Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego

Tytuł projektu:
Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City
(poprzednia nazwa: Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego)

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku”
Działanie 7.3 „Transport miejski w obszarach metropolitalnych”

Dane finansowe:
Orientacyjny koszt realizacji zadań Gminy Miasta Toruń w ramach projektu to ok. 319,21mln zł. Szacunkowa kwota dofinansowania dla Gminy Miasta Toruń: 157,78 mln zł

Beneficjent:
Gmina Miasta Toruń

Termin realizacji:
2009-2014

Partnerzy projektu:
Projekt realizowany jest przy współpracy Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Toruniu Sp. z o.o.

Składa się on z 8 zadań:

A) zadania realizowane przez Gminę Miasta Torunia:

 1. Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. 18-ego Stycznia) do Alei Solidarności poprawiająca dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku;
 2. Poprawa dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez budowę i przebudowę przystanków tramwajowych dla potrzeb obsługi taboru niskopodłogowego oraz poprawa bezpieczeństwa transportu publicznego;
 3. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej;
 4. Modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej dostosowanej do taboru niskopodłogowego;
 5. Powiązanie wybranych obszarów miasta z Koleją Metropolitalną BiT-City poprzez budowę nowych linii tramwajowych;
 6. Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitarną BiT-City;
 7. Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny – poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności;


  B) zadanie realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
 8. Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego.

Oprócz Projektu: „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City”, Gmina Miasta Toruń będzie podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w projekcie: „System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”, którego Beneficjentem jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

23 listopada 2011 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury, na którym zostały podjęte decyzje dotyczące zmian w projekcie pn.: „Szybka kolej metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego” polegające na jego podziale na odrębne projekty stanowiące jedną grupę pięciu projektów w ramach BiT City.

Zakres zmian ustalony na spotkaniu dotyczący zadań realizowanych w Toruniu obejmował:

 1. Wyłączenia zadania pn.: „Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Miasto - poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności”. Zadanie realizowane będzie przez PKP SA poza projektem BiT City ze środków z Budżetu Państwa.
 2. Wyłączenia zadań:
  - „Budowa obiektów inżynieryjnych dla umożliwienia bezkolizyjnego przejścia drugiego toru kolejowego pod placem Pokoju Toruńskiego”;
  - „Modernizacja infrastruktury kolejowej na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa”;
  Zadania zaplanowano do realizacji w okresie programowania 2014-2020.
 3. Włączenia zadania pn. „Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu” (wcześniej Podprojekt II)
 4. Propozycji, aby Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w zakresie zakupu taboru tramwajowego została spółka MZK w Toruniu Sp. z o.o. powstała z przekształcenia zakładu budżetowego.

7 grudnia 2011 r. została wysłana do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nowa Karty Projektu „Integracja systemu transportu miejskiego w Toruniu wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City”.

W związku ze zmianą nazwy projektu „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego” na „Integracja systemu transportu miejskiego w Toruniu wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City” nastąpi korekta na liście projektów podstawowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zmiana ta dotyczyć także będzie zakresu merytorycznego i kosztów projektu, w tym kwoty dofinansowania.

W celu przygotowania obu projektów zostały wykonane następujące opracowania:

 1. Wielowariantowa i wielokryterialna analiza rozwoju komunikacji tramwajowej w Toruniu w kierunku północnym od projektowanej Trasy Średnicowej Północnej.
 2. Wstępne Studium Wykonalności dla Podprojektu I pn. „Integracja systemu transportu miejskiego w Toruniu” realizowanego w ramach projektu pn. „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego”.
 3. Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko- toruńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego na lata 2010-2015.
 4.  Strona internetowa projektu BiT-City, forum BiT-City oraz prezentacja multimedialna promująca Podprojekt I pn. „Integracja systemu transportu miejskiego w Toruniu” realizowanego w ramach projektu pn. „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego”.
 5. Analiza instytucjonalno-prawna dotycząca optymalnej formy organizacyjnej współpracy pomiędzy Partnerami realizującymi Podprojekt w ramach projektu pn. „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego”.
 6. Wielowariantowa i wielokryterialna analiza rozwoju komunikacji tramwajowej w Toruniu w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Szosa Bydgoska do Portu Drzewnego.
 7. Wnioski o decyzję środowiskową dla zadań realizowanych w ramach Podprojektu I wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
 8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy 30 platform przystankowych w ramach zadania „Poprawa dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez budowę i przebudowę przystanków tramwajowych dla potrzeb obsługi taboru niskopodłogowego oraz poprawa bezpieczeństwa transportu publicznego”.
 9. Wykonanie kompletu analiz dla wariantu zakupu niskopodłogowego taboru tramwajowego składającego się z pociągów 3-członowych (7 sztuk) i 5-członowych (5 sztuk) w ramach podprojektu II.
 10. Studium Wykonalności dla podprojektu I pn. „Integracja systemów transportu miejskiego”.
 11.  Studium Wykonalności dla Podprojektu II pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”.

