń dla mieszkańców!

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet V „Dobre rządzenie”
Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”
Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”

Dane finansowe:
Całkowity koszt projektu: 201.203,10 zł

Dofinansowanie: 201.203,10 zł

Środki przeznaczone na działania GMT: 49.550 zł

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy:
25.09.2013 r.

Termin realizacji:
01.11.2013 r. – 31.12.2014 r.

Opis projektu:

Cel projektu:
Wzrost wiedzy i umiejętności wśród 30 przedstawicieli samorządu i 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Torunia z zakresu technik i narzędzi konsultacji społecznych.

Grupa docelowa:
30 przedstawicieli samorządu, w tym przedstawiciele Rady Miasta Torunia i jednostek pomocniczych gminy (rad okręgów) oraz 30 przedstawicieli minimum 10 organizacji pozarządowych działających w Toruniu.

Działania:

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

 • Szkolenie NARZĘDZIA I TECHNIKI NEGOCJACJI - przeprowadzono 5 szkoleń w łącznym wymiarze 112 godz.
 • Doradztwo NARZĘDZIA I TECHNIKI NEGOCJACJI - przeprowadzono spotkania doradcze w łącznym wymiarze 312.
 • Organizacja konsultacji społecznych - przeprowadzono 14 konsultacji społecznych, do których zostały przygotowane raporty.

Osiągnięte rezultaty:

 • 30 przedstawicieli samorządu oraz 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych podnosło swoją wiedzę i umiejętności w zakresie technik i narzędzi konsultacji społecznych, co wpłynie na poprawę jakości i efektywności konsultacji społecznych przeprowadzonych w Toruniu.
 • Umocnienie współpracy samorządu i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 • Wzrost aktywności społeczności lokalnej Torunia.
 • Promocja konsultacji społecznych jako efektywnego środka pozyskania opinii mieszkańców.
 • Osiągnięto wszystkie założone cele i rezultaty projektu. W trakcie realizacji projektu zwiększono pierwotnie zakładane wartości wskaźników w odniesieniu do liczby uczestników, liczby przeprowadzonych godzin szkoleniowych oraz liczby zorganizowanego doradztwa. 

Strona internetowa projektu.

Realizator:
Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partner projektu: Gmina Miasta Toruń - Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia

Dane kontaktowe realizatora z Gminy Miasta Toruń:

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2007-2013
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Konsultacje społeczne
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: prace przy ul. Małachowskiego
  Miasto, MZK
  Od poniedziałku 30 stycznia 2023 r. zmieni się organizacja ruchu drogowego na Szosie Chełmińskiej w rejonie ul. Małachowskiego.
 • Grafika przedstawia schemat komunikacji miejskiej w al. Solidarności
  Miasto, MZK
  Kilkanaście linii autobusowych i tramwajowych będzie miało przystanki na węźle przesiadkowym na al. Solidarności. Ponowne uruchomienie ważnego punktu przesiadkowego na komunikacyjnej mapie Torunia już w sobotę 28 stycznia 2023 r.
 • Osoba w pomarańczowej kamizelce myjącą ściane pomazaną graffiti
  Miasto
  Rada Miasta przyjęła plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych rok 2023. Przewiduje on interwencyjne zatrudnienie 186 osób bezrobotnych korzystających z pomocy socjalnej.
 • Miasto, Toruń dla Ukrainy
  Rada Miasta Torunia zmieniła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy miastu partnerskiemu Łuck w Ukrainie. Zwiększono limit wartości pomocy finansowej do 400 tys. zł.
 • Logo konsultacji społecznych
  Miasto
  Plan konsultacji społecznych na rok 2023 został zaakceptowany przez radnych podczas 50. sesji Rady Miasta, która odbyła się 26 stycznia 2023 r.
 • Miasto
  W niedzielę 29 stycznia 2023 r. w Toruniu odbędzie się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Realizowany jest w ramach projektu "Mikołaj Kopernik z sercem", dofinansowanym ze środków Gminy Miasta Toruń.
 • Jubileusz 550. rocznicy urodzin i 480. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika stały się inspiracją dla Poczty Polskiej do wydania okolicznościowego znaczka z jego portretem.
 • Trwa dystrybucja węgla po preferencyjnej cenie. Wnioski, które upoważniają do nabycia surowca, przyjmowane są w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, a węgiel sprzedawany jest przez spółkę TOREC.
 • Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz Książnica Kopernikańska zapraszają na debatę poświęconą Mikołajowi Kopernikowi. W dyskusji, która odbędzie się w czwartek, 26 stycznia 2023 r.,
 • W sobotę 28 stycznia 2023 roku w Arenie Toruń odbędzie się V Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny U-14 i U-16 pamięci Ireny Szewińskiej. Organizatorem imprezy jest Miejski Klub Lekkoatletyczny.
 • Toruń jest gospodarzem spotkania wszystkich sieci Partnerskiej Inicjatywy Miast. Wydarzenie odbywa się od 24 do 26 stycznia 2023 r.
 • Toruń w pigułce, najważniejsze informacje dotyczące miasta w jednym miejscu? Zachęcamy do korzystania z zaktualizowanej bezpłatnej aplikacji miejskiej na urządzenia przenośne.
 • Polski Cukier świętuje 20-lecie istnienia. 24 stycznia 2023 roku w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się uroczysta gala.
 • 23 stycznia 2023 r. na brzegu Wisły na terenie Portu Drzewnego został potwierdzony przypadek wystąpienia wirusa grypy ptaków podtypu H5N1 – poinformował Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu.