Strategia do konsultacji | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Strategia do konsultacji

Miasto
Data publikacji: 31 marca 2021
Autor: Magdalena Kujawa
grafika - różnorodny tłum

O wstępnej wersji Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021–2027 będzie można podyskutować podczas dyżuru konsultacyjnego online 7 kwietnia 2021 r. Chęć udziału w konsultacjach należy zgłosić wcześniej.

Prace nad wstępną wersją dokumentu Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021-2027 rozpoczęły się w czerwcu ubiegłego roku. Wówczas do jej opracowania powołany został zespół składający się z przedstawicieli: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziałów Urzędu Miasta Torunia, Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, organizacji pozarządowych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W lipcu, w drodze zamówienia publicznego, wyłoniono również wykonawcę treści dokumentu - konsorcjum w składzie: ResPublic Sp. z o.o., Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” oraz Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

Zanim przystąpiono do tworzenia treści dokumentu, przeprowadzono diagnozę problemów społecznych w Toruniu. Wskazała ona obszary, w których występuje najwięcej problemów i zagrożeń:

 • związane z życiem rodzinnym: problemy opiekuńczo-wychowawcze, rozwody, przemoc, uzależnienia,
 • wykluczenie i zagrożenie wykluczeniem społecznym, dotykające głównie osoby bezdomne, bezrobotne, z niepełnosprawnością, osoby i rodziny żyjące w ubóstwie,
 • niewystarczający kapitał społeczny, który przekłada się m.in. na niską aktywność mieszkańców w życiu publicznym oraz nieznajomość działań oferty lokalnych organizacji pozarządowych,
 • problemy seniorów związane, m.in.: z dostępem do usług opiekuńczych, oferty rehabilitacyjnej, wykluczeniem cyfrowym czy niewystarczającą ofertą spędzania wolnego czasu.

Dodatkowo, ogro mny wpływ na niemalże każdą sferę funkcjonowania miasta, wywarła pandemia COVID 19 i już dziś wiadomo, że w przyszłości Strategia będzie musiała być zaktualizowana także pod tym kątem. O przedstawienie informacji zwrotnych na temat treści dokumentu, kwestii merytorycznych oraz obszarów problemowych, zostały poproszone lokalne organizacje pozarządowe. Zgłoszone przez nie uwagi zostały uwzględnione we wstępnej wersji Strategii.

Co w ramach konsultacji?

Chcemy wspólnie przedyskutować założenia dokumentu Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021-2027.

Każdy mieszkaniec Torunia może zgłosić swoje uwagi do treści zawartych w dokumencie. Szczególnie istotne będą wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób rozwiązać poszczególne problemy wskazane w Strategii.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

1) Zapoznaj się ze wstępną wersją dokumentu Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021 – 2027

>>> do pobrania tutaj

2) Weź udział w dyżurze konsultacyjnym on-line 7 kwietnia 2021 r., w godz. 9:00-18:30

Jeżeli chcesz wziąć udział w dyżurze i przekazać swoje uwagi:

zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl

w zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • preferowaną godzinę spotkania oraz godzinę rezerwową – przewidziano 5 dyżurów, odbywających się w przedziałach czasowych:

09:00 – 10:30
10:45 – 12:15
12:45 – 14:15
14:45 – 16:15
17:00 – 18:30

W dyżurach będą brać czynny udział eksperci odpowiedzialni za projekt dokumentu Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021-2027.

Z uwagi na charakter spotkania - spotkanie online - ilość osób, które mogą efektywnie brać udział w spotkaniu jest ograniczona. W związku tym o pierwszeństwie przypisania osób chętnych do danego terminu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

W odpowiedzi na zgłoszenia prześlemy link do spotkania online

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 kwietnia 2021 r., do godz. 15.00

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze:

3) Wypełnij formularz zgłaszania uwag
>>> do pobrania tutaj
i odeślij na adres: konsultacje@um.torun.pl

Na uwagi czekamy do 23 kwietnia 2021 r.

Kliknij i przeczytaj więcej na temat konsultacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021-2027 

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu rondo biskupa Chrapka z lotu ptaka
  Miasto, MZK
  Od 30 czerwca 2022 r. ruszają prace przy modernizacji kolejnego toruńskiego torowiska tramwajowego – w ciągu ul. Warneńczyka od pl. Chrapka do ul. Kościuszki. Na razie prace nie będą powodowały większych utrudnień w ruchu.
 • Na zdjęciu plac NOT z lotu ptaka
  Miasto, MZK
  Układają podbudowę pod torowisko, przebudowują sieci podziemne, montują szyny – prace na budowie nowej linii tramwajowej toczą się równolegle na wielu odcinkach i są na różnym etapie zaawansowania.
 • Na zdjęciu siatkarze plażowi grają w siatkówkę
  Miasto, Sport
  W niedzielę, 26 czerwca 2022 r. zakończyły się ostatnie zmagania podczas tegorocznej edycji Plaży Gotyku!
 • Na zdjęciu ulica Watzenrodego z lotu ptaka
  Miasto, MZK
  Prace na budowie nowej linii tramwajowej idą pełną parą. Wzdłuż ul. Watzenrodego – na wysokości ul. Grasera - rozpoczyna się układanie górnej płyty torowej. Z powodu upałów w nocy z 27 na 28 czerwca (poniedziałek – wtorek) część prac będzie prowadzona w godzinach nocnych - od 19.00 do 6.00.
 • Na zdjęciu dzieci uczą się szermierki
  Miasto, Sport
  Treningi, pokazy umiejętności sportowych, konkursy i animacje dla najmłodszych - tak wyglądał Dzień Sportu na boisku przy Skarpie 2. Była to znakomita okazja, aby potrenować z najlepszymi sportowcami z Torunia.
 • Na zdjęciu osoby stoją na rolkach
  Miasto, Sport
  Ulicami Torunia przejechał rolkowy peleton. W piątek 24 czerwca 2022 r. odbył się pierwszy z wakacyjnych spotkań toruńskich rolkarzy pod hasłem Nightskating 2022. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 uczestników.
 • Ruszył wakacyjny cykl imprez All Day Beach Party na basenach letnich w Toruniu. Pierwsza impreza w ramach programu „Lato w Toruniu bez nudy” odbyła się w piątek 24 czerwca 2022 na Bydgoskim Przedmieściu. Kolejne zaplanowano na lipiec i sierpień.
 • Od środy 29 czerwca 2022 r. zmieni się czasowa organizacja ruchu w rejonie ronda Czadcy.
 • 26 czerwca 2022 r. po raz dziewiętnasty na Wiśle rozegrany został bieg ósemek wioślarskich ze sternikiem osad z Bydgoszczy i Torunia. Regaty ,,O puchar Prezydenta Miasta Torunia" odbyły się w ramach Święta Miasta.
 • Joanna Bator i Terezia Mora zostały laureatkami Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 26 czerwca 2022 roku w Ratuszu Staromiejskim.
 • Srebrne medalistki z olimpiady w Tokio, Jolanta Ogar-Hill i Katarzyna Zillmann, odsłoniły swoje „katarzynki” w Piernikowej Alei Gwiazd w dniu 25 czerwca 2022 r.
 • W Toruniu gości delegacja z Getyngi – miasta partnerskiego Torunia. Okazją jest ceremonia wręczenia Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego, która odbędzie się 26 czerwca 2022 r. w Ratuszu Staromiejskim.
 • Na budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zamontowany został defibrylator przekazany przez Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • W niedzielę 26 czerwca 2022, godz. 12:00 w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu odbędzie się uroczyste wręczenie Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego.