Skorzystaj ze wsparcia PUP | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Skorzystaj ze wsparcia PUP

Miasto
Data publikacji: 01 lutego 2023
Autor: Paula Gałązka
Zdjęcie przedstawia Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia prowadzi nabory wniosków na sześć form wsparcia, które realizowane są w ramach środków pochodzących z Funduszu Pracy. Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych.

Wnioski można składać o:

 • Staż dla bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje, że od 1.02.2023 r. do wyczerpania środków istnieje możliwość składania wnioskó o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Czas trwania stażu: do 6 miesięcy.
Przewidywana liczba uczestników: co najmniej 85 osób.
Uczestnicy: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia.

 • Prace Interwencyjne
Od 1.02.2023 r. do wyczerpania środków istnieje możliwość składania wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach środków Funduszu Pracy. Prace interwencyjne –  to zatrudnienie bezrobotnego przez Pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą  i ma na celu wsparcie bezrobotnych.
 
Przewidywana liczba uczestników:  29 osób.
 
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami organizacji prac interwencyjnych.
 
 • Bon na zasiedlenie dla osób do 30 r.ż.
Od 24.01.2023 r. do wyczerpania środków istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach Funduszu Pracy. Jeśli jesteś osobą bezrobotną do 30 roku życia i zamierzasz podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, możesz ubiegać się o bon na zasiedlenie, który stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania.
 
Urząd Pracy może przyznać Ci bon na zasiedlenie, jeżeli:
 • będziesz osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu będziesz podlegał ubezpieczeniom społecznym;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz
  w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • będziesz pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Maksymalna kwota bonu: 9000 zł.

 • Szkolenia, Studia podyplomowe
Od 01.02.2023 w ramach środków Funduszu Pracy istnieje możliwość składania:
 1. Wniosków osób bezrobotnych o skierowanie na szkolenie indywidualne w związku z planowanym podjęciem pracy lub działalności gospodarczej,
 2. Wniosków osób bezrobotnych o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w związku z planowanym podjęciem pracy lub działalności gospodarczej,
 3. Wniosków pracodawców o organizację szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej,
 4. Wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.
 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
Od 1.02.2023 r. do wyczerpania środków istnieje możliwość składania wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 6 lub niepełnosprawnym dzieckiem/dziećmi do lat 7 w ramach środków Funduszu Pracy. Urząd pracy może przyznać refundację kosztów opieki osobie bezrobotnej, posiadającej co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 7 roku życia, która na podstawie skierowania przez PUP dla Miasta Torunia podjęła staż.
 
 • Finansowanie składek pracowników przedsiębiorstwa społecznego
Od 1.02.2023 r. do wyczerpania środków istnieje możliwość składania wniosków o finansowanie składek pracowników przedsiębiorstwa społecznego w ramach środków Funduszu Pracy. Urząd pracy zwraca część wynagrodzenia pracownika przedsiębiorstwa społecznego będącego osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym, odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej wysokości miesięcznej składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.
 

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: ścieżka w powstającym parku kieszonkowym
  Eko, Miasto
  Wydział Środowiska i Ekologii ogłosił kolejny przetarg na wykonanie nowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla czterech nowych parków kieszonkowych w Toruniu.
 • Pracownicy Grupy Maflow pomagają Ukrainie
  Biznes, Miasto, Toruń dla Ukrainy
  Pomoc zostanie skierowana do Łucka - partnerskiego miasta Torunia.
 • Na zdjęciu: wnętrze kościoła pw. św. Józefa
  Miasto
  Wierni parafii św. Józefa na osiedlu Bielany zgromadzili się podczas uroczystej mszy odpustowej.
 • Na zdjęciu: fasada szkoły podstawowej nr 28, zielona z kolorowymi rysunkami
  Miasto
  Nauczyciele otrzymali wyrównanie wynagrodzeń, a podwyżki wynagrodzeń obejmą także pracowników niepedagogicznych miejskich szkół i przedszkoli w Toruniu.
 • Miasto
  21 marca obchodzimy światowy dzień solidarności z osobami z trisomią 21. Z tej okazji zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
 • Działki na Jarze sprzedane
  Biznes, Miasto
  Dwie działki pod domy jednorodzinne na osiedlu JAR mają nowych właścicieli
 • Wierni parafii św. Józefa na osiedlu Bielany zgromadzili się podczas uroczystej mszy odpustowej.
 • Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.
 • W ramach obchodów Roku Mikołaja Kopernika w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się trzecia edycja konkursu ortograficznego "Dyktando Toruńskie". Uczniowie szkół podstawowych zawalczyli o Złote, Srebrne i Brązowe Pióro Prezydenta Miasta Torunia.
 • Wiosną jeszcze bardziej zachęcamy do skorzystania z kulturalnej oferty Torunia. W marcu warto zajrzeć chociażby do Centrum Sztuki Współczesnej! Toruńskie CSW Znaki Czasu są w formie i doceniają to krytycy. Instytucja znalazła się na drugim miejscu w kategorii Galerii Samorządowych tegorocznego rankingu galerii opublikowanego przez tygodnik...
 • Grunty znajdują się przy ul. Łódzkiej 148, Włocławskiej 103 oraz Podgórskiej 36–40 i Dwernickiego 3-7.
 • Przedsiębiorców prowadzących działalność w Toruniu lub okolicach zapraszamy do przystąpienia do tegorocznej edycji „Toruń za pół ceny”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2023 roku.
 • Wraz z początkiem wiosny MZK Toruń ogłosiło czasową obniżkę cen na Samoobsługowej Stacji Paliw MZK.
 • Brzegiem Wisły przy Forcie X i ruinach zamku Dybów powiedzie w sobotę 25 marca 2023 r. piesza wycieczka z cyklu "Wędrówki rodzinne z PTTK".