Stanowisko RMT w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Stanowisko RMT w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II

Miasto
Data publikacji: 23 marca 2023

Zgłoś swój projekt na stronie esk2029.pl

Na zdjęciu: pomnik św. Jana Pawła II, obok zielone drzewo

Rada Miasta Torunia podczas 53. sesji 23 marca 2023 r. przyjęła stanowisko w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta Torunia. Poniżej jego treść.

Na podstawie §39 ust. 1 pkt 2 w związku z §21 ust. 7 Regulaminu Rady Miasta Torunia stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu, będącego załącznikiem do uchwały nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj.  Kuj.-Pom.  z 2020 r. poz.3209).

Rada Miasta Torunia wyraża zdecydowany protest wobec prób kwestionowania i podważania autorytetu i zasług św. Jana Pawła II.

Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Torunia, Polski i Europy. Jest niekwestionowanym symbolem niepodległości, a dla narodów świata – jednym z największych w historii ludzkości orędowników pokoju, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przez ponad dwadzieścia lat posługi biskupiej w Krakowie i blisko dwadzieścia siedem lat pasterzowania Kościołowi Powszechnemu zawsze odważnie stał na straży godności osoby ludzkiej, bez względu na religię, kolor skóry, narodowość, przekonania polityczne czy światopogląd. Był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata.

Karol Wojtyła jeszcze jako biskup i kardynał, a następnie jako Ojciec Święty wielokrotnie odwiedzał nasz region i Toruń, co znalazło swoje odzwierciedlenie w nadanych Mu wyróżnieniach. Papież Polak jest nie tylko Honorowym Obywatelem Miasta Torunia, ale także duchowym patronem województwa kujawsko-­pomorskiego. Również Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uhonorował Jana Pawła II tytułem doktora honoris causa.

Myśli zawarte w Jego nauczaniu pozostają ważnymi wskazówkami w zakresie kształtowania życia społecznego. ,,Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm"; te słowa Papieża Polaka stają się współcześnie niestety coraz bardziej aktualne. Toruń - miasto, które w 1645 roku było świadkiem „Colloquium Charitativum" - ma szczególne powody, by z wdzięcznością wspominać Jego osobę i upowszechniać bogate dziedzictwo Jego myśli, tak bardzo otwarte na ekumenizm, dialog międzyreligijny i międzykulturowy.

Nie godzimy się na niszczenie wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów, o czym wielokrotnie przypominali również w swoich wystąpieniach światowi przywódcy. Ocena działalności św. Jana Pawła II musi być obiektywna, uwzględniająca szeroki kontekst społeczny, polityczny i obyczajowy epoki, w której żył. Musi brać pod uwagę obowiązujące w czasach komunizmu prawo, ówczesną świadomość i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów, także przez Stolicę Apostolską, oraz stosunekwładz i podległych im służb do Kościoła w Polsce. Św. Jan Paweł II zasługuje na prawdę. Nie ich prawdę, nie naszą. Po prostu na prawdę.

Znajdujące się w zasobach archiwalnych IPN materiały Służby Bezpieczeństwa, obarczone wątpliwym stopniem wiarygodności, które trudno dzisiaj poddać rzetelnej weryfikacji, nie mogą służyć niszczeniu pamięci o św. Janie Pawle II ani godności żadnego człowieka. Nie mogą być wykorzystywane, zwłaszcza w walce politycznej czy też używane dla doraźnych korzyści partyjnych. Dlatego nasz sprzeciw budzą nierozważne osądy, oparte na badaniach niemających wiele wspólnego z rzetelnym i solidnym warsztatem pracy naukowej. Wnioski i ustalenia płynące z archiwaliów, dotyczące okresu rządów komunistycznych w Polsce, powinny być czynione przez specjalistów i naukowców  o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu. I chociaż każda, nawet największa, postać historyczna podlega ocenie, a żaden protest jakiegokolwiek gremium nie zapobiegnie stawianiu pytań, to nie można godzić się na stronnicze lub wybiórcze wykorzystywanie źródeł historycznych. W ten sposób bowiem można by zakwestionować dzieło życia wielu fundamentalnych postaci naszej historii.

Rada Miasta Torunia dostrzega zło, którym jest pedofilia. Dotyka ono nie tylko środowiska kościelnego, ale także innych grup społecznych i zawodowych. Dlatego z całą mocą potępiamy zbrodnicze czyny, domagamy się ukarania winnych oraz zapewnienia ochrony, pomocy i wsparcia bezbronnym ofiarom tej i każdej innej formy przemocy. Stając dzisiaj w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II, czynimy to również w obronie godności osób, które często nieodpowiedzialnie, poddane niesłusznym wyrokom opinii publicznej, doprowadzane są do ostateczności i załamania. Protestujemy przeciwko nieuprawnionemu ujawnianiu tożsamości osób pokrzywdzonych, co prowadzi do ponownego przeżywania traumy, kolejnych dramatów oraz tragedii.

