www.torun.pl

Rusza przebudowa al. św. Jana Pawła II

Drogi, Inwestycje, Miasto, MZK
Data publikacji: 10 grudnia 2019
Autor: Sylwia Derengowska

Nowe drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, zintegrowany węzeł przesiadkowy, pas tramwajowo-autobusowy i łącznik torowy – tak w przyszłości będzie wyglądał plac Rapackiego i jego okolice. 12 grudnia 2019 r. rusza kolejny etap prac – przebudowa alei św. Jana Pawła II.

Plac Rapackiego i jego sąsiedztwo są jednym z najważniejszych miejsc na komunikacyjnej mapie Torunia, w którym integrują się środki komunikacji miejskiej. Zostanie ono kompleksowo przebudowane. W efekcie powstanie nowa infrastruktura drogowo-tramwajowa, co pozwoli na wprowadzenie dodatkowych połączeń, a tramwaje będą mogły przejąć część pasażerów korzystających dotąd ze środków komunikacji indywidualnej i autobusowej.

- Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II”. Obejmuje przebudowę istniejących torowisk tramwajowych wzdłuż ulic: Chopina, al. św. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego oraz Kraszewskiego i Czerwona Droga oraz budowę nowego odcinka torowiska łączącego pl. Artylerii Polskiej i pl. Niepodległości wraz z infrastrukturą towarzyszącąwylicza Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. Zbigniew Wyszogrodzki. - W al. św. Jana Pawła II powstanie nowoczesny węzeł przesiadkowy integrujący transport autobusowy z tramwajowym. Przeprowadzona zostanie również kompleksowa przebudowa układu drogowego w obrębie przebudowywanych torowisk. Zakres jest więc bardzo szeroki.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest wyłonione w przetargu polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Balzola Polska Sp. z o.o. oraz Construcciones y Promociones Balzola SA. Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie to wykonawca jest odpowiedzialny zarówno za opracowanie dokumentacji projektowej jak i realizację robót budowlanych. Umowę z wykonawcą podpisano 23 stycznia 2018 r. Wartość robót budowlanych wraz z projektowaniem to niemal 66,9 mln zł brutto.

Prace – ze względu na rozległy zakres – podzielono na etapy. Pierwszy, obejmujący ul. Chopina i Wały gen. Sikorskiego, rozpoczął się w maju br. 6 grudnia 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla drugiego etapu, czyli al. św. Jana Pawła II, ul. Kraszewskiego i Czerwona Droga, dzięki czemu wykonawca może rozpocząć kolejny etap robót drogowych. Stanie się to 12 grudnia 2019 r. po godzinie 9:00, czyli po godzinach porannego szczytu komunikacyjnego.

Ten etap budowy będzie podzielony na dwa podetapy: podetap 1 - kiedy ruch samochodowy będzie odbywał się po jezdni wschodniej, czyli od strony starówki oraz podetap 2 - kiedy ruch zostanie przełożony na jezdnię zachodnią, od strony Bydgoskiego Przedmieścia.

Zakres robót w al. św. Jana Pawła II:
• budowa nowego torowiska na płycie betonowej (przystosowane do ruchu autobusowego i tramwajowego) wraz z budową sieci trakcyjnej,
• budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w formie „zielonego przystanku”, z wiatami w stylu staromiejskim i podgrzewaną nawierzchnią peronów,
• wykonanie nowych rozjazdów tramwajowych,
• wykonanie nowego odcinka torowiska tramwajowego łączącego pl. Artylerii Polskiej z pl. Niepodległości,
• wykonanie nowej konstrukcji jezdni (wzmocnienie podłoża rodzimego, nowej podbudowy zasadniczej konstrukcji nośnej jezdni oraz nawierzchni bitumicznej),
• nowe chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie wzdłuż przebudowanej linii tramwajowej,
• wykonanie nowych zatok autobusowych,
• sygnalizacja świetlna dla ruchu drogowego i torowego,
• budowa kolektora deszczowego w jezdni zachodniej  wraz ze studniami rewizyjnymi oraz budowa sieci wodociągowej,
• urządzenie zieleni i wykonanie małej  architektury (płotki przeciwrozbryzgowe, ławki, śmietniki).

