Sprawozdanie budżetowe za rok 2020 przyjęte | www.torun.pl

Sprawozdanie budżetowe za rok 2020 przyjęte

Miasto
Data publikacji: 17 czerwca 2021
Autor: Magdalena Kujawa
Na zdjęciu: Toruń z lotu ptaka

Podczas 31. Sesji Rady Miasta Torunia, która miała miejsce 17 czerwca 2021 r., radni jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 oraz udzielili absolutorium prezydentowi miasta.

- Dziękuję paniom i panom radnym za naszą wspólną pracę w roku 2020. To świadczy o właściwym zrozumieniu roli organu stanowiącego, który podejmuje najważniejsze decyzje dla miasta świadomie i odpowiedzialnie oraz widzi to, czego dokonuje także administracja samorządowa, jednostki organizacyjne gminy, zakłady, spółki, instytucje i oczywiście organ wykonawczy. Za tę decyzję absolutoryjną chciałbym serdecznie państwu podziękować. To jest podsumowanie pracy całego zespołu ludzi, którzy w 2020 r. pracowali w ekstremalnie innych warunkach - podkreślał po głosowaniu prezydent Torunia Michał Zaleski.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2020 to obszerny dokument, zawierający wiele danych dotyczących finansów miasta w roku ubiegłym. Towarzyszą mu inne dokumenty, jak sprawozdanie finansowe za rok 2020, sprawozdanie niezależnego biegłego oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wśród dokumentów jest też informacja o stanie mienia komunalnego, jakim miasto dysponowało w ubiegłym roku.

Zobacz najważniejsze inwestycje 2020 roku w Toruniu

Na finansach miasta w znaczny sposób odbiła się oczywiście pandemia. Szczególna sytuacja wymagała korygowania budżetu.

- To był rok bezprecedensowy w historii miasta i pewnie w historii nas wszystkich. Oczywiście odbiło się to też na finansach. Cały czas baliśmy się o poziom dochodów własnych. Z miesiąca na miesiąc obserwowaliśmy ich ubytek. Dlatego po raz pierwszy w historii miasta uruchomiliśmy ustawowy mechanizm blokowania wydatków. Dwukrotnie rada miasta uchwalała zmniejszenie budżetu na rok 2020 – relacjonuje skarbnik miasta Torunia Magdalena Flisykowska.

Wpływ epidemii Covid-19 na finanse

 • Stała obawa o poziom dochodów bieżących, w szczególności z podatku PIT (w tym związana ze skutkami ustawowych zmian z roku 2019 w opodatkowaniu osób fizycznych),
 • Konieczność ponoszenia kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców i pracowników miejskich służb,
 • Konieczność bieżącego reagowania na dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne,
 • Dostosowywanie zakresu działań miasta do zakazów i ograniczeń w życiu publicznym,
 • Dostosowanie pracy urzędów do obostrzeń sanitarnych (praca zdalna, komunikacja on-line), wdrażanie nowych zadań (typu świadczenia dla przedsiębiorców wypłacane przez PUP, wsparcie służb Sanepidu, organizacja miejsc kwarantanny zbiorowej),
 • Podejmowanie działań na rzecz ochrony przedsiębiorców ( w tym program „Toruń dla przedsiębiorców”),
 • Konieczność poszukiwania oszczędności w celu zrównoważenia ubytku dochodów: po raz pierwszy w historii miasta wykorzystano ustawowy mechanizm „blokady wydatków”),
 • Konsensus pomiędzy:

- ochroną poziomu dochodów bieżących, a zapewnieniem standardów usług komunalnych, bezpieczeństwa mieszkańców i potrzebą wsparcia przedsiębiorców
-optymalizacją zadłużenia i poziomem inwestycji.

