Stypendium w dziedzinie kultury - konkurs wniosków | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Stypendium w dziedzinie kultury - konkurs wniosków

Kultura, Miasto
Data publikacji: 29 września 2023
Autor: Marcin Pryka

Prezydent Miasta Torunia ogłosił konkurs wniosków o przyznanie stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury. Nabór wniosków odbywa się w terminie od 1 do 31 października 2023 r.

Konkurs jest przeprowadzany na podstawie uchwały nr 577/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Miasta Torunia w dziedzinie kultury oraz wysokości tych stypendiów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 910).

Celem konkursu jest dokonanie wyboru wniosków dotyczących przyznania stypendiów Miasta Torunia w dziedzinie kultury i ustalenie listy osób, którym stypendium zostanie przyznane na rok 2024 oraz na I półrocze 2024 r.

Wysokość stypendium wynosi:

 • 6 363,00 zł brutto na I półrocze 2024 r.
 • 12 813,00 zł brutto na rok 2024

Wniosek powinien dotyczyć projektu twórczego w następujących dziedzinach kultury:

 • a) literatura,
 • b) sztuki wizualne,
 • c) muzyka,
 • d) taniec,
 • f) teatr,
 • g) film,
 • h) twórczość ludowa.

Projekt twórczy powinien spełniać następujące wymagania: oryginalność koncepcji i wysoka jakość artystyczna, precyzyjne określenie celów i rezultatów oraz właściwy dóbr środków i metod zmierzających do ich realizacji, prezentować związki z Toruniem, podkreślać znaczenie dla mieszkańców miasta Torunia, wspierać promocję Torunia, nie zawierać znamion komercyjności, zostać zrealizowany w terminie :

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. dotyczy stypendium na I półrocze 2024 r.
 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. dotyczy stypendium na rok 2024

Warunkiem przyznania stypendium jest, aby projekt twórczy był związany z Toruniem, był istotny dla jego mieszkańców lub miał efekt promocyjny dla miasta Torunia. W związku z kandydowaniem Torunia do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029 oczekuje się, aby projekt twórczy był inspirowany wizją Torunia jako przyszłej Europejskiej Stolicy Kultury, a realizując innowacyjną koncepcję artystyczną ukazywał i promował walory środowiska naturalnego naszego miasta.

Preferowane będą wnioski dotyczące projektów twórczych, które mają znamiona debiutu w dziedzinie kultury oraz uwzględniające udział środków własnych wnioskodawcy. Za debiut uznawane jest zajmowanie się przez wnioskodawcę twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami w dziedzinie, której dotyczy wniosek, przez okres nie dłuższy niż 5 lat przed złożeniem wniosku.

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, mających miejsce zamieszkania na terenie Torunia i zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami.

Nabór wniosków odbywa się w terminie: od 1 do 31 października 2023 r. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń pokój nr 2 lub przesłać drogą pocztową na adres Wydziału, z dopiskiem na kopercie „Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury”. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą, o dochowaniu terminu wskazanego w pkt. 1 decyduje data stempla pocztowego.

Więcej szczegółów na temat konkursu oraz wzory wniosków >>>TUTAJ<<<

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: wokalistka śpiewna na scenie, w tle orkiestra
  Kultura, Miasto
  Zwieńczeniem Roku Kopernikańskiego był koncert pt. „Muzyka i Kosmos”, który zabrzmiał w Arenie Toruń 10 grudnia 2023 r.
 • Na djeciu: na ringu sędzia bokserski unosi do góry rękę jednej z dwóch zawodniczek w gescie zwycięstwa
  Miasto, Sport
  Trzy toruńskie zawodniczki zdobyły złote medale w ostatnim dniu Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim Seniorek i Seniorów.
 • Na zdjęciu: po walce bokserskiej, sędzia podnosi rękę zawodnika w czerwonym stroju w geście zwycięstwa, stoją na ringu
  Miasto, Sport
  W sobotni wieczór 9 grudnia 2023 r. odbyły się walki finałowe mężczyzn w ramach rozgrywanych w Toruniu Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim.
 • Na zdjęciu: walka bokserska
  Miasto, Sport
  9 i 10 grudnia 2023 r. w hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska odbędą się walki finałowe Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim.
 • Na zdjęciu: otwarcie Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim
  Miasto, Sport
  Od 4 do 10 grudnia 2023 r. Toruń jest stolicą boksu – rozpoczęły się Mistrzostwa Polski seniorek i seniorów w boksie olimpijskim.
 • Na zdjęciu: grupa osób, w tle most drogowy
  Drogi, Miasto
  Liczne grono torunianek i torunian wraz z prezydentem Michałem Zaleskim pozowało do wspólnej fotografii z mostem drogowym im. gen. Elzbiety Zawackiej w tle z okazji 10. rocznicy jego otwarcia.
 • Liczne grono torunianek i torunian wraz z prezydentem Michałem Zaleskim pozowało do wspólnej fotografii z mostem drogowym im. gen. Elzbiety Zawackiej w tle z okazji 10. rocznicy jego otwarcia.
 • Jedną z atrakcji 10. rocznicy powstania mostu gen. Elżbiety Zawackiej było rzeźbienie mostu w lodzie. Spektakularna rzeźba stanęła na Rynku Staromiejskim.
 • Dokładnie 9 grudnia 2013 r. pierwsze samochody przejechały nowym mostem drogowym przy ul. Wschodniej w Toruniu. - Most połączył dwa brzegi Wisły oraz dwa skupiska osiedli miejskich – prawobrzeże i lewobrzeże. Spełnił wieloletnie i wielopokoleniowe oczekiwania oraz potrzeby mieszkanek i mieszkańców Torunia – powiedział prezydent Torunia Michał...
 • Poznaliśmy laureatów 44. edycji konkursu plastycznego pn. „Moja przygoda w muzeum”. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Toruniu.
 • 10 grudnia 2023 r. na Lodowisku Mentor Sport rozegrany zostanie coroczny turniej charytatywny Świąteczna Bitwa Gwiazd.
 • Dobra informacja dla miłośników jazdy na łyżwach. 16 grudnia 2023 roku otwarte zostanie lodowisko sezonowe Przy Skarpie. Po dłuższej przerwie ponownie otwarte zostanie sezonowe lodowisko MOSiR, które znajduje się przy ul. Przy Skarpie 2. Pierwsi łyżwiarze będą mogli wejść na lód 16 grudnia 2023 roku. Lodowisko będzie czynne od poniedziałku do...
 • Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnej doraźnej pomocy psychologicznej.
 • Prezydent Torunia Michał Zaleski odwiedził z opłatkiem i upominkami toruńskie kluby seniora.