www.torun.pl

Szkoły gotowe na pierwszy dzwonek

Miasto
Data publikacji: 22 sierpnia 2019
Autor: Magdalena Winiarska

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w szkołach toruńskich rozpocznie łącznie 29 290 uczniów oraz przedszkolaków. Szkoły i predszkola są gotowe na rozpoczęcie nowego roku, które nastąpi 2 września.

O organizacji roku szkolnego 2019/2020 w placówkach Gminy Miasta Toruń oraz o wynikach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych mówili na konferencji prasowej w dniu 22 sierpnia 2019 roku prezydent Michał Zaleski i Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.

W Gminie Miasta Toruń funkcjonuje 69 jednostek oświatowych: 18 przedszkoli, 29 szkół podstawowych, 11 liceów ogólnokształcących, 8 techników, 6 branżowych szkół I stopnia i 7 placówek oświatowo-wychowawczych. Będzie to pierwszy rok szkolny bez gimnazjów.

Okazuje się, że w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych, jak również w szkołach każdego typu w mieście są jeszcze wolne miejsca.

- Czekaliśmy pełni emocji na to, jak zakończy się proces naboru - szczególnie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Dzisiaj wiemy, że potwierdziły się wcześniejsze tezy, że miejsca w tych szkołach znalazły się dla wszystkich chętnych – poinformował prezydent Michał Zaleski.

W przedszkolach miejskich oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 przygotowano 4861 miejsc w 207 oddziałach, więcej niż w poprzednim roku szkolnym o 3 oddziały i 83 miejsca. Przyjęto 4737 dzieci do 205 oddziałów, w tym 3340 dzieci do 140 oddziałów w przedszkolach miejskich (PM) i 1397 dzieci do 65 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (OP w SP). Zostało jeszcze 80 miejsc wolnych - 27 w PM i 53 w OP w SP.

W klasach pierwszych szkół podstawowych, w tym w szkołach podstawowych specjalnych nr 19 i 26 oraz w szkole muzycznej, przygotowano 1973 miejsc w 83 oddziałach. Przyjęto łącznie 1840 uczniów (o 102 więcej niż roku wcześniejszym) – wolne pozostają 133 miejsca.

Z racji podwójnego rocznika, najwięcej emocji wzbudzał tegoroczny nabór do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. W dniu 16 sierpnia 2019 roku ogłoszono listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej. W wyniku tego etapu do szkół zostało przyjętych ogółem 495 kandydatów (223 do szkół ponadpodstawowych i 272 do szkół ponadgimnazjalnych).

Zgodnie ze stanem na dzień 20 sierpnia 2019 roku, w miejskich szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych pozostało 317 miejsc (21 miejsc zarezerwowanych dla repetentów). Szkoły z największą liczbą wolnych miejsc:

 • licea ogólnokształcące: VI LO (25 miejsc po G) i IX LO (12 miejsc po G), VIII LO (7 miejsc po SP); XIII LO (16 miejsc w oddziale sportowym po SP – piłka nożna);
 • technika: nr 1 (9 po SP, 19 po G), nr 3 (9 po SP, 21 po G), nr 4 (15 po SP, 17 po G), nr 7 (18 po SP, 10 po G), nr 9 (26 po SP, 10 po G),
 • branżowe szkoły I st: BS I st. nr 1 (13 po SP, 7 po G), BS I st. nr 3 (4 po G), BS I st. nr 5 (14 po G), BS I st. nr 7 (24 po SP).

Podkreślić należy, że dla uczniów z tzw. podwójnego rocznika Gmina Miasta Toruń zapewniła ostatecznie 5271  miejsc (2667 po SP i 2604 po G) w 164 oddziałach (83  po SP i 81 po G), w tym w:

 • liceach ogólnokształcących 3154 miejsca w 98 oddziałach (50 oddziałów po SP i 48 po G) - przyjęto 3074 kandydatów,
 • technikach 1797 miejsc w 56 oddziałach (po 28 oddziałów po SP i po G) - przyjęto 1610  kandydatów,
 • branżowych szkołach I stopnia 320 miejsc w 10 oddziałach (po 5 oddziałów po SP i G) - przyjęto 249 kandydatów.

Łącznie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych przyjęto 4933 kandydatów (o 338 mniej niż plan ostateczny) do 164 oddziałów.

Informacje o wolnych miejscach w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń znajdują się na stronach internetowych poszczególnych placówek oraz kuratorium.

Wbrew wcześniejszym obawom uczniowie nie będą uczestniczyć w lekcjach do późnych godzin wieczornych. – Prosiliśmy dyrektorów szkół, aby zadbali o to, by lekcje w liceach kończyły się do godz. 16:00, a w szkołach uczących zawodu do 17:00, ponieważ specyfika zajęć praktycznych może tam spowodować taką konieczność – powiedział prezydent Michał Zaleski. – Byliśmy bardzo zdeterminowani, aby zapewnić jak największą liczbę miejsc dla młodych ludzi chcących podjąć naukę w naszych szkołach. Stąd pojawiły się także działania nieszablonowe, jak np.  zmiana pomieszczeń gospodarczych oraz administracyjnych na sale klasowe. Mamy też w kilku przypadkach szkoły wieloobiektowe, w których także można było pomyśleć o przystosowaniu pomieszczeń na ten cel – dodał prezydent.

