www.torun.pl

Szkoły gotowe na pierwszy dzwonek

Miasto
Data publikacji: 22 sierpnia 2019
Autor: Magdalena Winiarska

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w szkołach toruńskich rozpocznie łącznie 29 290 uczniów oraz przedszkolaków. Szkoły i predszkola są gotowe na rozpoczęcie nowego roku, które nastąpi 2 września.

O organizacji roku szkolnego 2019/2020 w placówkach Gminy Miasta Toruń oraz o wynikach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych mówili na konferencji prasowej w dniu 22 sierpnia 2019 roku prezydent Michał Zaleski i Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.

W Gminie Miasta Toruń funkcjonuje 69 jednostek oświatowych: 18 przedszkoli, 29 szkół podstawowych, 11 liceów ogólnokształcących, 8 techników, 6 branżowych szkół I stopnia i 7 placówek oświatowo-wychowawczych. Będzie to pierwszy rok szkolny bez gimnazjów.

Okazuje się, że w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych, jak również w szkołach każdego typu w mieście są jeszcze wolne miejsca.

- Czekaliśmy pełni emocji na to, jak zakończy się proces naboru - szczególnie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Dzisiaj wiemy, że potwierdziły się wcześniejsze tezy, że miejsca w tych szkołach znalazły się dla wszystkich chętnych – poinformował prezydent Michał Zaleski.

W przedszkolach miejskich oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 przygotowano 4861 miejsc w 207 oddziałach, więcej niż w poprzednim roku szkolnym o 3 oddziały i 83 miejsca. Przyjęto 4737 dzieci do 205 oddziałów, w tym 3340 dzieci do 140 oddziałów w przedszkolach miejskich (PM) i 1397 dzieci do 65 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (OP w SP). Zostało jeszcze 80 miejsc wolnych - 27 w PM i 53 w OP w SP.

W klasach pierwszych szkół podstawowych, w tym w szkołach podstawowych specjalnych nr 19 i 26 oraz w szkole muzycznej, przygotowano 1973 miejsc w 83 oddziałach. Przyjęto łącznie 1840 uczniów (o 102 więcej niż roku wcześniejszym) – wolne pozostają 133 miejsca.

Z racji podwójnego rocznika, najwięcej emocji wzbudzał tegoroczny nabór do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. W dniu 16 sierpnia 2019 roku ogłoszono listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej. W wyniku tego etapu do szkół zostało przyjętych ogółem 495 kandydatów (223 do szkół ponadpodstawowych i 272 do szkół ponadgimnazjalnych).

Zgodnie ze stanem na dzień 20 sierpnia 2019 roku, w miejskich szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych pozostało 317 miejsc (21 miejsc zarezerwowanych dla repetentów). Szkoły z największą liczbą wolnych miejsc:

 • licea ogólnokształcące: VI LO (25 miejsc po G) i IX LO (12 miejsc po G), VIII LO (7 miejsc po SP); XIII LO (16 miejsc w oddziale sportowym po SP – piłka nożna);
 • technika: nr 1 (9 po SP, 19 po G), nr 3 (9 po SP, 21 po G), nr 4 (15 po SP, 17 po G), nr 7 (18 po SP, 10 po G), nr 9 (26 po SP, 10 po G),
 • branżowe szkoły I st: BS I st. nr 1 (13 po SP, 7 po G), BS I st. nr 3 (4 po G), BS I st. nr 5 (14 po G), BS I st. nr 7 (24 po SP).

Podkreślić należy, że dla uczniów z tzw. podwójnego rocznika Gmina Miasta Toruń zapewniła ostatecznie 5271  miejsc (2667 po SP i 2604 po G) w 164 oddziałach (83  po SP i 81 po G), w tym w:

 • liceach ogólnokształcących 3154 miejsca w 98 oddziałach (50 oddziałów po SP i 48 po G) - przyjęto 3074 kandydatów,
 • technikach 1797 miejsc w 56 oddziałach (po 28 oddziałów po SP i po G) - przyjęto 1610  kandydatów,
 • branżowych szkołach I stopnia 320 miejsc w 10 oddziałach (po 5 oddziałów po SP i G) - przyjęto 249 kandydatów.

Łącznie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych przyjęto 4933 kandydatów (o 338 mniej niż plan ostateczny) do 164 oddziałów.

Informacje o wolnych miejscach w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń znajdują się na stronach internetowych poszczególnych placówek oraz kuratorium.

Wbrew wcześniejszym obawom uczniowie nie będą uczestniczyć w lekcjach do późnych godzin wieczornych. – Prosiliśmy dyrektorów szkół, aby zadbali o to, by lekcje w liceach kończyły się do godz. 16:00, a w szkołach uczących zawodu do 17:00, ponieważ specyfika zajęć praktycznych może tam spowodować taką konieczność – powiedział prezydent Michał Zaleski. – Byliśmy bardzo zdeterminowani, aby zapewnić jak największą liczbę miejsc dla młodych ludzi chcących podjąć naukę w naszych szkołach. Stąd pojawiły się także działania nieszablonowe, jak np.  zmiana pomieszczeń gospodarczych oraz administracyjnych na sale klasowe. Mamy też w kilku przypadkach szkoły wieloobiektowe, w których także można było pomyśleć o przystosowaniu pomieszczeń na ten cel – dodał prezydent.

