Stanowisko RMT w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Stanowisko RMT w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II

Miasto
Data publikacji: 23 marca 2023
Na zdjęciu: pomnik św. Jana Pawła II, obok zielone drzewo

Rada Miasta Torunia podczas 53. sesji 23 marca 2023 r. przyjęła stanowisko w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta Torunia. Poniżej jego treść.

Na podstawie §39 ust. 1 pkt 2 w związku z §21 ust. 7 Regulaminu Rady Miasta Torunia stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu, będącego załącznikiem do uchwały nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj.  Kuj.-Pom.  z 2020 r. poz.3209).

Rada Miasta Torunia wyraża zdecydowany protest wobec prób kwestionowania i podważania autorytetu i zasług św. Jana Pawła II.

Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Torunia, Polski i Europy. Jest niekwestionowanym symbolem niepodległości, a dla narodów świata – jednym z największych w historii ludzkości orędowników pokoju, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przez ponad dwadzieścia lat posługi biskupiej w Krakowie i blisko dwadzieścia siedem lat pasterzowania Kościołowi Powszechnemu zawsze odważnie stał na straży godności osoby ludzkiej, bez względu na religię, kolor skóry, narodowość, przekonania polityczne czy światopogląd. Był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata.

Karol Wojtyła jeszcze jako biskup i kardynał, a następnie jako Ojciec Święty wielokrotnie odwiedzał nasz region i Toruń, co znalazło swoje odzwierciedlenie w nadanych Mu wyróżnieniach. Papież Polak jest nie tylko Honorowym Obywatelem Miasta Torunia, ale także duchowym patronem województwa kujawsko-­pomorskiego. Również Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uhonorował Jana Pawła II tytułem doktora honoris causa.

Myśli zawarte w Jego nauczaniu pozostają ważnymi wskazówkami w zakresie kształtowania życia społecznego. ,,Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm"; te słowa Papieża Polaka stają się współcześnie niestety coraz bardziej aktualne. Toruń - miasto, które w 1645 roku było świadkiem „Colloquium Charitativum" - ma szczególne powody, by z wdzięcznością wspominać Jego osobę i upowszechniać bogate dziedzictwo Jego myśli, tak bardzo otwarte na ekumenizm, dialog międzyreligijny i międzykulturowy.

Nie godzimy się na niszczenie wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów, o czym wielokrotnie przypominali również w swoich wystąpieniach światowi przywódcy. Ocena działalności św. Jana Pawła II musi być obiektywna, uwzględniająca szeroki kontekst społeczny, polityczny i obyczajowy epoki, w której żył. Musi brać pod uwagę obowiązujące w czasach komunizmu prawo, ówczesną świadomość i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów, także przez Stolicę Apostolską, oraz stosunekwładz i podległych im służb do Kościoła w Polsce. Św. Jan Paweł II zasługuje na prawdę. Nie ich prawdę, nie naszą. Po prostu na prawdę.

Znajdujące się w zasobach archiwalnych IPN materiały Służby Bezpieczeństwa, obarczone wątpliwym stopniem wiarygodności, które trudno dzisiaj poddać rzetelnej weryfikacji, nie mogą służyć niszczeniu pamięci o św. Janie Pawle II ani godności żadnego człowieka. Nie mogą być wykorzystywane, zwłaszcza w walce politycznej czy też używane dla doraźnych korzyści partyjnych. Dlatego nasz sprzeciw budzą nierozważne osądy, oparte na badaniach niemających wiele wspólnego z rzetelnym i solidnym warsztatem pracy naukowej. Wnioski i ustalenia płynące z archiwaliów, dotyczące okresu rządów komunistycznych w Polsce, powinny być czynione przez specjalistów i naukowców  o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu. I chociaż każda, nawet największa, postać historyczna podlega ocenie, a żaden protest jakiegokolwiek gremium nie zapobiegnie stawianiu pytań, to nie można godzić się na stronnicze lub wybiórcze wykorzystywanie źródeł historycznych. W ten sposób bowiem można by zakwestionować dzieło życia wielu fundamentalnych postaci naszej historii.