Fot. Natalia Przytarska


Podwójny rocznik rozpoczynający edukację w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych sprawił, że zwiększono o 39 liczbę miejsc w internatach – łącznie przygotowano ich 842. Ponad 40% młodzieży uczącej się w tego typu szkołach pochodzi spoza Torunia. Internaty działają przy pięciu toruńskich szkołach: Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Zespole Szkół nr 10 oraz Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO.

Pierwszeństwo zamieszkania w internatach mają uczniowie kontynuujący w nich swój pobyt – w roku szkolnym 2019/2020 jest ich 522. Pozostało zatem 320 wolnych miejsc, o które ubiegało się 619 młodych ludzi. Spośród nich w pierwszej kolejności, zgodnie z ustawą, przyjęci zostali uczniowie danej szkoły – łącznie 200 osób. Pozostałe 120 miejsc rozdysponowane zostało między uczniów ze szkół prowadzonych przez GMT (115 miejsc) oraz ze szkół prowadzonych przez inne organy (5 miejsc). Nie prowadzono rekrutacji uzupełniającej.

Przeprowadzono także rekrutację na zajęcia prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury oraz Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. W obu placówkach przygotowano na rok szkolny 2019/2020 łącznie 2404 miejsca. Zaplanowano prowadzenie zajęć w 153 grupach. W wyniku dwóch postępowań rekrutacyjnych przyjęto 1918 kandydatów, w tym: 94 do MDK oraz 924 do OPP DH. W obu placówkach pozostało 486 wolnych miejsc (156 w MDK, 330  w OPP DH) – nadal można zgłaszać dzieci chcące uczestniczyć w prowadzonych w nich zajęciach.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 15 w Toruniu o godz. 10:00.

Fot. Wojtek Szabelski

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Pięcioro absolwentów UMK odebrało klucze do mieszkań, przyznanych im w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta”. Wręczył je, wraz z umowami najmu, prezydent Michał Zaleski w dniu 22 listopada 2019 r.
 • Kultura, Miasto
  Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna, a my startujemy z weekendem w Toruniu! Przed nami spotkania: muzyczne - 30. Blues Meeting, dramatyczne - Teatrów Jednego Aktora oraz projektantów i ilustratorów - GrafConf 2019.
 • Kultura, Miasto
  Bez wątpienia zakończony niedawno EnergaCamerimage Festival 2019 w Toruniu okazał się kulturalnym i promocyjnym sukcesem. Przez kilka dni za sprawą festiwalu, który po 20 latach nieobecności powrócił do naszego miasta, o Toruniu usłyszał cały świat.
 • Miasto
  W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu 11 toruńskich par zostało odznaczonych Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość odbyła się 22 listopada 2019 r. w zabytkowej Sali Mieszczańskiej.
 • Miasto
  22 listopada 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się konferencja “Prawo humanitarne w 100. lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”. Była ona okazją do wspomnień, podsumowań działalności regionalnych oddziałów oraz refleksji na temat międzynarodowego prawa humanitarnego. Konferencję zainaugurował prof. Zacharzewski, który opowiedział o...
 • Kultura, Miasto
  Koncerty muzyczne, projekcje filmowe, wydarzenia poetyckie oraz artystyczne. 11-15 grudnia 2019 r. po raz szósty w Toruniu organizowane są Dni Grzegorza Ciechowskiego.
 • Trwają nasadzenia krzewów w pasach drogowych. W dniu 22 listopada 2019 r. prace objęły ul. Owsianą. Na powierzchni 1073 m kw. zasadzono tam krzewy gat. tawuła japońska.
 • Na Rynku Staromiejskim trwa montowanie dekoracji świątecznych. Jak co roku zespół staromiejski w okresie bożonarodzeniowym rozbłyśnie piękną iluminacją.
 • Poprawa bezpieczeństwa to główny cel prac drogowych, realizowanych obecnie na placu Pokoju Toruńskiego. Chodzi o ograniczenie prędkości samochodów i zmniejszenie liczby miejsc grożących kolizją.
 • Toruń jest gospodarzem Mistrzostw Polski w Łyżwiarstwie Synchronicznym, które odbędą się 30 listopada 2019 r.
 • Podczas 12. sesji Rady Miasta przyjęto dwa programy z zakresu zdrowia i polityki społecznej. Dotyczą one rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 • Pracownicy socjalni obchodzą swoje święto. Z tej okazji 20 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie w Ratuszu Staromiejskim.
 • Gala finałowa konkursu „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2019” odbyła się 20 listopada 2019 r. w toruńskim hotelu Bulwar.
 • Sesje referatowe, warsztaty historyczne dla młodzieży i pokaz filmu „Szpęgawsk 1939” to główne punkty konferencji naukowej "Rozstrzelana niepodległość. Ofiary zbrodni pomorskiej 1939 roku", która odbywa się w piątek 22 listopada 2019 r. w Dworze Artusa.