www.torun.pl

Spotkanie w Maastricht

Miasto
Data publikacji: 13 stycznia 2020
Autor: Magdalena Winiarska

13 stycznia 2020 r. w ratuszu w Maastricht odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli miast i uczelni, które tworzą międzynarodowe konsorcjum YUFE – "Młode Uniwersytety dla Europy Przyszłości". Udział w nim wzięli przedstawiciele UMK i miasta Torunia.

W inauguracyjnym spotkaniu, oprócz przedstawicieli 14 europejskich ośrodków uczelnianych, udział wzięli też prezydenci i burmistrzowie miast, w których mieszczą się te uczelnie. Na czele delegacji z Torunia stanęli prezydent Michał Zaleski oraz prorektor UMK prof. dr hab. Wojciech Wysota.

Podczas spotkania w ratuszu w Maastricht przedstawione zostały założenia programu, który zakłada utworzenie nowego modelu uniwersytetu europejskiego, skoncentrowanego na studentach, otwartego na współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego, administracji publicznej, sektorem prywatnym i obywatelami. Obecność prezydentów miast stanowi dowód, że działające w nich uczelnie mają wsparcie ze strony lokalnych samorządów. Podczas spotkania Ewa Banaszczuk-Kisiel, dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki w Urzędzie Miasta Torunia, przedstawiła prezentację pokazującą nasze miasto i jego związki z uniwersytetem.

Konsorcjum „Młodych Uniwersytetów dla Europy Przyszłości” – YUFE to strategiczne partnerstwo utworzone przez osiem młodych uniwersytetów badawczych  z Holandii, Hiszpanii, Belgii, Niemiec, Cypru, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz sześciu partnerów stowarzyszonych, wśród których jest UMK. Ma ono na celu radykalną zmianę środowiska uczelnianego poprzez stworzenie wiodącego modelu młodego, skoncentrowanego na studentach, nie elitarnego lecz otwartego i włączającego europejskiego Uniwersytetu. Projekt zakłada także szeroką współpracę uniwersytetów z miastami, aby włączyć mieszkańców w budowanie silnej uniwersytecko-miejskiej społeczności. Działania związane z tą ideą sprowadzają się m. in. do stworzenia portalu miejskiego YUFE, który będzie łącznikiem – wirtualnym kampusem – między miastami stowarzyszonymi w projekcie. Portal ma być platformą wymiany doświadczeń między miastami i ich mieszkańcami. Ma również zawierać narzędzia służące rozwijaniu kompetencji i podnoszeniu kwalifikacji, choćby w kwestiach językowych.

Dodatkowo projekt zakłada utworzenie punktu, w którym będą świadczone usługi doradcze na rzecz mieszkańców. Takie usługi mają być dostarczane zarówno przez studentów, wolontariuszy jak również ekspertów z uniwersytetu w ramach wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych w Toruniu. Projekt umożliwi także przyjmowanie studentów w ramach praktyk w jednostkach Urzędu Miasta Torunia oraz miejskich spółkach. Niezwykle ważną rolą miasta w projekcie YUFE jest pełnienie funkcji ambasadora i doradcy w sprawach miejskich.

Przed ratuszem w Maastricht

Najczęściej czytane aktualności

 • Biznes, Miasto
  Partner Gminy Miasta Toruń - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zachęca do dołączenia do Polskiej Strefy Inwestycji.
 • Drogi, Miasto
  W sumie będzie ich około 10, są wbijane w dno Wisły poza torem wodnym. Mowa o dalbach cumowniczych, które są montowane w bliskim sąsiedztwie rozbudowy mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego.
 • Miasto, Sport
  W najbliższą sobotę, 11 lipca 2019, zainaugurowane zostaną rozgrywki eWinner 1. Ligi Żużlowej. Mecz drużyn z Torunia i Gniezna odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 • Eko, Miasto
  Rewitalizacja parków Glazja i Tysiąclecia oraz zagospodarowanie terenów na tzw. osiedlu Jar zostały zakończone. W mieście trwają także nasadzenia drzew.
 • Drogi, Inwestycje, Miasto
  Most drogowy im. Józefa Piłsudskiego to obecnie jeden z większych placów budowy w Toruniu. Inwestycja zakończy się w listopadzie 2021 roku. Każdego dnia na budowie pracuje około 60 pracowników.
 • Biznes, Miasto
  W cyklu filmowym „Starówka Mistrzów” Centrum Wsparcia Biznesu prezentuje pracownię złotniczą prowadzoną przez Tadeusza Keczmera. Rzemieślnik i artysta od lat cieszy się zaufaniem klientów.
 • Do toruńskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt trafi 20 psów ze schroniska w Radysach.
 • „Podróżuj razem z nami” to hasło promującej transport miejski kampanii społecznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Akcja ma na celu pokazanie, że autobus czy tramwaj są wygodną i ekologiczną alternatywą dla transportu indywidualnego.
 • 7 lipca 2020 roku w Urzędzie Miasta Torunia odbyło się spotkanie z działaczami oświatowych związków zawodowych, które dotyczyło zmian w Ponadzakładowym Układzie zbiorowym pracy dla pracowników placówek oświatowych niebędących nauczycielami.
 • O możliwościach uzyskania jednorazowej pożyczki dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej, a także umorzenia niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców informuje Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.
 • Wygodniej i bezpieczniej można już dojść do przystanku autobusowego przy ul. Na Przełaj w Kaszczorku. Miasto wybudowało tam chodnik.
 • Centrum Wsparcia Biznesu prezentuje przegląd, wybranych z tegorocznej oferty inwestycyjnej, nieruchomości. Tereny te cieszą się sporym zainteresowaniem wśród potencjalnych inwestorów.
 • 31 lipca 2020 r. MZK zaprasza wszystkie dzieci i nie tylko, na wyjątkowe wydarzenie realizowane w ramach promocji projektu BiT-City II. Będzie to spektakl teatralny. Powtórkę zaplanowano 7 sierpnia.
 • 7 lipca 2020 roku Klub Sportowy Toruń rozpoczyna sprzedaż biletów na mecz eWinner Apator Toruń – Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno. Z uwagi na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 na Motoarenę tego dnia będzie mogła wejść ograniczona liczba osób.