www.torun.pl

Stypendia dla studentów przyznane

Miasto
Data publikacji: 20 listopada 2018
Autor: Maria Wesoła

96 studentów studiujących na toruńskich uczelniach wyższych otrzyma w roku akademickim 2018/2019 stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbędzie się 30 listopada 2018 r. o godz. 14:30 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu przy ul. Przedzamcze 11/15.

O przyznanie stypendium ubiegało się 171 studentów toruńskich szkół wyższych, wśród których 7 rozpoczęło studia w tym roku.

Spośród studentów pierwszego roku stypendium mogą uzyskać kandydaci spełniający łącznie warunki: nabyli prawa studenta uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu i podjęli po raz pierwszy naukę na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych w 2018 r.; ukończyli szkołę ponadgimnazjalną nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą rozpoczęcia studiów; uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen nie niższą niż 4,5; posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej uzyskali średnią ocen nie niższą niż 5,0 oraz posiadają inne znaczące osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz mieszkają na terenie Torunia. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium przysługuje laureatom zajmującym I, II i III miejsca w finale olimpiady, w dalszej kolejności kandydatom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie kończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Stypendium dla studenta pierwszego roku może być przyznane danej osobie tylko jeden raz.

Natomiast studenci wyższych roczników ubiegając się o stypendium powinni spełnić łącznie warunki: są studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych zlokalizowanych na terenie miasta Torunia; zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni; uzyskali w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,5 potwierdzoną przez uczelnię; nie powtarzają roku; studia drugiego stopnia podjęli nie później, niż w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia studiów pierwszego stopnia; w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść wkład w rozwój nauki lub sztuki oraz mieszkają na terenie Torunia.

Na rok akademicki 2018/2019 Prezydent przyznał 96 stypendiów. Wśród stypendystów znajduje się 6 osób rozpoczynających studia oraz 90 osób, które kontynuują studia na toruńskich uczelniach wyższych. Stypendium zostało przyznane na 9 miesięcy, w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r., w miesięcznej wysokości 400 zł. Łączna kwota przyznanych stypendiów wynosi 345 600 zł.

Spośród złożonych wniosków 21 nie spełniło warunków przyznania stypendium. Najczęściej o nieprzyznaniu stypendium decydowały: średnia ocen w ostatnim roku studiów niższa niż 4,5, brak działalności naukowej lub artystycznej, złożenie wniosku po upływie terminu ich składania, studia drugiego stopnia podjęto później niż w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia studiów 1 stopnia, a w przypadku studentów pierwszego roku brak tytułu laureata, bądź tytułu finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniającego z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub brak znaczących osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Zasady udzielania stypendium regulują uchwały Rady Miasta Torunia: nr 877/14, zmieniona uchwałą nr 901/18 z dnia 19 lipca 2018 r. i nr 878/14 z dnia 23 października 2014 r., zmieniona uchwałami nr 536/17 z dnia 23 lutego 2017 r. oraz nr 900/18 z dnia 19 lipca 2018 r. stanowiące spójny system motywujący młode osoby do podejmowania studiów na toruńskich uczelniach oraz finansowe wsparcie skierowane do najlepszych studentów, którzy już studiują w naszym mieście. Celem programów stypendialnych jest zachęcenie najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia studiów w Toruniu i zatrzymanie najzdolniejszych absolwentów w naszym mieście.

Lista studentów toruńskich uczelni wyższych (alfabetyczna), którym przyznano w roku akademickim 2018/2019 stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto, Sport
  19 marca 2019 roku Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski i Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski wręczyli nagrody i wyróżnienia dla 241 toruńskich zawodników, trenerów i sportowych działaczy.
 • Biznes, Kultura, Miasto, Sport
  Umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi podpisane - 364 organizacje będą realizować projekty i działania w 2019 roku lub w ramach projektów wieloletnich na łączną kwotę prawie 35 mln zł.
 • Miasto, Sport
  W czwartek 21 marca 2019 r. uczniowie kilkunastu toruńskich szkół aktywnie powitają wiosnę w ramach imprezy "Sportowa wiosna”. W Arenie Toruń wspólnie z toruńskimi sportowcami będzie się bawić ponad 2000 dzieci.
 • Trwa konkurs "Zbieramy Makulaturę"
  Kultura, Miasto
  31 marca 2019 roku zakończy się tegoroczna edycja konkursu „Zbieramy makulaturę”. W rywalizacji uczestniczą publiczne i niepubliczne placówki oświatowe - przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Torunia.
 • Miasto
  W 110. rocznicę urodzin gen. prof. Elżbiety Zawackiej kombatanci, przedstawiciele miasta, Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, wojska i toruńskich szkół złożyli kwiaty na grobie Honorowej Obywatelki na cmentarzu św. Jerzego.
 • Miasto, Sport
  Już w sobotę 23 marca 2019 roku nastąpi uroczyste otwarcie 8. Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Masters Toruń 2019. W zawodach weźmie udział 4350 zawodników z 88 krajów.
 • 20 marca 2019 r. nastąpi uroczyste otwarcie gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej nr 15 ul. Paderewskiego 5/11.
 • Zerwanie linii oświetleniowej napowietrznej to przyczyna awarii oświetlenia na ulicy Bydgoskiej. Latarnie nie działają na odcinku od ul. Reja do Sienkiewicza.
 • Luba i Słodka to ulice osiedlowe położone na osiedlu Bielawy Grębocin. Obie przejdą przebudowę i do końca lipca zmienią swój wygląd.
 • Klub Sportowy Toruń informuje, że w dniu 18 marca 2019 roku ruszył proces składania wniosków o przyznanie akredytacji stałych na sezon 2019 na spotkania Get Well Toruń na Motoarenie.
 • 18 marca 2019 r. w CKK Jordanki rozpoczęła się XXVI edycja Welconomy Forum in Toruń.
 • W najbliższą sobotę, 2 marca 2019 r., nastąpią utrudnienia podczas rejestracji zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Toruniu.
 • 18 marca 2019 roku prezydent Michał Zaleski spotkał się z mieszkańcami osiedla Bielawy-Grębocin. Spotkanie zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 35.
 • Do 2 maja 2019 roku można zgłaszać kandydatury do 24. edycji Nagród Prezydenta Miasta Torunia. Wyróżnienia za 2018 rok zostaną wręczone 17 czerwca 2019 r. w Dworze Artusa.