Budżet w liczbach

Budżet Torunia w roku 2020 wyniósł 1.439 mln zł, z czego 638 mln zł to dotacje i subwencje, 529 mln zł to dochody rozporządzalne: PIT, CIT, opłata skarbowa, wieczyste, dzierżawy, dywidendy). 182 mln zł to dochody majątkowe (dotacje inwestycyjne i sprzedaż majątku), zaś 90 mln zł to opłaty lokalne na pokrycie kosztów zadań (opłata śmieciowa, bilety MZK, SPP, opłaty komunikacyjne, mandaty itp.)

Najważniejsze punkty budżetu przedstawiają się następująco (dane w mln zł):

 • Dochody: plan na 1.01.2020 - 1 399 600, plan na 31.12.2020 - 1 397 889, wykonanie - 1 439 024 , co daje 103%
 • Wydatki: plan na 1.01.2020 - 1 505 600, plan na 31.12.2020 - 1 488 865, wykonanie - 1 443 073, co stanowi 97%
 • Deficyt: plan na 1.01.2020 - -106 000, plan na 31.12.2020 - -90 976, wykonanie - -4 049.

Ostatecznie w trakcie roku dochody miasta wzrosły, wydatki zaś uległy zmniejszeniu. Nastąpiło też rekordowe zmniejszenie deficytu - o prawie 102 mln zł.

Źródła zmniejszenia planowanego deficytu w roku 2020

Elementy składowe:

 • Mniejsze wydatki bieżące, w tym niewydatkowane rezerwy: 25 mln zł,
 • Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 29 mln zł,
 • Sprzedaż majątku: 27 mln zł
 • Oszczędność w odsetkach od zadłużenia: 16 mln zł,
 • Rozliczenie projektów miękkich UE: 3 mln zł,
 • Rozliczenie wydatków niewygasających: 2 mln zł

RAZEM: 102 mln zł

Dochody miasta

W latach 2016-2019 dochody miasta stale rosły. W 2020 planowano ich spadek o ok. 30 mln zł, wynikający ze zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pandemia spowodowała, że ostatecznie dochody rozporządzalne miasta spadły o 53 mln zł, zaś dochody z opłat na częściowe pokrycie kosztów spadły aż o 13 mln zł. To poskutkowało ograniczeniami w wydatkach.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Rok 2020 był rekordowym, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na finansowanie inwestycji. Pomocne były przede wszystkim rządowe środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych (29 mln zł). W sumie miasto pozyskało 117 mln dotacji na inwestycje (rok wcześniej było to 66 mln). Są to przede wszystkim dotacje z Unii Europejskiej.

Oszczędności w wydatkach

- Zaczęliśmy od siebie. Ponad 10 mln zaoszczędziliśmy na kosztach pracy Urzędu Miasta Torunia. Ograniczaliśmy zatrudnienie (np. w przypadku odejść na emeryturę lub kończących się umów na czas określony zostawały wakaty), ograniczone zostały również premie dla pracowników – podkreśla skarbnik Magdalena Flisykowska.

Kolejne oszczędności wynikały m.in. z tego, że nie można było organizować imprez kulturalnych i sportowych. Do zmniejszenia wydatków przyczyniła się również łagodna zima.

Oszczędności miasto nie szukało jednak w wydatkach na inwestycje, gdyż – jak podkreśla skarbnik miasta - jest to koło zamachowe gospodarki i szansa na utrzymanie miejsc pracy. Widoczne w budżecie 28 mln zmiany w wydatkach inwestycyjnych wynika głównie z korekty harmonogramu inwestycji (przesunięcia ich na późniejszy termin).

Niepokojący jest wzrost wydatków wynikających z dopłaty do systemu oświaty. Powinny być one pokrywane w całości z budżetu państwa, jednak subwencja od wielu lat jest niewystarczająca. W ubiegłym roku te wydatki wzrosły w stosunku do 2019 r. o 5 mln zł. To musiało skutkować optymalizacją innych wydatków.

Finanse miasta stabilne

Co roku miasto poddaje się ocenie agencji ratingowej FitchRatings. Ocena sytuacji finansowej miasta została utrzymana i oceniono ją jako stabilną.

