www.torun.pl

Szkoły gotowe na pierwszy dzwonek

Miasto
Data publikacji: 22 sierpnia 2019
Autor: Magdalena Winiarska

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w szkołach toruńskich rozpocznie łącznie 29 290 uczniów oraz przedszkolaków. Szkoły i predszkola są gotowe na rozpoczęcie nowego roku, które nastąpi 2 września.

O organizacji roku szkolnego 2019/2020 w placówkach Gminy Miasta Toruń oraz o wynikach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych mówili na konferencji prasowej w dniu 22 sierpnia 2019 roku prezydent Michał Zaleski i Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.

W Gminie Miasta Toruń funkcjonuje 69 jednostek oświatowych: 18 przedszkoli, 29 szkół podstawowych, 11 liceów ogólnokształcących, 8 techników, 6 branżowych szkół I stopnia i 7 placówek oświatowo-wychowawczych. Będzie to pierwszy rok szkolny bez gimnazjów.

Okazuje się, że w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych, jak również w szkołach każdego typu w mieście są jeszcze wolne miejsca.

- Czekaliśmy pełni emocji na to, jak zakończy się proces naboru - szczególnie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Dzisiaj wiemy, że potwierdziły się wcześniejsze tezy, że miejsca w tych szkołach znalazły się dla wszystkich chętnych – poinformował prezydent Michał Zaleski.

W przedszkolach miejskich oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 przygotowano 4861 miejsc w 207 oddziałach, więcej niż w poprzednim roku szkolnym o 3 oddziały i 83 miejsca. Przyjęto 4737 dzieci do 205 oddziałów, w tym 3340 dzieci do 140 oddziałów w przedszkolach miejskich (PM) i 1397 dzieci do 65 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (OP w SP). Zostało jeszcze 80 miejsc wolnych - 27 w PM i 53 w OP w SP.

W klasach pierwszych szkół podstawowych, w tym w szkołach podstawowych specjalnych nr 19 i 26 oraz w szkole muzycznej, przygotowano 1973 miejsc w 83 oddziałach. Przyjęto łącznie 1840 uczniów (o 102 więcej niż roku wcześniejszym) – wolne pozostają 133 miejsca.

Z racji podwójnego rocznika, najwięcej emocji wzbudzał tegoroczny nabór do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. W dniu 16 sierpnia 2019 roku ogłoszono listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej. W wyniku tego etapu do szkół zostało przyjętych ogółem 495 kandydatów (223 do szkół ponadpodstawowych i 272 do szkół ponadgimnazjalnych).

Zgodnie ze stanem na dzień 20 sierpnia 2019 roku, w miejskich szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych pozostało 317 miejsc (21 miejsc zarezerwowanych dla repetentów). Szkoły z największą liczbą wolnych miejsc:

 • licea ogólnokształcące: VI LO (25 miejsc po G) i IX LO (12 miejsc po G), VIII LO (7 miejsc po SP); XIII LO (16 miejsc w oddziale sportowym po SP – piłka nożna);
 • technika: nr 1 (9 po SP, 19 po G), nr 3 (9 po SP, 21 po G), nr 4 (15 po SP, 17 po G), nr 7 (18 po SP, 10 po G), nr 9 (26 po SP, 10 po G),
 • branżowe szkoły I st: BS I st. nr 1 (13 po SP, 7 po G), BS I st. nr 3 (4 po G), BS I st. nr 5 (14 po G), BS I st. nr 7 (24 po SP).

Podkreślić należy, że dla uczniów z tzw. podwójnego rocznika Gmina Miasta Toruń zapewniła ostatecznie 5271  miejsc (2667 po SP i 2604 po G) w 164 oddziałach (83  po SP i 81 po G), w tym w:

 • liceach ogólnokształcących 3154 miejsca w 98 oddziałach (50 oddziałów po SP i 48 po G) - przyjęto 3074 kandydatów,
 • technikach 1797 miejsc w 56 oddziałach (po 28 oddziałów po SP i po G) - przyjęto 1610  kandydatów,
 • branżowych szkołach I stopnia 320 miejsc w 10 oddziałach (po 5 oddziałów po SP i G) - przyjęto 249 kandydatów.

Łącznie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych przyjęto 4933 kandydatów (o 338 mniej niż plan ostateczny) do 164 oddziałów.

Informacje o wolnych miejscach w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń znajdują się na stronach internetowych poszczególnych placówek oraz kuratorium.

Wbrew wcześniejszym obawom uczniowie nie będą uczestniczyć w lekcjach do późnych godzin wieczornych. – Prosiliśmy dyrektorów szkół, aby zadbali o to, by lekcje w liceach kończyły się do godz. 16:00, a w szkołach uczących zawodu do 17:00, ponieważ specyfika zajęć praktycznych może tam spowodować taką konieczność – powiedział prezydent Michał Zaleski. – Byliśmy bardzo zdeterminowani, aby zapewnić jak największą liczbę miejsc dla młodych ludzi chcących podjąć naukę w naszych szkołach. Stąd pojawiły się także działania nieszablonowe, jak np.  zmiana pomieszczeń gospodarczych oraz administracyjnych na sale klasowe. Mamy też w kilku przypadkach szkoły wieloobiektowe, w których także można było pomyśleć o przystosowaniu pomieszczeń na ten cel – dodał prezydent.

