Rusza budowa linii tramwajowej na Jar | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Rusza budowa linii tramwajowej na Jar

Miasto, MZK
Data publikacji: 04 października 2021
Autor: Sylwia Derengowska
przebieg linii tramwajowej na Jar

Już niebawem ruszy oczekiwana przez wielu torunian inwestycja - budowa nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar. Gdy zostanie wybudowana, miastu przybędzie ok. 11,5 tys. metrów toru pojedynczego, nowe przystanki z Systemem Informacji Pasażerskiej, zielone torowiska i kwietne łąki. 4 października 2021 r. rozpoczynają się prace przygotowawcze.

Właściwe prace budowlane rozpoczną się 12 października równolegle w pięciu punktach miasta. Dla zainteresowanych uruchomiono specjalny, związany z inwestycją formularz kontaktowy.

- Poprawa funkcjonowania transportu publicznego w Toruniu jest możliwa dzięki decyzjom ministerstwa i wsparciu środków z Unii Europejskiej. To wielki pakiet zadań, wiele różnych projektów, na które przeznaczono 400 mln zł. Niektóre z tych zadań już są zrealizowane, jak choćby zakupy elektrycznych i hybrydowych autobusów czy tramwajów. Ale przed nami największe zadanie. 190 mln zł brutto, 5,5 km linii tramwajowej, która ma zapewnić komfortowy dojazd z rosnącego i coraz chętniej zamieszkiwanego tzw. osiedla Jar. Stamtąd będzie można podróżować tramwajem do centrum miasta. Oczywiście przez dwa lata w związku z budową pojawiać się będą utrudnienia. Proszę jednak, abyśmy wszyscy zrozumieli, że po to jest ta inwestycja, by później można było sprawnie, ekologicznie i szybko podróżować nową linią tramwajową w Toruniu – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

- Mieszkańcy muszą być przygotowani na trochę utrudnień w ruchu, ale za półtora roku będą mieli nowe, bardzo sprawne połączenie tramwajowe z dynamicznie rozwijającym się, coraz większym i coraz piękniejszym osiedlem zwanym Jarem. Przebudowany zostanie układ drogowy wraz z chodnikami i drogami rowerowymi, będzie dużo nowej zieleni. Wszystko to służyć będzie zwiększeniu udziału niskoemisyjnego, ekologicznego transportu w przewozie mieszkańców naszego miasta. Nowa linia i nowe tramwaje, które na nią wyjadą (a przypomnę, że w połowie przyszłego roku do Torunia przyjedzie pięć nowych pojazdów), na pewno zwiększą wygodę podróżowania po mieście, choćby dlatego, że nie dotyczą ich korki - podkreśla prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki.

Umowę na budowę nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar podpisano 30 sierpnia br. Wykonawcą jest wyłonione w przetargu konsorcjum firm Balzola Polska i Intop Warszawa. Koszt budowy to 190 mln zł.

Nowa linia tramwajowa przebiegać będzie z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego do nawrotu w ul. Strobanda. Wykonawca będzie miał za zadanie budowę torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, nowego przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego na ul. Legionów, budowę i przebudowę fragmentów jezdni, chodników i ścieżek rowerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanego torowiska tramwajowego w układzie miejskim, a także budowę elementów nowej oraz przebudowę istniejącej infrastruktury energetycznej, sanitarnej, gazowej, ciepłowniczej i teletechnicznej. Zakres obejmie także budowę nowej i przebudowę istniejącej sygnalizacji na skrzyżowaniach, montaż 21 nowych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej, budowę 24 peronów przystankowych tramwajowych oraz montaż 30 wiat przystankowych. 10 z nich będzie miała formę tzw. „zielonych przystanków”. Łączna długość wybudowanych torów wyniesie ok. 11,5 tys. metrów toru pojedynczego., co da ponad 5,5 km nowej linii tramwajowej. Z tego 3,7 tys. metrów toru pojedynczego będzie w formie zielonego torowiska.

