www.torun.pl

Tereny inwestycyjne na lewobrzeżu

Biznes, Inwestycje, Miasto
Data publikacji: 15 października 2018
Autor: Magdalena Winiarska

Symboliczne wbicie pierwszej łopaty pod budowę kompleksowej infrastruktury technicznej oznacza rozpoczęcie prac na terenach inwestycyjnych należących do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Wydarzenie miało miejsce 15 października 2018 roku przy ul. Andersa, gdzie położone są te tereny. Symbolicznego wbicia łopat dokonali: prezydent Torunia Michał Zaleski, Michał Korolko – prezes TARR, Marek Smoczyk - sekretarz województwa kujawsko-pomorskiego oraz Piotr Leczkowski – prezes PBDI SA. Ta spółka jest generalnym wykonawcą prac.

- Wcześniej zarządcą tych terenów było Wojsko Polskie, które postanowiło przekazać je podmiotom cywilnym. Przejęło je miasto Toruń, a następnie na mocy uchwały z 12 maja 2016 roku przekazało do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W pierwszej kolejności mają powstawać tu firmy z najnowszych technologii, prowadzące też własne badaniawyjaśna prezydent Michał Zaleski.

Ponad 16 ha terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Toruńskim Parku Technologicznym to 33 działki o powierzchni od 0,31 ha do 1,34 ha (jest możliwość łączenia działek) przeznaczone na działalność usługowo-produkcyjną i magazynową. Oferta nieruchomości skierowana jest głównie do innowacyjnych firm z sektora MŚP. Doskonała lokalizacja, korzystne położenie komunikacyjne, kompleksowe uzbrojenie gruntów, uregulowany stan prawny oraz infrastruktura przygotowana do prowadzenia kluczowych dla gospodarki szeroko rozumianych sektorów high-tech oraz sektora BPO/SSC to główne atuty terenów, które oferuje TARR.

W efekcie rozpoczętych prac na tym terenie powstaną: drogi (2,3 km), chodniki (3 km), ciągi pieszo-rowerowe (0,6 km), oświetlenie drogowe (na odcinku 3 km), kanalizacja sanitarna (2,8 km) i deszczowa (3,3 km), sieci: wodociągowa i hydrantowa (2,5 km), gazowa (2,4 km)i telekomunikacyjna (1,7 km) oraz przebudowa sieci energetycznej (1,7 km). Dodatkowo wykonane zostaną nasadzenia zieleni.

Planowany termin zakończenia prac to 30 września 2019 r.

- Mam nadzieję, że powstanie tu park technologiczny taki jak przy ul. Aleksandrowskiej. Przypomnę, że tam kiedyś teren wyglądał podobnie, a dziś działa ponad 100 przedsiębiorstw z branży nowoczesnych technologii, ponad 1000 miejsc pracy – mówi Michał Korolko, prezes TARR.Ostatnia działka przy ul. Aleksandrowskiej została zbyta w 2016 roku. Od tego czasu mieliśmy zapytania zarówno od działających tam firm, które wciąż chcą się rozwijać, jak i od firm zewnętrznych, które chcą stać się częścią Toruńskiego Parku Technologicznego. TARR bowiem to całe otoczenie biznesu, taki ekosystem wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą przedsiębiorstw – i taki model chcemy p[przenieść tutaj.

Uroczystość inauguracyjną poprzedziła konferencja „Toruń/Andersa – Twoje miejsce na rozwój” skierowana do przedsiębiorców, potencjalnych inwestorów z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zainteresowanych przeprowadzeniem nowych inwestycji, jak również rozwojem działalności gospodarczej na terenach inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Gen. W. Andersa w Toruniu. Podczas konferencji zaprezentowano ofertę wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, a Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu przedstawiło potencjał gospodarczy regionu. Nieruchomości znajdujące się na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego znajdą się także w miejskiej ofercie nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

Fot. Lech KamińskiNajczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Na fasadzie budynku Urzędu Miasta Torunia 18 stycznia 2019 r. został odsłonięty specjalny, okolicznościowy zegar stulecia z wizerunkiem gen. Józefa Hallera.
 • Kultura, Miasto
  Uroczysty przemarsz i apel, odsłonięcie zegara stulecia oraz kwiaty pod pomnikami bohaterów toruńskiej niepodległości uczciły 18 stycznia 2019 roku 99. rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski po latach zaboru pruskiego.
 • Unieważnienie przetargu
  Miasto
  W imieniu Prezydenta Miasta Torunia, zastępca prezydenta Andrzej Rakowicz podjął decyzję o unieważnieniu przetargu na prowadzenie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3.
 • W Dworze Artusa zaplanowano transmisję z pogrzebu
  Miasto
  W sobotę 19 stycznia 2019 roku w Gdańsku odbędzie się pogrzeb zmarłego w poniedziałek Pawła Adamowicza. W uroczystościach weźmie udział delegacja z Torunia, na czele z prezydentem Michałem Zaleskim. Wszystkich, którzy chcieliby wspólnie obejrzeć relację z uroczystości informujemy o transmisji w Dworze Artusa.
 • Kultura, Miasto, Sport
  W związku z ogłoszoną żałobą narodową wiele wydarzeń podczas nadchodzącego weekendu w Toruniu zostało odwołanych lub przełożonych. Odbędą się tylko te, które nie naruszają powagi tych dni.
 • Specjalne zajęcia w toruńskich szkołach
  Kultura, Miasto
  We wszystkich klasach w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń zorganizowane zostaną lekcję dotyczące tzw. „mowy nienawiści” i jej wpływowi na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży.
 • Lodowiska, baseny, orliki bezpłatnie lub w cenach ulgowych, a także kibicowanie podczas meczów toruńskich drużyn - to niektóre elementy oferty sportowej dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe 2019.
 • W trakcie remontu mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego będziemy korzystać z przeprawy tymczasowej - jest decyzja w tej sprawie. Minister Energii podjął decyzję o nieodpłatnym udostępnieniu na rzecz Gminy Miasta Toruń konstrukcji składanego mostu drogowego typu DMS-65 o długości 1722 m wraz z kompletem 74 podpór oraz elementami i sprzętem...
 • 914 osób zapewniło naszemu miastu zwycięstwo w ogólnopolskiej rywalizacji - dzięki "Wielkiej Ściskawie" do Toruniu trafi sprzęt medyczny o wartości 50 tys. zł!
 • Poniżej prezentujemy dane teleadresowe przychodni WOMP w Toruniu, w związku ze zmianami dot. Akademickiej Przychodni Lekarskiej.
 • 18 stycznia 2019 roku torunianie świętują 99. rocznicę powrotu miasta do Rzeczypospolitej. Tego dnia zaplanowano szereg wydarzeń w tym uroczystości wojskowe i odsłonięcie okolicznościowego zegara na frontonie budynku urzędu miasta.
 • Jesteś organizacja pozarządową? Włącz się w realizację społecznych projektów rewitalizacyjnych! Do 31 stycznia 2019 roku trwa nabór ofert w konkursie na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych na terenie Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta (obszar rewitalizacji, konkurs nr 27).
 • Złożenie kwiatów na grobie dra Ottona Steinborna i pod pomnikiem Stefana Łaszewskiego zainaugurowało w piątek 18 stycznia 2019 roku obchody 99. rocznicy powrotu Torunia do Rzeczypospolitej. W programie dnia są jeszcze m.in. uroczystości pod pomnikiem gen. Hallera, na Rynku Staromiejskim i w Dworze Artusa.
 • W najbliższą sobotę, 19 stycznia 2019 roku zmianie ulegną rozkłady jazdy tramwajów linii nr 1 i 3.