Społeczne pomysły na rewitalizację | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Społeczne pomysły na rewitalizację

Miasto
Data publikacji: 02 października 2023
Autor: Paula Gałązka
Nabór projektów społecznych, które znajdą się w Gminnym Programie Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027”.

Toruń opracowuje Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027. 2 października 2023 roku rozpoczął się nabór projektów społecznych, które znajdą się w tym programie.

W toku opracowania Programu Rewitalizacji przeprowadzono diagnozę społeczną i wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. W przyjętej przez Radę Miasta Torunia uchwale wskazano, że jest to: Stare Miasto, Podgórz oraz Bydgoskie Przedmieście. Jest to teren, który zajmuje 1 798,82 ha, co stanowi 15,55% powierzchni gminy oraz jest zamieszkany przez 37 861 osób, tj. 20,77% mieszkańców gminy.

Nabór projektów społecznych to kolejny etap prac. Jego celem jest realizacja projektów społecznych, których rezultatem będzie niwelowanie zidentyfikowanych podczas diagnozy miasta problemów społecznych i wsparcie społeczności lokalnej obszaru  rewitalizacji w aspekcie społecznym. Zgłoszone projekty powinny odpowiadać na rozpoznane problemy społeczne w wyniku przeprowadzonej diagnozy miasta/pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji. Są to m.in.:

 • niekorzystne tendencje demograficzne, spadek liczby mieszkańców (z wyjątkiem podobszaru Podgórz),
 • ubóstwo, bezrobocie, niewystarczalna samodzielność ekonomiczna,
 • niski poziom motywacji do nauki, niskie wyniki z egzaminu ósmoklasisty,
 • niskie poczucie bezpieczeństwa związane zarówno z liczbą przestępstw, aktami wandalizmu, jak i intensywnym ruchem kołowym zagrażającym pieszym,
 • niska aktywność społeczna,
 • niewystarczająca oferta kulturalna (z wyjątkiem podobszaru Stare Miasto).

Warto przypomnieć, że do tej pory w ramach programu rewitalizacji udało się zrealizować projekty dla seniorów, działania edukacyjne, a także kulturalne.

Termin zgłaszania wniosków mija 13 października 2023 roku. Propozycję należy złożyć na karcie projektu w wersji elektronicznej (wersja edytowalna oraz skan z podpisem) na adres: starowka@um.torun.pl lub osobiście w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze dla NGO - .pdf

Ogłoszenie o naborze dla NGO - .doc

Karta projektu – .pdf

Karta projektu – .doc

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: wokalistka śpiewna na scenie, w tle orkiestra
  Kultura, Miasto
  Zwieńczeniem Roku Kopernikańskiego był koncert pt. „Muzyka i Kosmos”, który zabrzmiał w Arenie Toruń 10 grudnia 2023 r.
 • Na djeciu: na ringu sędzia bokserski unosi do góry rękę jednej z dwóch zawodniczek w gescie zwycięstwa
  Miasto, Sport
  Trzy toruńskie zawodniczki zdobyły złote medale w ostatnim dniu Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim Seniorek i Seniorów.
 • Na zdjęciu: walka bokserska
  Miasto, Sport
  9 i 10 grudnia 2023 r. w hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska odbędą się walki finałowe Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim.
 • Na zdjęciu: po walce bokserskiej, sędzia podnosi rękę zawodnika w czerwonym stroju w geście zwycięstwa, stoją na ringu
  Miasto, Sport
  W sobotni wieczór 9 grudnia 2023 r. odbyły się walki finałowe mężczyzn w ramach rozgrywanych w Toruniu Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim.
 • Na zdjęciu: otwarcie Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim
  Miasto, Sport
  Od 4 do 10 grudnia 2023 r. Toruń jest stolicą boksu – rozpoczęły się Mistrzostwa Polski seniorek i seniorów w boksie olimpijskim.
 • Na zdjęciu: grupa osób, w tle most drogowy
  Drogi, Miasto
  Liczne grono torunianek i torunian wraz z prezydentem Michałem Zaleskim pozowało do wspólnej fotografii z mostem drogowym im. gen. Elzbiety Zawackiej w tle z okazji 10. rocznicy jego otwarcia.
 • Liczne grono torunianek i torunian wraz z prezydentem Michałem Zaleskim pozowało do wspólnej fotografii z mostem drogowym im. gen. Elzbiety Zawackiej w tle z okazji 10. rocznicy jego otwarcia.
 • Jedną z atrakcji 10. rocznicy powstania mostu gen. Elżbiety Zawackiej było rzeźbienie mostu w lodzie. Spektakularna rzeźba stanęła na Rynku Staromiejskim.
 • Dokładnie 9 grudnia 2013 r. pierwsze samochody przejechały nowym mostem drogowym przy ul. Wschodniej w Toruniu. - Most połączył dwa brzegi Wisły oraz dwa skupiska osiedli miejskich – prawobrzeże i lewobrzeże. Spełnił wieloletnie i wielopokoleniowe oczekiwania oraz potrzeby mieszkanek i mieszkańców Torunia – powiedział prezydent Torunia Michał...
 • Poznaliśmy laureatów 44. edycji konkursu plastycznego pn. „Moja przygoda w muzeum”. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Toruniu.
 • 10 grudnia 2023 r. na Lodowisku Mentor Sport rozegrany zostanie coroczny turniej charytatywny Świąteczna Bitwa Gwiazd.
 • Dobra informacja dla miłośników jazdy na łyżwach. 16 grudnia 2023 roku otwarte zostanie lodowisko sezonowe Przy Skarpie. Po dłuższej przerwie ponownie otwarte zostanie sezonowe lodowisko MOSiR, które znajduje się przy ul. Przy Skarpie 2. Pierwsi łyżwiarze będą mogli wejść na lód 16 grudnia 2023 roku. Lodowisko będzie czynne od poniedziałku do...
 • Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnej doraźnej pomocy psychologicznej.
 • Prezydent Torunia Michał Zaleski odwiedził z opłatkiem i upominkami toruńskie kluby seniora.