Kliknij, aby pobrać prezentację dotyczącą budżetu miasta Torunia w roku 2020 (PowerPoint).

Fot. Michał Kunicki

Najczęściej czytane aktualności

 • Prezydent Michał Zaleski wręcza list gratulacyjny odchodzącemu komendantowi Centrum szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej płk. Krzysztofowi Leszczyńskiemu
  Miasto
  W dniu 29 lipca 2021 roku prezydent Michał Zaleski pożegnał odchodzącego ze stanowiska Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu płk Krzysztofa Leszczyńskiego.
 • Na zdjęciu żółto-niebieski tramwaj stoi na przystanku
  Miasto, MZK
  Od niedzieli 1 sierpnia 2021 r. na Szosę Lubicką wracają tramwaje linii nr 1 i 1N. W związku z tym, zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku od al. Solidarności do pętli „Olimpijska” (autobusy linii nr 51 i 51N) oraz tramwajowa na odcinku od Alei Solidarności do pętli „Uniwersytet” (tramwaj linii nr 8 i 8N) zostaje zawieszona. Komunikacja...
 • fontanna flisaka, w tle Dwór Artusa
  Kultura, Miasto
  Wydarzenia związane z 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, kolejne imprezy Artus Festivalu, nowy seans w Planetarium, a dla miłośników sportu Wielka Koszykarska Feta u Kopernika – tak zapowiada się toruński weekend wyznaczający połowę wakacji.
 • Na zdjęciu żółta kamienica - siedziba Centrum Wsparcia Biznesu
  Biznes, Miasto
  Od 2 do 31 sierpnia 2021 r. zawieszone zostają konsultacje związane z zakładaniem działalności gospodarczej.
 • Prezydent Zaleski węcza list gratulacyjny i kwiaty Jolancie Swinarskiej
  Miasto
  Na emeryturę odchodzi z Urzędu Miasta Torunia duża grupa długoletnich pracowników. 29 lipca 2021 r. pożegnał ich prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • baner koncertu chopinowskiego
  Kultura, Miasto
  Muzyka Chopina zabrzmi 1 sierpnia 2021 r. z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To nie jedyny przygotowany przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną na ten weekend akcent trwającego całe lato Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura”.
 • Odurzeni sukcesem Kasi Zillmann na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio gotowi jesteśmy na kolejne wyzwania! 28 sierpnia 2021 r. zapraszamy na bicie Rekordu Guinnessa w 24-godzinnej jeździe na ergometrze wioślarskim.
 • Dla upamiętnienia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 w Toruniu zabrzmią syreny.
 • Siedmiokrotni Mistrzowie Polski seniorów w tańcu na lodzie, Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriev oraz popularny aktor Piotr Głowacki zachęcają do korzystania z toruńskiej komunikacji miejskiej. To druga edycja kampanii społecznej „Podróżuj razem z nami”.
 • Przypominamy, że do 30 listopada 2021 r. złożyć można wniosek o 300+ na wyprawkę szkolną dla ucznia. Zrobić to można wyłącznie elektronicznie.
 • Od 9 sierpnia do 12 października 2021 r. zostanie przeprowadzona na terenie miasta Torunia kwalifikacja wojskowa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
 • Prawie stu zawodników i zawodniczek wzięło udział w 18. edycji Mistrzostw Polski w Rzutach Nietypowych, które odbyły się 24 czerwca 2021 r. na toruńskim Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego. Imponująca była nie tylko frekwencja, ale i wyniki.
 • To będzie już V edycja wielkiego koszykarskiego święta, które od 2017 roku gości na toruńskich Błoniach Nadwiślańskich. 31 lipca i 1 sierpnia Toruń będzie miastem koszykówki.
 • Polskie wioślarki zdobyły pierwszy medal dla Polski na igrzyskach olimpijskich w Tokio. W składzie czwórki podwójnej jest torunianka Kasia Zillmann.