Stań do konkursu | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Stań do konkursu

Miasto, Sport
Data publikacji: 27 grudnia 2016
Autor: Sylwia Derengowska

Zgłoś swój projekt na stronie esk2029.pl

30 grudnia 2016 r. upływa termin składania ofert w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Toruń w latach 2017-2019.

Prawie 13,8 mln zł z miejskiej kasy trafi do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym toruńskich klubów sportowych.

Konkursy roczne ogłoszone przez Prezydenta Torunia pod koniec listopada 2016 dotyczą następujących zadań:

 • rozwoju sportu;
 • zdrowia publicznego;
 • wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej;
 • profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działań na rzecz osób i rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
 • wspierania edukacji i wychowania;
 • działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru toruńskiego centrum miasta;
 • Toruńskiego Festiwalu Ławek;
 • działań na rzecz osób w wieku 65+;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
 • działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • promocji marki Toruń w kraju i za granicą

Organizacje składają też projekty w ramach trzech konkursów wieloletnich, na lata 2017-2019, dotyczących:

 • bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia
 • dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych 
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Pełną treść ogłoszeń, formularze i dokumenty konkursowe można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale "Ogłoszenia Prezydenta") oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiTorun www.orbitorun.pl (w zakładce "Konkursy dla NGO"). Z dokumentami można się także zapoznać w siedzibach wydziałów Urzędu Miasta Torunia koordynujących realizację ww. zadań.

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Za długoletnie pożycie małżeńskie
  Miasto
  Kolejne toruńskie pary odebrały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wręczył je 22 września 2023 roku w Ratuszu Staromiejskim Prezydent Torunia Michał Zaleski. Odznaczenia państwowe nadane zostały przez Prezydenta RP 10 parom, które w tym roku świętują 50- i 51-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Razem z medalem jubilatom Prezydent Zaleski...
 • Kultura, Miasto
  Niesamowite podniebne show pojawi się w Toruniu już w dniach 29 i 30 września 2023 r. – piątek, sobota. W te dni, o godzinie 20:00 torunianie i turyści będą mieli okazję podziwiać spektakl EXIT podniebne widowisko artystyczne z okazji Roku Kopernikańskiego, który odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego przy ul. gen. Józefa Bema...
 • Na zdjęciu: biała strzałka zawieszona na płocie, na niej czerwony napis: do lokalu wyborczzego
  Miasto
  W Toruniu funkcjonują 123 obwody głosowania – warto sprawdzić, gdzie oddać głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023 r.
 • Na zdjęciu: grupa młodzieży biegnie po zielonej murawie stadionu
  Miasto, Sport
  Uczniowie i przedszkolaki rozpoczęli zmagania w ramach Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół. Inauguracja wydarzenia odbyła się 26 września 2023 r. na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski stoi z kilkorgiem nauczycieli, którzy trzymają teczki z aktami mianowania, za nimi portret Mikołaja Kopernika
  Miasto
  109 nauczycieli toruńskich szkół uzyskało kolejny stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
 • Na zdjęciu: prezydent michał Zaleski wręcza przedstawicielom księgowych okolicznościową grafikę z panoramą Torunia
  Miasto
  Z okazji jubileuszu 30-lecia Oddziału Okręgowego w Toruniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 26 września 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży odbyła się konferencja „Rachunkowość przyszłości”.
 • To kolejni laureaci znaku jakości Made in Toruń. Są wśród nich firmy zajmujące się produkcją urządzeń pokładowych w przemyśle stoczniowym, wytwarzaniem konstrukcji stalowych, recyklingiem odpadów, montażem systemów klimatyzacyjnych, czy też działają w branżach instalacji teletechnicznych, czy transportowych.
 • Rozstrzygnięty został konkurs ofert nr 53/2023 na promocję sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Torunia poprzez kluby sportowe prowadzące szkolenie drużyn seniorskich w ekstraklasie: koszykówki mężczyzn i kobiet, hokeja na lodzie, futsalu, hokeja na trawie, II lidze piłki siatkowej mężczyzn oraz III lidze piłki nożnej mężczyzn. Dotacje...
 • W Toruniu rusza Green Lab, czyli Zielone Forum Torunia - pilotażowe narzędzie współpracy z mieszkańcami w zakresie zieleni i działań pro środowiskowych.
 • Po służbie przygotowawczej i pomyślnie zdanym egzaminie 16 nowych urzędników samorządowych złożyło 25 września 2023 r. ślubowanie na sztandar miasta Torunia.
 • 26 września 2023 roku o godzinie 11:00 na stadionie miejskim przy ul. Bema nastąpi inauguracja szkolnych rozgrywek sportowych w ramach Toruńskiej Olimpiady Przeszkoli i Szkół.
 • W Toruniu funkcjonują 123 obwody głosowania – warto sprawdzić, gdzie oddać głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023 r.
 • Wszystkich miłośników przygód, łamigłówek i zagadek zachęcamy do udziału w grze terenowej „Śladami Kopernika w Toruniu”. Zaczynamy w sobotę 30 września 2023 r. o godz. 11.00 na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego!
 • Już po raz piąty w Toruniu rozegrany został Maraton Ósemek Wioślarskich „Run & Row”. 24 września 2023 roku Puchar Prezydenta Miasta Torunia trafił do AZS UMK Toruń. „Run & Row” to widowiskowy bieg z łodziami i wyścig wioślarski na Wiśle zakończony sztafetą na ergometrze. W tegorocznej edycji na wioślarzy czekały następujące etapy maratonu...