Toruń dla mieszkańców! | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Toruń dla mieszkańców!

Tytuł projektu:
Toruń dla mieszkańców!

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet V „Dobre rządzenie”
Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”
Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”

Dane finansowe:
Całkowity koszt projektu: 201.203,10 zł

Dofinansowanie: 201.203,10 zł

Środki przeznaczone na działania GMT: 49.550 zł

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy:
25.09.2013 r.

Termin realizacji:
01.11.2013 r. – 31.12.2014 r.

Opis projektu:

Cel projektu:
Wzrost wiedzy i umiejętności wśród 30 przedstawicieli samorządu i 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Torunia z zakresu technik i narzędzi konsultacji społecznych.

Grupa docelowa:
30 przedstawicieli samorządu, w tym przedstawiciele Rady Miasta Torunia i jednostek pomocniczych gminy (rad okręgów) oraz 30 przedstawicieli minimum 10 organizacji pozarządowych działających w Toruniu.

Działania:

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

 • Szkolenie NARZĘDZIA I TECHNIKI NEGOCJACJI - przeprowadzono 5 szkoleń w łącznym wymiarze 112 godz.
 • Doradztwo NARZĘDZIA I TECHNIKI NEGOCJACJI - przeprowadzono spotkania doradcze w łącznym wymiarze 312.
 • Organizacja konsultacji społecznych - przeprowadzono 14 konsultacji społecznych, do których zostały przygotowane raporty.

Osiągnięte rezultaty:

 • 30 przedstawicieli samorządu oraz 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych podnosło swoją wiedzę i umiejętności w zakresie technik i narzędzi konsultacji społecznych, co wpłynie na poprawę jakości i efektywności konsultacji społecznych przeprowadzonych w Toruniu.
 • Umocnienie współpracy samorządu i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 • Wzrost aktywności społeczności lokalnej Torunia.
 • Promocja konsultacji społecznych jako efektywnego środka pozyskania opinii mieszkańców.
 • Osiągnięto wszystkie założone cele i rezultaty projektu. W trakcie realizacji projektu zwiększono pierwotnie zakładane wartości wskaźników w odniesieniu do liczby uczestników, liczby przeprowadzonych godzin szkoleniowych oraz liczby zorganizowanego doradztwa. 

Strona internetowa projektu.

Realizator:
Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partner projektu: Gmina Miasta Toruń - Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia

Dane kontaktowe realizatora z Gminy Miasta Toruń:

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2007-2013
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Konsultacje społeczne
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Najczęściej czytane aktualności

 • Protest rolników - będą problemy z komunikacją miejską
  Miasto, MZK
  Na najbliższy czwartek i piątek (29 lutego i 1 marca br.) planowane są kolejne protesty rolników. Z tego powodu należy spodziewać się problemów w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji autobusowej, zwłaszcza na liniach podmiejskich 111 i 112.
 • Na zdjeciu: prezydent Michał Zaleski z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy trzymają teczki z umowami
  Miasto
  W Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych, 27 lutego 2024 r. w Dworze Artusa reprezentanci 140 organizacji odebrali umowy na realizację swoich projektów.
 • Na zdjeciu: prezydent Michał Zaleski stoi z mikrofonem
  Miasto
  26 lutego 2024 r. w Zespole Szkół Muzycznych odbyło się kolejne spotkanie prezydenta Michała Zaleskiego z mieszkańcami Torunia – tym razem okręgu Wrzosy.
 • Na zdjęcli: dłoń o czerwonych paznokciach trzyma kartę do głosowania i wrzuca ją do urny wyborczej, na której jest godło kraju
  Miasto
  7 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory samorządowe, w których wybieramy radnych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 • Rusza przetarg na kartę miejską
  Miasto, MZK
  Gmina Miasta Toruń wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacji 26 lutego 2024 r. ogłosiła przetarg na wdrożenie systemu karty miejskiej.
 • 25 lat Polski w NATO - koncert
  Kultura, Miasto
  Od 1 marca 2024 r. będzie można odebrać bezpłatne wejściówki na koncert muzyki filmowej, musicalowej i popularnej „25 lat Polski w NATO”.
 • 7 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory samorządowe, w których wybieramy radnych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 • Ruszyła nowa edycja programu grantowego "Zielona Ławeczka". Akcja skierowana jest do grup sąsiedzkich z miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
 • Siedemnaście medali zdobyli sportowcy z Torunia w 33. Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters. Zawody odbyły się 24 lutego 2024 r. w Arenie Toruń z udziałem ponad 500 zawodniczek i zawodników.
 • Na najbliższy czwartek i piątek (29 lutego i 1 marca br.) planowane są kolejne protesty rolników. Z tego powodu należy spodziewać się problemów w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji autobusowej, zwłaszcza na liniach podmiejskich 111 i 112.
 • W Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych, 27 lutego 2024 r. w Dworze Artusa reprezentanci 140 organizacji odebrali umowy na realizację swoich projektów.
 • Odliczamy dni do uruchomienia roweru miejskiego. Startujemy w najbliższy piątek, 1 marca!
 • 1 marca 2024 r. o godz. 12:00 przy pomniku w al. Solidarności odbędą się uroczystości patriotyczne upamiętniające Żołnierzy Wyklętych.
 • „Bezpieczeństwo osób starszych” – konferencja pod tym tytułem odbyła się 26 lutego 2024 r. w Młodzieżowym Domu Kultury.