Fot. Natalia Przytarska


Podwójny rocznik rozpoczynający edukację w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych sprawił, że zwiększono o 39 liczbę miejsc w internatach – łącznie przygotowano ich 842. Ponad 40% młodzieży uczącej się w tego typu szkołach pochodzi spoza Torunia. Internaty działają przy pięciu toruńskich szkołach: Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Zespole Szkół nr 10 oraz Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO.

Pierwszeństwo zamieszkania w internatach mają uczniowie kontynuujący w nich swój pobyt – w roku szkolnym 2019/2020 jest ich 522. Pozostało zatem 320 wolnych miejsc, o które ubiegało się 619 młodych ludzi. Spośród nich w pierwszej kolejności, zgodnie z ustawą, przyjęci zostali uczniowie danej szkoły – łącznie 200 osób. Pozostałe 120 miejsc rozdysponowane zostało między uczniów ze szkół prowadzonych przez GMT (115 miejsc) oraz ze szkół prowadzonych przez inne organy (5 miejsc). Nie prowadzono rekrutacji uzupełniającej.

Przeprowadzono także rekrutację na zajęcia prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury oraz Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. W obu placówkach przygotowano na rok szkolny 2019/2020 łącznie 2404 miejsca. Zaplanowano prowadzenie zajęć w 153 grupach. W wyniku dwóch postępowań rekrutacyjnych przyjęto 1918 kandydatów, w tym: 94 do MDK oraz 924 do OPP DH. W obu placówkach pozostało 486 wolnych miejsc (156 w MDK, 330  w OPP DH) – nadal można zgłaszać dzieci chcące uczestniczyć w prowadzonych w nich zajęciach.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 15 w Toruniu o godz. 10:00.

Fot. Wojtek Szabelski

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu Maja Błażejewska z medalem
  Miasto, Sport
  Maja Błażejewska, toruńska juniorka młodsza z KS Centuria, otrzymała powołanie do kadry narodowej taekwondo olimpijskiego.
 • Na zdjęciu para seniorów na starówce
  Miasto
  Upadki są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji, niepełnosprawności starszych osób i potencjalnym zagrożeniem dla ich życia. Od 13 sierpnia 2020 r. zgłosić można się do „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.
 • Plakat wydarzenia przedstawiający nurkującą dziewczynkę
  Miasto, Sport
  W ramach programu "Lato w Toruniu bez nudy" zapraszamy na kolejne wydarzenie na basenach letnich, tym razem na Skarpie. Rekreacyjna impreza pod nazwą „All Day Beach Party” odbędzie się w najbliższy piątek 14 sierpnia 2020 r.
 • plakat wydarzenia
  Kultura, Miasto
  Toruńska starówka piękna jest zawsze, ale starówka wieczorową porą widziana z lotu ptaka to szczególne przeżycie. 14 i 15 sierpnia 2020 r. Muzeum Okręgowe zaprasza na nocne wejście na wieżę Ratusza Staromiejskiego.
 • Miasto, MZK
  Od 12 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe godziny otwarcia kas biletowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.
 • Na zdjęciu: Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski
  Miasto
  Wyjaśnienie Prezydenta Miasta Torunia w nawiązaniu do artykułu redaktor Małgorzaty Oberlan pt. „Cięcia wydatków w Toruniu: urzędnicy wkurzeni „Niech zaczną od siebie” ” opublikowanego w Nowościach 7 sierpnia 2020 r.
 • Po raz pierwszy dla zwiedzających zostanie udostępnione Muzeum Twierdzy Toruń. 15 sierpnia w godz. 10.00-18.00 możliwe będzie zwiedzanie obiektu oraz obejrzenie wybranych pomieszczeń z zewnątrz.
 • Motoarena Toruń im. Mariana Rosego w 2020 roku gościć będzie dwa turnieje Speedway Grand Prix!
 • „Podróżuj razem z nami” to hasło promującej transport miejski kampanii społecznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Na trasę wyjechał pierwszy autobus wspierający akcję.
 • 9 sierpnia od godz. 14:00 na terenie Torunia i powiatu toruńskiego mogą wystąpić anomalie pogodowe.
 • 8 sierpnia 2020 r. otwarty został Park Pamięci Narodowej „Zachowali się jak trzeba”. Miejsce upamiętnia tysiące Polaków, którzy w okresie II wojny światowej ratowali Żydów narażając własne życie.
 • Po prawie miesiącu głosowania, poznaliśmy zwycięzców plebiscytu Toruńskie Gwiazdy 2020. 8 sierpnia nagrodzony został najlepszy toruński DJ, Wykonawca, Nadzieja oraz Płyta Roku.
 • Na 10 sierpnia 2020 r. zostało zaplanowane czasowe wstrzymanie dostawy wody z miejskiego wodociągu do niektórych budynków przy ul. Warneńczyka oraz Bażyńskich.
 • Laureatów w kategoriach nadzieja, wykonawca, dj i płyta roku w plebiscycie Toruńskie Gwiazdy poznamy 8 sierpnia 2020 r. o godz. 19.00 podczas koncertu w sali na Jordankach. Na scenie pojawią się znani i lubiani lokalni wykonawcy.