- Zaczynamy od sfrezowania nawierzchni bitumicznej, następnie od rozbiórki torowiska i usunięcia starych torów. Następnie zajmiemy się uzbrajaniem sieci podziemnych, czyli budową nowego kolektora deszczowego, który ma za zadanie odwodnić jezdnię oraz torowisko, układaniem nowego wodociągu, nowych kanalizacji deszczowych, teletechnicznych i elektroenergetycznych – wyjaśnia Wojciech Kulpiński, kierownik budowy z firmy Balzola. - Następnie będą wykonywane odkrywki związane z budową fundamentów do słupów trakcyjnych. To będzie się działo do Świąt Bożego Narodzenia, a w styczniu zobaczymy, na co nam pozwoli pogoda.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego
W czasie prac zmieni się organizacja ruchu drogowego, odrębnie dla każdego podetapu.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego dla podetapu I, kiedy to ruch będzie się odbywał po jezdni od strony starówki:
• zamknięcie jezdni od strony Bydgoskiego Przedmieścia,
• ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po jednej jezdni - od strony starówki,
• nie będzie możliwy wjazd w ul. Mickiewicza z al. św. Jana Pawła II i Wałów gen. Sikorskiego,
• nie będzie możliwy wjazd w Wały gen. Sikorskiego od strony pl. Niepodległości,
• zamknięcie wyjazdu z ul. Słowackiego w al. św. Jana Pawła II, OBJAZD: ul. Słowackiego – Moniuszki – Kraszewskiego,
• wyjazd z ul. Chopina będzie odbywał się jak dotychczas, tj. tylko w prawo w kierunku na most drogowy,
• na Wałach gen. Sikorskiego ruch będzie odbywał się jak dotychczas,
• zjazd z pl. Niepodległości w al. św. Jana Pawła II będzie odbywał się po jednym pasie ruchu z każdego kierunku.

By zminimalizować utrudnienia, zalecany jest objazd przez most gen. Elżbiety Zawackiej.

Zmiany w komunikacji miejskiej
Nastąpi zmiana lokalizacji przystanku autobusowego na al. św. Jana Pawła II -przystanek autobusowy  w kierunku lewobrzeża zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Chopina.
- Ponadto od czwartku 12 grudnia od godz. 9:00, w związku z przebudową al. św. Jana Pawła II i brakiem możliwości wjazdu w ul. Mickiewicza, wprowadzona zostanie zmiana w trasie przejazdu autobusów linii zastępczej nr 53mówi Krzysztof Przybyszewski z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. - Autobusy jadące w kierunku Bydgoskiego Przedmieścia pojadą ul. Czerwona Droga (przystanek przy Cinema City) i dalej ul. Kraszewskiego i Matejki (przystanek tymczasowy przed ul. Mickiewicza). Ominą zatem przystanki przy al. Solidarności i pl. Rapackiego.

Prezentacja nt. prac w al. św. Jana Pawła II, zmian z organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej

Co nas czeka w kolejnych etapach prac?

Etap II, podetap 2
Po zakończeniu pierwszego podetapy prac w al. św. Jana Pawła II ruch zostanie przełożony na jezdnię zachodnią.

Etap III
Ostatnim etapem robót budowlanych będzie przebudowa pl. Niepodległości. Prace będą obejmowały budowę węzła torowego na pl. Niepodległości z połączeniem nowego odcinka torowiska w al. św. Jana Pawła II oraz przebudowę fragmentów istniejącego torowiska wzdłuż ulic Kraszewskiego i Czerwona Droga.

O zmianach w organizacji ruchu na kolejnych etapach będziemy informować na bieżąco.

Historia projektu
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie" Działanie 3.5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" Poddziałanie 3.5.2 "Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT". Beneficjentem jest Gmina Miasta Toruń, zaś realizacją zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 21 kwietnia 2017 r., natomiast umowa o dofinansowanie została zawarta 30 czerwca 2017 r. Jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, tj. 18.04.2017 r., został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane wraz z projektowaniem (inwestycja przeznaczona do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) dla projektu. Wybór oferty nastąpił 7.11.2017 roku. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez konsorcjum firm Balzola Polska Sp. z o.o. oraz Construcciones y Promociones Balzola S.A. Firma budowała m.in. Muzeum Guggenheima w Bilbao, hotele, szpitale oraz wiele inwestycji drogowych i tramwajowych, np. linię tramwajową w Bilbao czy układ drogowy w ul. Powstańców Śląskich w Warszawie wraz z budową trasy tramwajowej. Prace budowlane rozpoczęły się 8 maja br.

