www.torun.pl

Stabilna perspektywa Torunia

Miasto
Data publikacji: 16 października 2019
Autor: Magdalena Winiarska

Dobre zarządzanie finansowe i strategiczne Toruniem sprawiło, że po raz kolejny agencja ratingowa Fitch utrzymała swoją ocenę na poziomie BBB. To znak dla banków i przedsiębiorców, że współpraca z Toruniem jest bezpieczna.

Fitch potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Torunia, dla zadłużenia w walucie międzynarodowej oraz krajowej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

- Kolejny raz z rządu miasto Toruń otrzymało pozytywną ocenę swoich finansów i potwierdzenie stabilnej perspektywy. Ta informacja ma konkretny wymiar finansowy, gdyż daje możliwość kontynuowania współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym poprzez korzystanie z długoterminowych i niskooprocentowanych kredytów. Tym samym są perspektywy na dalszy rozwój miasta – mówi prezydent Michał Zaleski.

Przy tworzeniu ratingów brane są pod uwagę takie czynniki, jak: stabilność dochodów, zdolność do ich zwiększania, stabilność i elastyczność wydatków, stabilność i elastyczność zobowiązań i płynności, a także ocena zdolności do obsługi zadłużenia.

Zdaniem agencji Fitch miasto ma stabilne źródła dochodów, które mogą rosnąć wraz ze wzrostem PKB - w jej ocenie stabilność dochodów, jak i zdolność do ich zwiększania kształtuje się na poziomie średnim. Od lat też utrzymuje też wzrost wydatków operacyjnych pod kontrolą. Tempo ich wzrostu jest zbliżone do tempa wzrostu dochodów i w rezultacie marża operacyjna miasta była stabilna i wynosiła 11,5% w 2018 r. (w latach 2014-2017 było to 12-13%).

Fitch ocenia zdolność Torunia do ograniczania wydatków w odpowiedzi na niższe uzyskiwane dochody jako średnią. Możliwość dostosowania wydatków to około 10% wydatków bieżących, ponieważ pozostałe wydatki są sztywne i wynikają z zadań obligatoryjnych miasta, takich jak: edukacja, opieka społeczna i administracja (ok. 70% wydatków operacyjnych w 2018 r.). Wydatki majątkowe, zdaniem Fitcha, są elastyczne ze względu na fakt, że większe inwestycje są przeprowadzane etapami, co pozwala na przesunięcie wydatków w czasie, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Wydatki majątkowe Torunia są porównywalne z poziomem wydatków majątkowych innych miast z grupy porównawczej i dają pewną elastyczność.

Polityka kredytowa i płynnościowa Torunia jest oceniana jako umiarkowana. Portfel kredytowy miasta na koniec sierpnia 2019 r. był zdominowany przez kredyty udzielone przez Europejski bank Inwestycyjny i pożyczki od lokalnych banków. Kredyty EBI zapewniają miastu długoterminowy i równomierny harmonogram spłat, z ostatecznym terminem zapadalności długu w 2044 r. Spłaty zadłużenia stanowią nie więcej niż 10% wartości długu rocznie.

Toruń został przez agencję zaklasyfikowany do jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają zdolność do obsługi zadłużenia ze środków własnych.

Rating jest obiektywną oceną stanu finansów miasta sporządzoną przez wyspecjalizowaną, renomowaną agencję ratingową Fitch Ratings.

Fitch to wiodąca, globalna agencja, zajmująca się szacowaniem wiarygodności kredytowych, która sporządza opinie o wiarygodności kredytowej różnych podmiotów, np. samorządów. Wiele instytucji: banków, globalnych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych, jak i drobnych inwestorów - dokonując inwestycji, opiera swe decyzje na opinii agencji ratingowych i ich ocenach.

Fot. Michał Kunicki

Najczęściej czytane aktualności

 • Sport
  Duńczyk Leon Madsen wygrał 4 lipca 2020 r. w Toruniu pierwszą rundę zmagań o tytuł Indywidualnego Mistrza Europy. Najlepszy z Polaków był Bartosz Smektała, który zajął czwarte miejsce.
 • Kultura
  W Centrum Sztuki Współczesnej 3 lipca 2020 r. odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów kulturalnych Miasta Torunia na II półrocze 2020 r.
 • Miasto
  Zasłanianie nosa i ust znacznie obniża ryzyko zakażenia się chorobami przenoszonymi drogą kropelkową. Dlatego nośmy maseczki!
 • Inwestycje
  W poniedziałek 6 lipca 2020 r. nastąpi czasowe wstrzymanie dostawy wody z miejskiego wodociągu do budynków przy ul. Włocławskiej. Trwa podłączanie kolejnych ulic w Toruniu do nowo wybudowanego wodociągu.
 • Miasto, Sport
  Najnowocześniejszy żużlowy obiekt świata - toruńska Motoarena - będzie gospodarzem inauguracji, a nieco później również wielkiego finału zmagań o tytuł Indywidualnego Mistrza Europy. Cykl TAURON Speedway Euro Championship zagości w Toruniu 4 oraz 29 lipca 2020 r. Bilety na oba wydarzenia są jeszcze w sprzedaży i można nabyć je wyłącznie przez...
 • Biznes, Miasto
  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Centrum Wsparcia Biznesu zapraszają przedsiębiorców z Torunia na bezpłatny webinar „Wsparcie dla firm”. Wydarzenie odbędzie 9 lipca 2020 r. o godz. 11:00.
 • W piątek 26 czerwca na platformie TVP Stream ruszył nowy kanał internetowy TVP Kultura 2. W ten weekend na platformie wyemitowane zostaną programy „Zakochaj się w Polsce” oraz „Pomniki Historii” poświęcone Toruniowi i regionowi.
 • Jeśli chcesz pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania lub złożyć wniosek o dopisanie się do spisu bądź rejestru wyborców, możesz to zrobić dodatkowo także w sobotę w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. Batorego 38/40.
 • W ramach cyklu „Starówka Mistrzów” Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu zaprasza do świata kolorowych kompozycji owocowo-warzywnych podanych w łupinie kokosa. Coco Bowl to inspirujące miejsce, od nowa definiujące pomysł na prowadzenie restauracji.
 • Prace na pływalni przy ul. Bażyńskich idą zgodnie z planem, zatem już na początku grudnia 2020 r. zostanie ona otwarta.
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został pełnoprawnym członkiem konsorcjum Young Universities for the Future of Europe (YUFE). To ogromne wyróżnienie dla toruńskiego uniwersytetu oraz miasta Torunia.
 • Przez Przysiek, Rozgarty i Łążyn wiedzie trasa rajdu rowerowego organizowanego 12 lipca przez Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu i Klub Turystyki Kolarskiej "PRZYGODA".
 • Toruń znalazł się wśród 23 miast i gmin w województwie kujawsko-pomorskim, które otrzymały dofinansowanie z programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa Edycja 2020.
 • Popisy cyrkowe i fireshow, niezwykłe instrumenty, teatr lalek, pantomima – tak różnorodne będą propozycje 6. Festiwalu Teatrów Ulicznych. Między 4 lipca a 9 sierpnia mali i duzi widzowie zobaczą 11 przedstawień.