Sprawozdanie budżetowe za rok 2020 | www.torun.pl

Sprawozdanie budżetowe za rok 2020

Miasto
Data publikacji: 10 czerwca 2021
Autor: Magdalena Kujawa

Budżet obywatelski 2022, Start

Budżet obywatelski 2022, fragment plakatu

 

Rozpoczęliśmy kolejną edycję budżetu obywatelskiego w Toruniu - na rok 2022

>>> Przejdź do informacji na ten temat

  


Na zdjęciu: Toruń z lotu ptaka

Podczas 31. Sesji Rady Miasta Torunia radni będą dyskutować nad Sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020. Ocena sprawozdania zakończy się decyzją rady o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium prezydentowi miasta.

- Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2020 to obszerny dokument, zawierający wiele danych dotyczących finansów miasta w roku ubiegłym. Towarzyszą mu inne dokumenty, jak sprawozdanie finansowe za rok 2020, sprawozdanie niezależnego biegłego oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wśród dokumentów jest też informacja o stanie mienia komunalnego, jakim miasto dysponowało w ubiegłym roku – wylicza prezydent Torunia Michał Zaleski.

Na finansach miasta w znaczny sposób odbiła się oczywiście pandemia. Szczególna sytuacja wymagała korygowania budżetu.

- To był rok bezprecedensowy w historii miasta i pewnie w historii nas wszystkich. Oczywiście odbiło się to też na finansach. Cały czas baliśmy się o poziom dochodów własnych. Z miesiąca na miesiąc obserwowaliśmy ich ubytek. Dlatego po raz pierwszy w historii miasta uruchomiliśmy ustawowy mechanizm blokowania wydatków. Dwukrotnie rada miasta uchwalała zmniejszenie budżetu na rok 2020 – relacjonuje skarbnik miasta Torunia Magdalena Flisykowska.

Wpływ epidemii Covid-19 na finanse

 • Stała obawa o poziom dochodów bieżących, w szczególności z podatku PIT (w tym związana ze skutkami ustawowych zmian z roku 2019 w opodatkowaniu osób fizycznych),
 • Konieczność ponoszenia kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców i pracowników miejskich służb,
 • Konieczność bieżącego reagowania na dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne,
 • Dostosowywanie zakresu działań miasta do zakazów i ograniczeń w życiu publicznym,
 • Dostosowanie pracy urzędów do obostrzeń sanitarnych (praca zdalna, komunikacja on-line), wdrażanie nowych zadań (typu świadczenia dla przedsiębiorców wypłacane przez PUP, wsparcie służb Sanepidu, organizacja miejsc kwarantanny zbiorowej),
 • Podejmowanie działań na rzecz ochrony przedsiębiorców ( w tym program „Toruń dla przedsiębiorców”),
 • Konieczność poszukiwania oszczędności w celu zrównoważenia ubytku dochodów: po raz pierwszy w historii miasta wykorzystano ustawowy mechanizm „blokady wydatków”),
 • Konsensus pomiędzy:

- ochroną poziomu dochodów bieżących, a zapewnieniem standardów usług komunalnych, bezpieczeństwa mieszkańców i potrzebą wsparcia przedsiębiorców
-optymalizacją zadłużenia i poziomem inwestycji.

Budżet w liczbach

Budżet Torunia w roku 2020 wyniósł 1.439 mln zł, z czego 638 mln zł to dotacje i subwencje, 529 mln zł to dochody rozporządzalne: PIT, CIT, opłata skarbowa, wieczyste, dzierżawy, dywidendy). 182 mln zł to dochody majątkowe (dotacje inwestycyjne i sprzedaż majątku), zaś 90 mln zł to opłaty lokalne na pokrycie kosztów zadań (opłata śmieciowa, bilety MZK, SPP, opłaty komunikacyjne, mandaty itp.)

Najważniejsze punkty budżetu przedstawiają się następująco (dane w mln zł):

 • Dochody: plan na 1.01.2020 - 1 399 600, plan na 31.12.2020 - 1 397 889, wykonanie - 1 439 024 , co daje 103%
 • Wydatki: plan na 1.01.2020 - 1 505 600, plan na 31.12.2020 - 1 488 865, wykonanie - 1 443 073, co stanowi 97%
 • Deficyt: plan na 1.01.2020 - -106 000, plan na 31.12.2020 - -90 976, wykonanie - -4 049.

Ostatecznie w trakcie roku dochody miasta wzrosły, wydatki zaś uległy zmniejszeniu. Nastąpiło też rekordowe zmniejszenie deficytu - o prawie 102 mln zł.

Źródła zmniejszenia planowanego deficytu w roku 2020

Elementy składowe:

 • Mniejsze wydatki bieżące, w tym niewydatkowane rezerwy: 25 mln zł,
 • Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 29 mln zł,
 • Sprzedaż majątku: 27 mln zł
 • Oszczędność w odsetkach od zadłużenia: 16 mln zł,
 • Rozliczenie projektów miękkich UE: 3 mln zł,
 • Rozliczenie wydatków niewygasających: 2 mln zł

RAZEM: 102 mln zł

Dochody miasta

W latach 2016-2019 dochody miasta stale rosły. W 2020 planowano ich spadek o ok. 30 mln zł, wynikający ze zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pandemia spowodowała, że ostatecznie dochody rozporządzalne miasta spadły o 53 mln zł, zaś dochody z opłat na częściowe pokrycie kosztów spadły aż o 13 mln zł. To poskutkowało ograniczeniami w wydatkach.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Rok 2020 był rekordowym, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na finansowanie inwestycji. Pomocne były przede wszystkim rządowe środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych (29 mln zł). W sumie miasto pozyskało 117 mln dotacji na inwestycje (rok wcześniej było to 66 mln). Są to przede wszystkim dotacje z Unii Europejskiej.