Rada Miasta Torunia dostrzega zło, którym jest pedofilia. Dotyka ono nie tylko środowiska kościelnego, ale także innych grup społecznych i zawodowych. Dlatego z całą mocą potępiamy zbrodnicze czyny, domagamy się ukarania winnych oraz zapewnienia ochrony, pomocy i wsparcia bezbronnym ofiarom tej i każdej innej formy przemocy. Stając dzisiaj w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II, czynimy to również w obronie godności osób, które często nieodpowiedzialnie, poddane niesłusznym wyrokom opinii publicznej, doprowadzane są do ostateczności i załamania. Protestujemy przeciwko nieuprawnionemu ujawnianiu tożsamości osób pokrzywdzonych, co prowadzi do ponownego przeżywania traumy, kolejnych dramatów oraz tragedii.

Jednocześnie wyrażamy uznanie dla wszystkich, którzy w imię poszukiwania prawdy stają w obronie osób poddanych pochopnym osądom. Chcemy wierzyć, że to, co dzisiaj dotyka św. Jana Pawła Il, uświadamia, że droga do prawdy nie może prowadzić na skróty.

Fot. Lech Kamiński

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: młoda dziewczyna śpiewa do mikrofony, gra na niebieskiej gitarze elektrycznej, w tle ceglany mur
  Kultura, Miasto
  Już w czwartek 20 czerwca 2024 r. rozpoczyna się coroczne toruńskie świętowanie – do 24 czerwca czeka nas masa atrakcji.
 • Kultura, Miasto, Sport
  W ten weekend Toruń świętuje! Szereg atrakcji z okazji Święta Miasta czeka na mieszkańców i gości w przestrzeni miejskiej. Do tego w sobotę drzwi do muzeów są otwarte w ramach II Toruńskiej Nocy Muzealnej. W Toruniu nikt się nie nudzi!
 • Kultura, Miasto
  Od 20 do 24 czerwca trwają Dni Torunia 2024. W programie plenerowe koncerty, warsztaty, Jarmark Zamkowy, Piernikowa Aleja Gwiazd, Intronizacja Króla Kurkowego i msza za miasto.
 • Miasto, Sport
  Od piątku 21 czerwca 2024 r. otwarte zostały baseny letnie prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.
 • Miasto
  Najwyższą średnią ocen spośród wszystkich klas IV-VIII szkół podstawowych Gminy Miasta Toruń osiągnęła kl. IV B Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu.
 • Miasto
  W siódmej edycji Ekokonkursu udział wzięło 47 placówek (21 przedszkoli, 19 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych, z czego 7 to placówki niepubliczne), a w zbiórce uczestniczyło łącznie 15 355 uczniów. We wszystkich placówkach oświatowych w trakcie trwania konkursu zebrano 822,803 ton papieru, tektury i puszek (w tym 821,780 ton makulatury...
 • Rzeźby Augusta Zamoyskiego, najwybitniejszego – obok Xawerego Dunikowskiego – polskiego rzeźbiarza pierwszej połowy XX wieku, można od piątku 21 czerwca 2024 r. oglądać w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej.
 • Od 20 do 24 czerwca trwają Dni Torunia 2024. W programie plenerowe koncerty, warsztaty, Jarmark Zamkowy, Piernikowa Aleja Gwiazd, Intronizacja Króla Kurkowego i msza za miasto.
 • W siódmej edycji Ekokonkursu udział wzięło 47 placówek (21 przedszkoli, 19 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych, z czego 7 to placówki niepubliczne), a w zbiórce uczestniczyło łącznie 15 355 uczniów. We wszystkich placówkach oświatowych w trakcie trwania konkursu zebrano 822,803 ton papieru, tektury i puszek (w tym 821,780 ton makulatury...
 • Prowadzisz firmę w Toruniu? Oferujesz produkty lub usługi najwyższej jakości? Dodaj swoją firmę do Mapy Toruńskiego Biznesu
 • Koncertem z cyklu "Z gitarą na leżakach" w czwartkowy wieczór 20 czerwca rozpoczęliśmy obchody Dni Torunia 2024, przypadające wokół dnia patrona miasta Św. Jana.
 • Najwyższą średnią ocen spośród wszystkich klas IV-VIII szkół podstawowych Gminy Miasta Toruń osiągnęła kl. IV B Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu.
 • 21 czerwca 2024 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Wandy Szuman w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.
 • - W nocy z 21 na 22 czerwca 2024 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie miasta Toruń i powiatu toruńskiego mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.