Projekt w liczbach
Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych – 1,25 km
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
Długość wyznaczonych bus pasów – 0,55 km
Długość przebudowanych dróg dla rowerów – 1 km

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 72 407 217,26 zł
Wydatki kwalifikowalne: 58 953 518,10 zł
Kwota dofinansowania: 36 808 082,10 zł (62,44%)
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu Maja Błażejewska z medalem
  Miasto, Sport
  Maja Błażejewska, toruńska juniorka młodsza z KS Centuria, otrzymała powołanie do kadry narodowej taekwondo olimpijskiego.
 • Na zdjęciu para seniorów na starówce
  Miasto
  Upadki są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji, niepełnosprawności starszych osób i potencjalnym zagrożeniem dla ich życia. Od 13 sierpnia 2020 r. zgłosić można się do „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.
 • Plakat wydarzenia przedstawiający nurkującą dziewczynkę
  Miasto, Sport
  W ramach programu "Lato w Toruniu bez nudy" zapraszamy na kolejne wydarzenie na basenach letnich, tym razem na Skarpie. Rekreacyjna impreza pod nazwą „All Day Beach Party” odbędzie się w najbliższy piątek 14 sierpnia 2020 r.
 • plakat wydarzenia
  Kultura, Miasto
  Toruńska starówka piękna jest zawsze, ale starówka wieczorową porą widziana z lotu ptaka to szczególne przeżycie. 14 i 15 sierpnia 2020 r. Muzeum Okręgowe zaprasza na nocne wejście na wieżę Ratusza Staromiejskiego.
 • Miasto, MZK
  Od 12 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe godziny otwarcia kas biletowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.
 • Na zdjęciu: Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski
  Miasto
  Wyjaśnienie Prezydenta Miasta Torunia w nawiązaniu do artykułu redaktor Małgorzaty Oberlan pt. „Cięcia wydatków w Toruniu: urzędnicy wkurzeni „Niech zaczną od siebie” ” opublikowanego w Nowościach 7 sierpnia 2020 r.
 • Po raz pierwszy dla zwiedzających zostanie udostępnione Muzeum Twierdzy Toruń. 15 sierpnia w godz. 10.00-18.00 możliwe będzie zwiedzanie obiektu oraz obejrzenie wybranych pomieszczeń z zewnątrz.
 • Motoarena Toruń im. Mariana Rosego w 2020 roku gościć będzie dwa turnieje Speedway Grand Prix!
 • „Podróżuj razem z nami” to hasło promującej transport miejski kampanii społecznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Na trasę wyjechał pierwszy autobus wspierający akcję.
 • 9 sierpnia od godz. 14:00 na terenie Torunia i powiatu toruńskiego mogą wystąpić anomalie pogodowe.
 • 8 sierpnia 2020 r. otwarty został Park Pamięci Narodowej „Zachowali się jak trzeba”. Miejsce upamiętnia tysiące Polaków, którzy w okresie II wojny światowej ratowali Żydów narażając własne życie.
 • Po prawie miesiącu głosowania, poznaliśmy zwycięzców plebiscytu Toruńskie Gwiazdy 2020. 8 sierpnia nagrodzony został najlepszy toruński DJ, Wykonawca, Nadzieja oraz Płyta Roku.
 • Na 10 sierpnia 2020 r. zostało zaplanowane czasowe wstrzymanie dostawy wody z miejskiego wodociągu do niektórych budynków przy ul. Warneńczyka oraz Bażyńskich.
 • Laureatów w kategoriach nadzieja, wykonawca, dj i płyta roku w plebiscycie Toruńskie Gwiazdy poznamy 8 sierpnia 2020 r. o godz. 19.00 podczas koncertu w sali na Jordankach. Na scenie pojawią się znani i lubiani lokalni wykonawcy.