Jednocześnie wyrażamy uznanie dla wszystkich, którzy w imię poszukiwania prawdy stają w obronie osób poddanych pochopnym osądom. Chcemy wierzyć, że to, co dzisiaj dotyka św. Jana Pawła Il, uświadamia, że droga do prawdy nie może prowadzić na skróty.

Fot. Lech Kamiński

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: dwaj żużlowcy na torze
  Miasto, Sport
  W sobotę 30 września 2023 roku czeka nas wielkie święto żużlowe. Na Motoarenie im. Mariana Rosego odbędzie się ostatni turniej tegorocznego cyklu Speedway Grand Prix. Za nami już dziewięć z nich, w tym dwie w Polsce, co oznacza, że pozostał tylko wielki finał.
 • Kultura, Miasto
  Niesamowite podniebne show pojawi się w Toruniu już w dniach 29 i 30 września 2023 r. – piątek, sobota. W te dni, o godzinie 20:00 torunianie i turyści będą mieli okazję podziwiać spektakl EXIT podniebne widowisko artystyczne z okazji Roku Kopernikańskiego, który odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego przy ul. gen. Józefa Bema...
 • Balonowy spektakl nad stadionem miejskim
  Kultura, Miasto
  Niesamowite podniebne show pojawi się w Toruniu już w dniach 29 i 30 września – piątek, sobota. W te dni, o godzinie 20:00 torunianie i turyści będą mieli okazję podziwiać spektakl EXIT podniebne widowisko artystyczne z okazji Roku Kopernikańskiego, który odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego przy ul. gen. Józefa Bema 23/29....
 • Bulwar Filadelfijski w Toruniu
  Inwestycje, Miasto
  Stanowisko Prezydenta Miasta Torunia ws. pokontrolnego wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli dot. Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu.
 • Kultura, Miasto
  Niesamowite podniebne show pojawi się w Toruniu już w dniach 29 i 30 września 2023 r. – piątek, sobota. W te dni, o godzinie 20:00 torunianie i turyści będą mieli okazję podziwiać spektakl EXIT podniebne widowisko artystyczne z okazji Roku Kopernikańskiego, który odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego przy ul. gen. Józefa Bema...
 • Maturzystka na 100%
  Miasto
  Agnieszka Peret, absolwentka Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, jedną z dwóch toruńskich laureatek konkursu "Matura na 100 procent". Spotkał się z nią Prezydent Torunia Michał Zaleski. - Nie bez przyczyny fundacja, która organizuje wyłonienie najlepszych spośród najlepszych maturzystek i maturzystów nazywa się zawsze warto. Bo...
 • Projekty rewitalizacji siedziby katów toruńskich oraz prac konserwacyjnych w kościele p.w. Św. Jakuba otrzymają dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • W Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 28 września 2023 r. odbywa się VII Forum Seniora, w którym udział bierze kilkuset uczestników z całego województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Zaburzeniom związanym z FASD/FAS można w stu procentach zapobiec zachowując abstynencję w ciąży.
 • W sobotę 30 września 2023 roku czeka nas wielkie święto żużlowe. Na Motoarenie im. Mariana Rosego odbędzie się ostatni turniej tegorocznego cyklu Speedway Grand Prix. Za nami już dziewięć z nich, w tym dwie w Polsce, co oznacza, że pozostał tylko wielki finał.
 • Dokładnie 22 października 2023 r. maratończycy z całej Polski, upamiętniając 550. rocznicę narodzin Mikołaja Kopernika, wystartują na dystansie królewskim spod pomnika Kopernika.
 • Muzeum i hostel znalazły swoje miejsce na Dworcu Toruń Główny, który po metamorfozie odwiedzają nie tylko podróżni.
 • Muzeum Twierdzy Toruń, oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu, zaprasza na kolejną, 17. odsłonę cyklu „Środowe spotkania z historią wojskowości”. W najbliższą środę (27 września 2023 r.) spotkamy się z Panem Miłoszem Rusieckim, pasjonatem lotnictwa i autorem rewelacyjnej książki pt. „Lotnicze obiekty Torunia 1908–1955. Obiekty aeronautyczne”.
 • Przez ostatnie 40 lat działał na rzecz toruńskiej kultury i edukował młodych. 27 września 2023 roku Prezydent Torunia Michał Zaleski spotkał się odchodzącym na emeryturę Zbigniewem Przybyszem. Spotkanie było okazją do wielu wspomnień i opowieści, ale przede wszystkim do podziękowań: - Dziekuję za Pana wieloletnią pracę na rzecz miasta, współpracę...