Umowa obejmie także zagospodarowanie zieleni. Planuje się:

 • nasadzenia 102 drzew oraz ok. 21 tys. krzewów i roślin ozdobnych;
 • przesadzenie 112 drzew i ok. 2 000 m2 krzewów;
 • założenie ok. 7 600 m2 łąk kwietnych oraz ok. 4 000 m2 pozostałej powierzchni zielonej (m. in. krzewy i trawy ozdobne).

Zakończenie inwestycji planowane jest do 31 maja 2023 r.


Co nas czeka w czasie robót?

Przy tak rozległej inwestycji - by mogło powstać nowe torowisko, nowe przystanki, sieci podziemne, ciągi piesze i rowerowe i cała infrastruktura towarzysząca - nie da się uniknąć utrudnień w ruchu, dojazdach do posesji, parkowaniu i ogólnym przemieszczaniu się, także komunikacją miejską.

Prace ruszą 12 października równolegle w pięciu punktach miasta.

HARMONOGRAM PRAC

W pierwszym etapie prace obejmą al. 700-lecia Torunia, ul. Długą (od ul. Szosa Chełmińska do ul. Mohna), ul. Polną (od przejazdu kolejowego w ul. Legionów do ul. Traktorowej), ul. Watzenrodego na dwóch odcinkach - od ul. Hubego do ul. Grasera oraz od ul. Grasera do ul. Strobanda).

Planowany harmonogram robót na cały okres realizacji umowy przedstawia się zgodnie z poniższymi schematami

Harmonogram prac na odc. A

Harmonogram prac na odc. B


ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

ETAP B4 – Nowy odcinek alei 700-lecia Torunia
TERMIN REALIZACJI: 12.10.2021 – 31.03.2022

Na odcinku Szosy Chełmińskiej od ul. Dekerta do ul. Bema, prace prowadzone będą po zachodniej stronie ulicy (od strony sklepu Biedronka). Ruch drogowy odbywać się będzie tak jak dotychczas, czyli dwukierunkowo, ale na zwężonym odcinku jezdni, z ograniczeniem prędkości do 30km/h.

Wyłączony z użytkowania będzie chodnik po stronie zachodniej od wysokości sklepu Biedronka do ul. Dekerta Parking przy Biedronce zostanie wyłączony z użytkowania. Dojazd do sklepu odbywać się będzie po tymczasowym odcinku drogi od strony ul. Bema. Pasażerów komunikacji miejskiej prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę lokalizacji przystanku autobusowego w kierunku Centrum. Z uwagi na zamknięcie chodnika zostanie on przeniesiony w rejon ul. Dekerta.

W etapie B4 rozpoczną się także prace przy budowie kolektora deszczowego od ul. Dekerta do pl. Niepodległości. Prace będą realizowane na zapleczu targowiska (pomiędzy targowiskiem a cmentarzem), gdzie w tej chwili jest dziki parking. W czasie robót parking ten może być częściowo niedostępny.

ETAP B7 – ul. Długa: od Sz. Chełmińskiej do ul Mohna
TERMIN REALIZACJI: 12.10.2021 – 31.03.2022

Prace na odcinku ul. Długiej od Szosy Chełmińskiej do ul. Mohna będą realizowane przy całkowitym zamknięciu ruchu dla pojazdów. Wyjątek będą stanowiły dojazdy do posesji znajdujących się po północnej stronie ul. Długiej. Dojazdy dla mieszkańców ulic: Boboli, Zamenhofa, Moczyńskiego, Steinbornów znajdujących się po południowej stronie ul. Długiej będą zapewnione od ul. Żwirki i Wigury.

Objazd dla tego odcinka od os. Jar/Wrzosy sugerowany Trasą Prezydenta Raczkiewicza, z kierunku centrum ul. Polną. Szczegółowy opis znajduje się na mapce.

Pasażerów komunikacji miejskiej prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę lokalizacji przystanków autobusowych.

