www.torun.pl

Rozmawiają o zieleni w mieście

Miasto
Data publikacji: 09 października 2019
Autor: Magdalena Winiarska

W dniu 9 października 2019 r. rozpoczęła się w Toruniu trzydniowa konferencja naukowo-techniczna „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”.

Jest to jubileuszowa 15. już edycja tego wydarzenia, organizowanego przez Gminę Miasta Toruń oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń. Od samego początków wspiera ją naukowo prof. Marek Kosmala ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zarówno profesor, jak i osoby od pierwszej edycji związane z tym przedsięwzięciem: Elżbieta Oleksiejuk, Paweł Piotrowiak i Szczepan Burak, za swoją pełną zaangażowania pracę zostali wyróżnieni przez prezydenta miasta Torunia Michała Zaleskiego listami gratulacyjnymi oraz pamiątkowymi statuetkami i grafikami.

- Wieloletnia obecność tej konferencji w Toruniu bardzo nas cieszy, bo jest częścią przyjętej dla naszego miasta jeszcze przed wojną marki miasta-ogrodu. Tereny zieleni zajmują aż 30% powierzchni Torunia i traktujemy ten stan rzeczy jako wielkie wyzwanie do zachowania zielonych walorów miasta. Ta  doroczna konferencja bardzo nam w tym pomagapowiedział prezydent Michał Zaleski podczas uroczystego otwarcia wydarzenia w dniu 9 października 2019 r. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego.

- Przyjeżdżam na tę konferencję od wielu już lat i za każdym razem widzę, jak zieleń w Toruniu się zmienia. Powstają nowe parki, skwery, co oznacza, że dbałość o tereny zieleni idzie w dobrym kierunku. Podkreślić należy, że te coroczne konferencje i tematy na nich poruszane mają duży wpływ na zieleń w mieście i na jej przemiany. Te spotkania ekspertów pozwalają na wymianę doświadczeń z innych miast, co jest bardzo ważne i przydatne – podkreśliła prof. Urszula Nawrocka-Grześkowiak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

- Co roku uczestniczę w tej konferencji, dzięki czemu widzę jak w Toruniu poprawia się zieleń. Widać tę dbałość o tereny zieleni. Pamiętać należy, że wśród zasad tworzenia zieleni w mieście, jest podejście społeczne, wpływ na nią mają zarówno władze, specjaliści, jak i mieszkańcydodała prof. Barbara Szulczewska z SGGW.

W ciągu trzech dni trwania konferencji podczas sesji referatowych w Ratuszu poruszonych zostanie wiele kwestii związanych z zielenią w mieście, z nowymi ideami jej dotyczącymi. Na przykładzie polskich miast: Torunia, Gdańska i Krakowa omawiane będą nowe trendy rozwoju oraz ochrony tych terenów i nowych rozwiązań na nich stosowanych.

- W Toruniu jest dużo zieleni i to jest ogromny plus w porównaniu z innymi polskimi miastami. Natomiast oczywiście to nie wyczerpuje idei miasta biofilnego, ponieważ w niej liczą się także np. świadomość ludzi, organizacja, budżet, jaki przeznaczamy na elementy przyrodnicze, nie tylko zieleń  nawiązał do swojego wykładu inauguracyjnego prof. Marek Kosmala.


Jak potwierdził Szczepan Burak z Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska, nasze miasto wypada bardzo dobrze pod względem powierzchni terenów zieleni w porównaniu z innymi miastami. Obejmują one około 30% powierzchni Torunia, a jeśli dodać tereny zieleni nieurządzonej i niebieską infrastrukturę wodną, jest to około 50%! – Ważne są  też podejmowane w Toruniu ciekawe akcje edukacyjne, inicjatywy typu „Moje podwórko” czy inwestycje z budżetu obywatelskiego, działa – także od 15 lat – Szkoła Leśna na Barbarce, jest Ogród Zoobotaniczny oraz najstarszy w Polsce Park Miejski. To wszystko sprawia, że wzrasta również świadomość mieszkańców, jak ważna jest zieleńmówił Szczepan Burak.Na szczególną uwagę zasługuje coraz większa liczba drzew uznanych za pomniki przyrody przez Radę Miejskądodał Bogdan Chrapkowski, były Wojewódzki Konserwator Przyrody.

Oprócz sesji referatowych uczestnicy konferencji wezmą też udział w sesji terenowej. W jej ramach odwiedzą takie tereny w mieście, jak Ogród Muzyków, las Rudelka, tzw. osiedle Jar oraz zieleń forteczną w Forcie IV.

Fot. Wojtek SzabelskiNajczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  29 lutego 2020 roku o godz. 10:00 po raz kolejny można będzie zwiedzić Fort VII z przewodnikiem – Marcinem Orłowskim. Ruszyły zapisy na to wydarzenie.
 • Kultura, Miasto, Sport
  Taki weekend jak ten przypada raz na cztery lata, dlatego warto skorzystać z oferty kulturalnej w Toruniu! Przed nami: Jazz Od Nowa Festival, finisaż Artuum Mobile, Kasia Kowalska w Jordankach oraz Mata w NRD.
 • Miasto
  Rozpoczyna się rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Nabór do klas I potrwa od 24 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r. do godz. 15.00                           Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców. Wzór karty zgłoszenia dziecka obwodowego tutaj...
 • Miasto
  Projekt ChainDoc, jaki został wdrożony w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych, został wyróżniony w konkursie Innowacyjny Samorząd, zorganizowanym po raz pierwszy przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.
 • Drogi, Inwestycje, Miasto
  Rozbudowa mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego to najważniejsza inwestycja gminna realizowana w roku 2020. Na przełomie kwietnia i maja rozpoczną się prace remontowe.
 • Miasto
  Od 24 lutego 2020 roku rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę oraz do klas I szkół podstawowych.
 • 18. edycja akcji Toruń za pół ceny odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia 2020 r.
 • Do końca 2032 roku powinny zostać usunięte wszystkie eternitowe pokrycia dachowe. Właściciele nieruchomości mogą składać w Urzędzie Miasta Torunia wnioski o dotacje na ten cel.
 • Straż Miejska w Toruniu rozpoczyna nabór pań chętnych do udziału w XXV edycji Kursu Samoobrony dla Kobiet pod nazwą „Jestem bezpieczna”.
 • Od 24 lutego 2020 r. rozpoczynają się postępowania rekrutacyjne dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, oraz do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
 • Już 17 marca 2020 r. w Centrum Targowym Park odbędzie się IV Toruńskie Forum Zawodowców, w ramach którego funkcjonować będzie Strefa Biznesu.
 • 24 lutego 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Rekrutacja potrwa do 13 marca 2020 r. do godz. 15.00.
 • Rozstrzygnięty został konkurs na rozwój sportu dzieci i młodzieży – dotacje trafią do 59 toruńskich klubów sportowych.
 • 25 lutego 2020 roku prezydent Torunia Michał Zaleski i dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage Kazimierz Suwała podpisali akt notarialny, na mocy którego Gmina Miasta Toruń przekazała pod budowę ECF grunt w sąsiedztwie ulic: al św. Jana Pawła II, aleja Solidarności, Czerwona Droga. To tam w 2025 otwarte ma zostać nowoczesne centrum...