www.torun.pl

Stabilna perspektywa Torunia

Miasto
Data publikacji: 16 października 2019
Autor: Magdalena Winiarska

Dobre zarządzanie finansowe i strategiczne Toruniem sprawiło, że po raz kolejny agencja ratingowa Fitch utrzymała swoją ocenę na poziomie BBB. To znak dla banków i przedsiębiorców, że współpraca z Toruniem jest bezpieczna.

Fitch potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Torunia, dla zadłużenia w walucie międzynarodowej oraz krajowej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

- Kolejny raz z rządu miasto Toruń otrzymało pozytywną ocenę swoich finansów i potwierdzenie stabilnej perspektywy. Ta informacja ma konkretny wymiar finansowy, gdyż daje możliwość kontynuowania współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym poprzez korzystanie z długoterminowych i niskooprocentowanych kredytów. Tym samym są perspektywy na dalszy rozwój miasta – mówi prezydent Michał Zaleski.

Przy tworzeniu ratingów brane są pod uwagę takie czynniki, jak: stabilność dochodów, zdolność do ich zwiększania, stabilność i elastyczność wydatków, stabilność i elastyczność zobowiązań i płynności, a także ocena zdolności do obsługi zadłużenia.

Zdaniem agencji Fitch miasto ma stabilne źródła dochodów, które mogą rosnąć wraz ze wzrostem PKB - w jej ocenie stabilność dochodów, jak i zdolność do ich zwiększania kształtuje się na poziomie średnim. Od lat też utrzymuje też wzrost wydatków operacyjnych pod kontrolą. Tempo ich wzrostu jest zbliżone do tempa wzrostu dochodów i w rezultacie marża operacyjna miasta była stabilna i wynosiła 11,5% w 2018 r. (w latach 2014-2017 było to 12-13%).

Fitch ocenia zdolność Torunia do ograniczania wydatków w odpowiedzi na niższe uzyskiwane dochody jako średnią. Możliwość dostosowania wydatków to około 10% wydatków bieżących, ponieważ pozostałe wydatki są sztywne i wynikają z zadań obligatoryjnych miasta, takich jak: edukacja, opieka społeczna i administracja (ok. 70% wydatków operacyjnych w 2018 r.). Wydatki majątkowe, zdaniem Fitcha, są elastyczne ze względu na fakt, że większe inwestycje są przeprowadzane etapami, co pozwala na przesunięcie wydatków w czasie, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Wydatki majątkowe Torunia są porównywalne z poziomem wydatków majątkowych innych miast z grupy porównawczej i dają pewną elastyczność.

Polityka kredytowa i płynnościowa Torunia jest oceniana jako umiarkowana. Portfel kredytowy miasta na koniec sierpnia 2019 r. był zdominowany przez kredyty udzielone przez Europejski bank Inwestycyjny i pożyczki od lokalnych banków. Kredyty EBI zapewniają miastu długoterminowy i równomierny harmonogram spłat, z ostatecznym terminem zapadalności długu w 2044 r. Spłaty zadłużenia stanowią nie więcej niż 10% wartości długu rocznie.

Toruń został przez agencję zaklasyfikowany do jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają zdolność do obsługi zadłużenia ze środków własnych.

Rating jest obiektywną oceną stanu finansów miasta sporządzoną przez wyspecjalizowaną, renomowaną agencję ratingową Fitch Ratings.

Fitch to wiodąca, globalna agencja, zajmująca się szacowaniem wiarygodności kredytowych, która sporządza opinie o wiarygodności kredytowej różnych podmiotów, np. samorządów. Wiele instytucji: banków, globalnych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych, jak i drobnych inwestorów - dokonując inwestycji, opiera swe decyzje na opinii agencji ratingowych i ich ocenach.

Fot. Michał Kunicki

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna, a my startujemy z weekendem w Toruniu! Przed nami spotkania: muzyczne - 30. Blues Meeting, dramatyczne - Teatrów Jednego Aktora oraz projektantów i ilustratorów - GrafConf 2019.
 • Miasto
  Rozpoczęła się dyskusja nad projektem budżetu Torunia na 2020 r. Na sesji Rady Miasta Torunia 21 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze czytanie dokumentu.
 • Kultura, Miasto
  Koncerty muzyczne, projekcje filmowe, wydarzenia poetyckie oraz artystyczne. 11-15 grudnia 2019 r. po raz szósty w Toruniu organizowane są Dni Grzegorza Ciechowskiego.
 • Miasto
  We wtorek 19 listopada 2019 r. pożegnaliśmy w Toruniu dr Romana Łyska. Znany toruński kardiolog zmarł 14 listopada 2019 r.
 • Miasto
  Pracownicy socjalni obchodzą swoje święto. Z tej okazji 20 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie w Ratuszu Staromiejskim.
 • Miasto
  Rozpoczynamy 2. etap konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej. Spotkanie konsultatyjne odbędzie się 28 listopada 2019 r.
 • 21 listopada 2019 r. Rada Miasta przyjęła Plan Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030.
 • Wzrosną opłaty za pobyt dziecka w żłobku - taką decyzję podjęli radni 21 listopada 2019 r.
 • Podczas 12. sesji radni w ramach pierwszego czytania zapoznali się z uchwałami dotyczącymi sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
 • Ponad 26,5 km dróg lokalnych zostanie zbudowanych bądź przebudowanych w latach 2010-2023. Podczas 12. sesji Rady Miasta przyjęty został „Program Budowy Dróg Lokalnych” na te lata.
 • "Rozstrzelana niepodległość. Ofiary zbrodni pomorskiej 1939 roku" to temat konferencji organizowanej w piątek 22 listopada 2019 r. przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej i Instytut Pamięci Narodowej Delegatura Bydgoszcz. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
 • Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na piernikowy festyn "Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna…". Impreza odbędzie się w sobotę 23 listopada 2019 r. w godzinach 10.00–16.00 w Muzeum Toruńskiego Piernika przy ulicy Strumykowej 4.
 • W 2020 roku Toruń będzie świętował 100. rocznicę powrotu do wolnej Polski.
 • 28 listopada - 1 grudnia 2019 r. po raz dwunasty w Toruniu odbędzie się festiwal przyrodniczy „Sztuka Natury”.