W trakcie odbioru są następujące dokumenty:

 1. Aktualizacja Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla Projektu „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City” - umowa z dnia 19 stycznia 2012 r.
 2. Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. 18-ego Stycznia) do Al. Solidarności poprawiająca dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wraz z budową węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitarną BiT-City” - umowa z dnia 17 stycznia 2012 r.

W najbliższym czasie w ramach projektu „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City” planowane jest ogłoszenie przetargów na: modernizację infrastruktury przystankowej, inżyniera kontraktu, kampanię promocyjną, aktualizację Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego, Pomoc Techniczną oraz ogłoszenie konkursu na aplikacje na przystankach. 

W ramach projektu „System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” planowane jest ogłoszenie przetargu na Studium Wykonalności.

Szczegółowe informacje dotyczące działań podjętych na rzecz projektu znajdują się na następującej stronie internetowej: www.bitcity.torun.pl

Realizator:
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Legionów 220
tel. 56 623 70 70

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: białe nadmuchiwane i podświetlone figury Anooków podczas Bella Skyway Fesival
  Kultura, Miasto
  Rozpoczęła się 13. edycja Bella Skyway Festival – od 16 do 20 sierpnia 2022 r. w Toruniu będzie można podziwiać zaskakujące instalacje świetlne rozmieszczone w trzech strefach znajdujących się w centrum miasta.
 • Na zdjęciu: stulatek Józef Jakubaszek
  Miasto
  W dniu 15 sierpnia 2022 r. setne urodziny obchodził Pan Józef Jakubaszek. Z tej okazji jubilata odwiedzili najbliżsi, a także przedstawiciele samorządu.
 • Dziewczyna rozmawiająca przez telefon komórkowy przy oknie z żaluzjami
  Toruń dla Ukrainy
  Obywatele Ukrainy mogą skorzystać w Toruniu z bezpłatnej, doraźnej pomocy psychologicznej, oferowanej przez MOPR.
 • Na zdjęciu: donice z zielonymi roślinami i czerwonymi pelargoniami na ul. Podmurnej
  Eko, Miasto
  Przed wejściem do Urzędu Miasta Torunia podziwiać można kompozycje kwiatowe. Również tuż obok budynku, przy ulicy Podmurnej, powstał uroczy zielony zakątek.
 • Na zdjęciu: cerkiew w kolorze błękitnym przy ul. Podgórnej
  Miasto
  Dekanalny Kujawsko-Pomorski Ośrodek Miłosierdzia rozpoczął działalność przy toruńskiej Prawosławnej Parafii św. Mikołaja.
 • Na zdjęciu: prace remontowe związane z nowym torowiskiem na Bydgoskim Przedmieściu
  Miasto, MZK
  Od środy 17 sierpnia 2022 r. od godz. 8:00 ul. Konopnickiej zostanie udostępniona dla ruchu kołowego.
 • W klasach pierwszych toruńskich szkół ponadpodstawowych są jeszcze wolne miejsca. Poniżej znajduje się wykaz szkół i klas.
 • 15 sierpnia, jak co roku, obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Toruńskie uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w kościele garnizonowym św. Katarzyny.
 • Największy zlot tradycyjnych łodzi i statków rzecznych w Polsce ponownie zawitał w Toruniu! Kultowa impreza z sześcioletnią tradycją odbyła się 14-15 sierpnia 2022 r.
 • Swoje święto obchodziło 12 sierpnia 2022 r. toruńskie Kolegium Jagiellońskie. Podczas uroczystości uczelni nadano status akademii.
 • 15 sierpnia, jak co roku, obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Toruńskie uroczystości tradycyjnie rozpoczną się od mszy świętej w kościele garnizonowym św. Katarzyny.
 • Miasto Toruń i Stowarzyszenie GoSport! zapraszają na drugą edycję wydarzenia „Dzień Sportu 2022”. Podczas imprezy na toruńskich Stawkach możecie liczyć na treningi, sportowe animacje i konkursy z najlepszymi toruńskimi sportowcami.
 • Dłużej niż pierwotnie planowano zamknięty będzie odcinek Szosy Chełmińskiej od ul. Grudziądzkiej do pl. NOT. Przejazd nie będzie możliwy do 21 sierpnia 2022 r.
 • 14 sierpnia 2022 r. odbędzie się 57. edycja Długodystansowych Regat na Wiśle. Wydarzenie jest częścią Festiwalu Wisły.