Oszczędności w wydatkach

- Zaczęliśmy od siebie. Ponad 10 mln zaoszczędziliśmy na kosztach pracy Urzędu Miasta Torunia. Ograniczaliśmy zatrudnienie (np. w przypadku odejść na emeryturę lub kończących się umów na czas określony zostawały wakaty), ograniczone zostały również premie dla pracowników – podkreśla skarbnik Magdalena Flisykowska.

Kolejne oszczędności wynikały m.in. z tego, że nie można było organizować imprez kulturalnych i sportowych. Do zmniejszenia wydatków przyczyniła się również łagodna zima.

Oszczędności miasto nie szukało jednak w wydatkach na inwestycje, gdyż – jak podkreśla skarbnik miasta - jest to koło zamachowe gospodarki i szansa na utrzymanie miejsc pracy. Widoczne w budżecie 28 mln zmiany w wydatkach inwestycyjnych wynika głównie z korekty harmonogramu inwestycji (przesunięcia ich na późniejszy termin).

Niepokojący jest wzrost wydatków wynikających z dopłaty do systemu oświaty. Powinny być one pokrywane w całości z budżetu państwa, jednak subwencja od wielu lat jest niewystarczająca. W ubiegłym roku te wydatki wzrosły w stosunku do 2019 r. o 5 mln zł. To musiało skutkować optymalizacją innych wydatków.

Finanse miasta stabilne

Co roku miasto poddaje się ocenie agencji ratingowej FitchRatings. Ocena sytuacji finansowej miasta została utrzymana i oceniono ją jako stabilną.

Kliknij, aby pobrać prezentację dotyczącą budżetu miasta Torunia w roku 2020 (PowerPoint).

Fot. Michał Kunicki

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Do grona toruńskich stulatków dołączyła 17 czerwca 2021 r. Pani Janina Buczkowska. W przeddzień urodzin jubilatkę odwiedził prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Na zdjęciu prezydent Michał Zaleski, pani Janina i jej rodzina uśmiechają się
  Miasto
  Do grona toruńskich stulatków dołączyła 17 czerwca 2021 r. Pani Janina Buczkowska. W przeddzień urodzin jubilatkę odwiedził prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Na zdjęciu ulica Broniewskiego z lotu ptaka
  Miasto, MZK
  Od poniedziałku 21 czerwca 2021 r. od około godziny 8:00 na fragmencie ulicy Broniewskiego zmieni się organizacja ruchu drogowego. Zmiana ma związek z modernizacją torowiska tramwajowego.
 • Na zdjęciu pracownicy w kamizelkach wchodzą do studni
  Miasto, MZK
  Trwają prace przy modernizacji torowiska tramwajowego w ciągu ul. Bydgoskiej. Obecnie roboty toczą się na odcinku od ul. Reja do Sienkiewicza.
 • Kobieta opalająca się nad Wisłą
  Miasto
  X Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka 14-20 czerwca 2021 r. to okazja do przypomnienia zasad bezpiecznego korzystania ze słońca.
 • Na zdjęciu Muzeum Twierdzy Toruń z zewnątrz
  Koronawirus, Miasto
  Szczepienie podczas sobotnich zakupów czy podczas niedzielnego spaceru? W Toruniu to możliwe! W każdy weekend czerwca.
 • Z okazji 20-lecia Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki powstał film, który dokumentuje bogatą historię imprezy i zapowiada przyszłoroczną edycję.
 • W ciągu ostatniej doby w Toruniu potwierdzono 1 przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Nikt nie zmarł w wyniku COVID-19 w naszym mieście.
 • Każdy, kto organizuje jakiekolwiek wydarzenie plenerowe, w tym: zgromadzenie, akcję zbierania podpisów, happening czy nawet przemarsz w ścisłym centrum miasta, jest zobowiązany do uzyskania każdorazowo pozwolenia na ustawienie jakiejkolwiek infrastruktury (krzesło, stolik, sztaluga, daszek, namiot itp.)
 • Na toruńskich osiedlach regularnie pojawiają się watahy dzików. Zwiększająca się populacja oraz coraz częstsza obecność dzików w mieście mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, dlatego przypominamy, aby nie zachęcać dzikich zwierząt do opuszczania leśnego środowiska.
 • XVIII edycja miejskiej akcji odbędzie się już 18-20 czerwca! Na uczestników czeka ponad setka rabatowych ofert w hotelach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych.
 • Koncertowe atrakcje, spektakle, plenerowe kino letnie, konkurs muzyczny czy Piernikowa Aleja Gwiazd – tegoroczny program Święta Miasta pęka w szwach od wydarzeń. Oficjalne obchody potrwają ponad tydzień - od 20 do 27 czerwca 2021 r.
 • W środę 16 czerwca 2021 r. w Toruniu gościła ekipa programu OnetRano. Redaktor Beata Tadla rozmawiała z prezydentem Michałem Zaleskim o atrakcjach, jakie Toruń przygotował na lato dla mieszkańców i turystów.
 • 15 medali zdobytych indywidualnie i drużynowo - z takim imponującym dorobkiem wrócili karatecy KKT Kumade z Mistrzostw Polski we Wrocławiu.