www.torun.pl

Ruszył nabór wniosków do programu „Moje Podwórko”

Data publikacji: 11 stycznia 2019
Autor: Adrian Aleksandrowicz

Do 31 marca 2019 rok można składać wniosku do programu zagospodarowania podwórek na terenie zespołu staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia. Od 2015 r. w ramach programu „Moje Podwórko” udało się wyremontować 27 podwórek za łączną kwotę 263 tysięcy złotych. Kwota przeznaczona na realizację programu w tym roku to 150 tysięcy.

Pozyskane środki można przeznaczyć między innymi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wymianę nawierzchni, urządzenie zieleni i zakup elementów małej architektury.

W ramach programu, gmina może współfinansować nakłady wnioskodawców w wysokości do 50% szacunkowych kosztów - w przypadku nakładów obejmujących zieleń, urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe i małą architekturę oraz do 70% - w przypadku wymiany nawierzchni i infrastruktury podziemnej. Z uwagi na to, że prace związane z wymianą infrastruktury podziemnej i ułożeniem nowej nawierzchni wymagają dużo większych nakładów finansowych, niż np. nasadzenia zieleni lub zakup elementów małej architektury, od 2017 roku wprowadzono zwiększenie wspófinansowania tego rodzaju prac do 70% szacowanych kosztów.

Należy pamiętać, że warunkiem rozpatrzenia wniosku przez komisję oceniającą jest wstępne uzgodnienie planowanego do wykonania zakresu prac z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Warto wiedzieć, że komisja przyznawać będzie dodatkowe punkty za już przeprowadzone prace remontowo-modernizacyjne na podwórku oraz ich spójność z działaniami planowanymi w przyszłości.

Realizacja: Michał Walkowski

Współfinansowaniem mogą być objęte w szczególności nakłady związane z:

a) wykonaniem placów zabaw dla dzieci, stanowiących układ urządzeń (huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice i inne) trwale związany z gruntem w tym specjalistyczne nawierzchnie,

b) zorganizowanymi zespołami zieleni, trwałymi elementami małej architektury i nasadzeniami wieloletnimi,

c) miejscami wypoczynku i rekreacji – układami małej architektury  trwale związanymi z gruntem wraz z urządzeniami rekreacyjnymi i utwardzeniem terenu,

d) wydzielonymi zespołami łączonymi, obejmującymi co najmniej jeden element urządzeń wymienionych w punkcie a) i co najmniej jeden z elementów  wymienionych w punktach b) lub c).

Program „Moje Podwórko” realizuje Biuro Toruńskiego Centrum Miasta.

Wzór wniosku do pobrania tutaj.

Najczęściej czytane aktualności

 • Toruń w dniu pogrzebu śp. prezydenta Pawła Adamowicza, fot. Małgorzata Litwin
  Kultura, Miasto
  Torunianie łączyli się w sobotę 19 stycznia 2019 r. w żałobie z mieszkańcami Gdańska i całej Polski podczas ostatniej drogi śp. prezydenta Pawła Adamowicza.
 • Kultura, Miasto, Sport
  W związku z ogłoszoną żałobą narodową wiele wydarzeń podczas nadchodzącego weekendu w Toruniu zostało odwołanych lub przełożonych. Odbędą się tylko te, które nie naruszają powagi tych dni.
 • Miasto, Sport
  Lodowiska, baseny, orliki bezpłatnie lub w cenach ulgowych, a także kibicowanie podczas meczów toruńskich drużyn - to niektóre elementy oferty sportowej dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe 2019.
 • Miasto
  Na fasadzie budynku Urzędu Miasta Torunia 18 stycznia 2019 r. został odsłonięty specjalny, okolicznościowy zegar stulecia z wizerunkiem gen. Józefa Hallera.
 • Kultura, Miasto
  Uroczysty przemarsz i apel, odsłonięcie zegara stulecia oraz kwiaty pod pomnikami bohaterów toruńskiej niepodległości uczciły 18 stycznia 2019 roku 99. rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski po latach zaboru pruskiego.
 • W Dworze Artusa zaplanowano transmisję z pogrzebu
  Miasto
  W sobotę 19 stycznia 2019 roku w Gdańsku odbędzie się pogrzeb zmarłego w poniedziałek Pawła Adamowicza. W uroczystościach weźmie udział delegacja z Torunia, na czele z prezydentem Michałem Zaleskim. Wszystkich, którzy chcieliby wspólnie obejrzeć relację z uroczystości informujemy o transmisji w Dworze Artusa.
 • 18 stycznia 2019 roku torunianie świętują 99. rocznicę powrotu miasta do Rzeczypospolitej. Tego dnia zaplanowano szereg wydarzeń w tym uroczystości wojskowe i odsłonięcie okolicznościowego zegara na frontonie budynku urzędu miasta.
 • Poniżej prezentujemy dane teleadresowe przychodni WOMP w Toruniu, w związku ze zmianami dot. Akademickiej Przychodni Lekarskiej.
 • We wszystkich klasach w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń zorganizowane zostaną lekcję dotyczące tzw. „mowy nienawiści” i jej wpływowi na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży.
 • W imieniu Prezydenta Miasta Torunia, zastępca prezydenta Andrzej Rakowicz podjął decyzję o unieważnieniu przetargu na prowadzenie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3.
 • 18 stycznia 2019 roku w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. podpisano umowę na rozbudowę sortowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Przetarg na realizację tego zadania wygrała firma Sutco Polska Sp. z o.o. Zgodnie z umową, do 25 listopada 2019 roku MPO Sp. Z o.o. będzie mogło pochwalić się rozbudowaną...
 • 914 osób zapewniło naszemu miastu zwycięstwo w ogólnopolskiej rywalizacji - dzięki "Wielkiej Ściskawie" do Toruniu trafi sprzęt medyczny o wartości 50 tys. zł!
 • Podczas 3. sesji w dniu 10 stycznia 2019 roku radni jednomyślnie uchwalili budżet miasta Torunia na rok 2019 i Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2019-2044.
 • Ogród Zoobotaniczny zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w warsztatach feryjnych.