ETAP A1 – ul. Polna: od przejazdu PKP do ul. Traktorowej
TERMIN REALIZACJI: 12.10.2021 – 30.04.2022

Prace na tym odcinku będą prowadzone niemal w całości poza istniejącym układem drogowym ul. Polnej oraz ul. Legionów. Jedynie skrzyżowanie ul. Legionów z ul. Inżynierską zostanie wyłączone z ruchu pojazdów, ale tylko na czas niezbędny do realizacji prac na tym skrzyżowaniu. O czasowych wyłączeniach będziemy informować z wyprzedzeniem.

Chodnik i ścieżka rowerowa w ul. Polnej od strony sklepu Biedronka zostaną wyłączone z użytkowania. Piesi i rowerzyści poruszać się będą po stronie przeciwnej (północnej).

Dojście do zewnętrzej siłowni oraz Orlika będzie możliwe tylko od strony ul. Inżynierskiej i ul. Maszynowej. W chwili zamknięcia skrzyżowania z ul. Inżynierską, objazd do ul. Legionów poprowadzony zostanie ul. Elektryczną – Traktorową – Polną.

ETAP A6 – ul. Watzenrodego: od ul. Hubego do ul. Grasera
TERMIN REALIZACJI: 12.10.2021 – 30.04.2022

Prace na tym odcinku prowadzone będą poza istniejącym układem drogowym
ul. Watzenrodego, co nie będzie powodować znacznych zmian w organizacji ruchu drogowego.

ETAP A7 – ul. Watzenrodego: od ul. Grasera do ul. Strobanda
TERMIN REALIZACJI: 12.10.2021 – 30.04.2022

Prace na tym odcinku prowadzone będą poza istniejącym układem drogowym
ul. Watzenrodego i Strobanda, dzięki czemu nie będzie znacznych zmian w organizacji ruchu drogowego. W rejonie skrzyżowania z ul. Grasera prace prowadzone będą przy krawędzi jezdni (z możliwością poruszania się pojazdów dwukierunkowo po ul. Grasera).

Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wyznaczonych ograniczeń prędkości. Pasażerów komunikacji miejskiej prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę lokalizacji przystanków autobusowych.


Zmiany w komunikacji miejskiej

Od dnia 12 października 2021 r. od godz. 9:00 zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Długa na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Mohna. W związku z ty zmianie ulegną trasy przejazdu autobusów MZK.

 • Autobusy linii nr 34 i nocnej 05 zamiast ul. Długą kursować będą w obu kierunkach objazdem ulicami: Legionów i Żwirki i Wigury. Na trasie objazdu obowiązywać będą przystanki linii nr 11. Dodatkowo na ul. Legionów za skrzyżowaniem z ul. Długą zlokalizowany będzie przystanek tymczasowy w kierunku Pl. Skalskiego.
 • Autobusy linii nr 16 zamiast ul. Długą kursować będą w obu kierunkach objazdem ulicami: Legionów i Polną. Na trasie objazdu autobusy zatrzymywać się będą na tymczasowym przystanku na ul. Polnej za skrzyżowaniem z Szosą Chełmińską w kierunku Os. Na Skarpie, a w kierunku Wrzosów przy ul. Legionów na przystanku autobusów linii nr 10 i 20.
 • Autobusy linii nocnej 03 w obu kierunkach zamiast ul. Długą pojadą objazdem ulicami: Żwirki i Wigury, Szosą Chełmińską i Trasą Prezydenta Raczkiewicza. Na trasie objazdu autobusy zatrzymywać się będa na przystankach linii nr 11 lub 40.

Gdzie szukać informacji o przebiegu inwestycji, zmianach w ruchu, komunikacji itp.?

Rozpoczęcie realizacji inwestycji związanej z budową nowej linii tramwajowej poprzedzone zostało szeroką kampanią promocyjno-informacyjną. Przekazywanie informacji o planowanych działaniach, utrudnieniach w ruchu i zmianie w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej będzie realizowane w sposób ciągły przez cały okres trwania robót.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w sąsiedztwie nowej linii tramwajowej otrzymali pisemną lub mailową informację o planowanym harmonogramie prac.

Na szeroką skalę rozdystrybuowano plakaty promujące projekt, w trakcie realizacji jest kolportaż ulotki ze szczegółową informacją o zmianach w organizacji ruchu drogowym.