Fot. Natalia Przytarska


Podwójny rocznik rozpoczynający edukację w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych sprawił, że zwiększono o 39 liczbę miejsc w internatach – łącznie przygotowano ich 842. Ponad 40% młodzieży uczącej się w tego typu szkołach pochodzi spoza Torunia. Internaty działają przy pięciu toruńskich szkołach: Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Zespole Szkół nr 10 oraz Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO.

Pierwszeństwo zamieszkania w internatach mają uczniowie kontynuujący w nich swój pobyt – w roku szkolnym 2019/2020 jest ich 522. Pozostało zatem 320 wolnych miejsc, o które ubiegało się 619 młodych ludzi. Spośród nich w pierwszej kolejności, zgodnie z ustawą, przyjęci zostali uczniowie danej szkoły – łącznie 200 osób. Pozostałe 120 miejsc rozdysponowane zostało między uczniów ze szkół prowadzonych przez GMT (115 miejsc) oraz ze szkół prowadzonych przez inne organy (5 miejsc). Nie prowadzono rekrutacji uzupełniającej.

Przeprowadzono także rekrutację na zajęcia prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury oraz Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. W obu placówkach przygotowano na rok szkolny 2019/2020 łącznie 2404 miejsca. Zaplanowano prowadzenie zajęć w 153 grupach. W wyniku dwóch postępowań rekrutacyjnych przyjęto 1918 kandydatów, w tym: 94 do MDK oraz 924 do OPP DH. W obu placówkach pozostało 486 wolnych miejsc (156 w MDK, 330  w OPP DH) – nadal można zgłaszać dzieci chcące uczestniczyć w prowadzonych w nich zajęciach.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 15 w Toruniu o godz. 10:00.

Fot. Wojtek Szabelski

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Jesienna aura za oknami, ale receptę na nią znajdziemy w ten weekend w Toruniu! Zimne wieczory będziemy mogli spędzić w księgarniach podczas I edycji Nocy Księgarń. Na rozgrzanie polecamy również pełne emocji koncerty: Piazzola & Czajkowski oraz Mazolewski & Porter.
 • Miasto, MZK
  Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Punktem kulminacyjnym tradycyjnie będzie "Europejski Dzień Bez Samochodu". Z tej okazji w sobotę 21 września 2019 r. wzajezdni tramwajowej przy ul. Sienkiewicza 24/26 odbędą się drzwi otwarte.
 • Miasto
  W piątek 20 września 2019 roku w ACKiS „Od Nowa” członkowie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa świętowali Dzień Budowlanych. Na obchodach obecny był także prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Miasto
  Po raz kolejny miasto będzie finansować szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Torunia, którzy ukończyli 65 lat. Program realizowany będzie od 23 września 2019 r. do wyczerpania szczepionek.
 • Gmina Miasta Toruń sfinansuje szczepienia przeciw grypie mieszkańców Torunia, którzy ukończyli 65. rok życia. Program wystartuje za kilka tygodni.
 • Kultura, Miasto
  Ekipa filmowa na Przedzamczu. W najbliższą sobotę (21 września 2019) od godziny 19.00 będą nagrywane kolejne sceny do filmu pt: „Nędzarz i madame”.
 • W ramach akcji „Sprzątanie świata” prezydent Michał Zaleski wraz z uczniami Szkół Salezjańskich porządkował otoczenie szkoły.
 • Kilkaset osób pożegnało we wtorek śp. Adama Holszańskiego, zmarłego 12 września 2019 r., w wieku 68 lat, zasłużonego toruńskiego przedsiębiorcę, prezesa Zakładu Usług Dźwignicowych „Dźwig”, członka Rady Prezydenckiej przy Prezydencie Miasta Torunia.
 • 22 września 2019 roku na terenie stacji pomp wodociągowych „Stare Bielany” odbędzie się Święto Chełmińskiego Przedmieścia. Osiedlowy festyn ma łączyć historię i tradycję okręgu z nowoczesnymi formami spędzania czasu wolnego.
 • 25 września 2019 roku na antenie TVN Turbo w programie "Wyburzacze" będzie można zobaczyć, jak wyglądały prace związane z budową Centrum Innowacyjnej Edukacji. Na początku grudnia br. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy udostępni w nim wystawę dla nastolatków "Ścieżki dorastania".
 • 42 nauczycieli odebrało akty nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 19 września 2019 r. o godz. 16.00 w sali kominkowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” spotkał się z nimi zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz.
 • W poniedziałek 16 września 2019 r. rusza sprzedaż biletów na miejsca stojące na wyjątkowe wydarzenie - 2019 Revline Toruń FIM Speedway Grand Prix of Poland.
 • 22 września 2019 roku Toruńska Orkiestra Symfoniczna zainauguruje cykl koncertów „Czas dla Nas” w sezonie artystycznym 2019/2020. Zajęć i koncertów edukacyjnych przez kilka najbliższych miesięcy na pewno nie zabraknie.
 • 14 organizacji z Torunia i okolic włączyło się w organizację II Toruńskiego Edukacyjnego Pikniku Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie odbędzie się 22 września 2019 roku w Centrum Targowym Park.