Duże instytucje, szpitale, służby zostały poinformowane o planowanych utrudnieniach w ruchu.

W telewizji kablowej Toruń odbywa się emisja reportażu poświęconego inwestycji.

Media społecznościowe oraz strony internetowe MZK oraz Miasta przekazują na bieżąco informacje o realizowanym projekcie.

Od 4 października działa także formularz kontaktowy dedykowany budowie nowej linii tramwajowej. Dzięki niemu każdy zainteresowany przebiegiem realizacji inwestycji będzie miał możliwość kontaktu z jednostką zajmującą się realizacją projektu, czyli MZK.

Formularz jest dostępny bezpośrednio na stronie www.mzk-torun.pl (pod dedykowanym banerem) bądź pod adresem: https://tramwajnajar.mzk-torun.pl/

Kliknij i pobierz prezentację dotyczącą planowanych prac przy budowie linii tramwajowej na Jar.

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: laureatki Piernikowej Alei Gwiazd 2022, Katarzyna Zillmann i Jolanta Ogar-Hill
  Kultura, Miasto
  Srebrne medalistki z olimpiady w Tokio, Jolanta Ogar-Hill i Katarzyna Zillmann, odsłoniły swoje „katarzynki” w Piernikowej Alei Gwiazd w dniu 25 czerwca 2022 r.
 • Na zdjęciu: delegacja z Getyngi w ogrodzie w Baju Pomorskim
  Kultura, Miasto
  W Toruniu gości delegacja z Getyngi – miasta partnerskiego Torunia. Okazją jest ceremonia wręczenia Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego, która odbędzie się 26 czerwca 2022 r. w Ratuszu Staromiejskim.
 • Na zdjęciu: defibrylator na scianie
  Miasto
  Na budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zamontowany został defibrylator przekazany przez Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Ratusz Staromiejski
  Kultura, Miasto
  W niedzielę 26 czerwca 2022, godz. 12:00 w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu odbędzie się uroczyste wręczenie Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego.
 • Na zdjęciu: procesja poprzedzająca mszę św. w intencji miasta
  Miasto
  Msza św. w intencji miasta i jego mieszkańców w toruńskiej katedrze śś. Janów była tradycyjnym elementem obchodów Święta Miasta 24 czerwca 2022 r.
 • Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 13 w prezentacji ekologicznej, fot. Wojtek Szabelski
  Eko, Miasto
  Ponad 438 ton papieru, tektury i puszek zebrali uczestnicy szkolnego konkursu "Zbieramy makulaturę (i nie tylko) EKOKONKURS" w Toruniu. 24 czerwca 2022 r. poznaliśmy tegorocznych laureatów ekologicznej rywalizacji.
 • 5,42 – taką średnią ocen na świadectwach uzyskali uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
 • 13. edycja Plaży Gotyku jest już na ostatniej prostej. Za nami już turniej uniwersytecki oraz rywalizacja juniorów i juniorek.
 • Chcesz udzielać woluntarystycznie korepetycji osobom z Ukrainy? Umożliwia to bezpłatna platforma edukacyjna on-line Tutors.live
 • Od 1 do 14 lipca 2022 r. przyjmowane będą wnioski o nagrody Prezydenta Miasta Torunia dla tegorocznych absolwentów toruńskich szkół ponadpodstawowych.
 • Uroczystość z okazji 40-lecia samorządu radców prawnych w Polsce odbyła się 24 czerwca 2022 r. w hotelu Filmar.
 • W najbliższy wtorek (28 czerwca) rozpoczyna się przebudowa Bulwaru Filadelfijskiego. Prace zostały tak zaplanowane, że do końca września ulica będzie otwarta dla ruchu!
 • W związku z rozpoczynającymi się wakacjami szkolnymi, od 27.06. 2022 r. do 31.08.2022 r. komunikacja miejska w Toruniu funkcjonować będzie w dni robocze wg feryjnych rozkładów jazdy.
 • Program imprez "Lato bez nudy" startuje w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 24 czerwca 2022 r. Na dzieci i młodzież w naszym mieście czeka kilkadziesiąt wydarzeń.