www.torun.pl

Rozmawiają o zieleni w mieście

Miasto
Data publikacji: 09 października 2019
Autor: Magdalena Winiarska

W dniu 9 października 2019 r. rozpoczęła się w Toruniu trzydniowa konferencja naukowo-techniczna „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”.

Jest to jubileuszowa 15. już edycja tego wydarzenia, organizowanego przez Gminę Miasta Toruń oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń. Od samego początków wspiera ją naukowo prof. Marek Kosmala ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zarówno profesor, jak i osoby od pierwszej edycji związane z tym przedsięwzięciem: Elżbieta Oleksiejuk, Paweł Piotrowiak i Szczepan Burak, za swoją pełną zaangażowania pracę zostali wyróżnieni przez prezydenta miasta Torunia Michała Zaleskiego listami gratulacyjnymi oraz pamiątkowymi statuetkami i grafikami.

- Wieloletnia obecność tej konferencji w Toruniu bardzo nas cieszy, bo jest częścią przyjętej dla naszego miasta jeszcze przed wojną marki miasta-ogrodu. Tereny zieleni zajmują aż 30% powierzchni Torunia i traktujemy ten stan rzeczy jako wielkie wyzwanie do zachowania zielonych walorów miasta. Ta  doroczna konferencja bardzo nam w tym pomagapowiedział prezydent Michał Zaleski podczas uroczystego otwarcia wydarzenia w dniu 9 października 2019 r. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego.

- Przyjeżdżam na tę konferencję od wielu już lat i za każdym razem widzę, jak zieleń w Toruniu się zmienia. Powstają nowe parki, skwery, co oznacza, że dbałość o tereny zieleni idzie w dobrym kierunku. Podkreślić należy, że te coroczne konferencje i tematy na nich poruszane mają duży wpływ na zieleń w mieście i na jej przemiany. Te spotkania ekspertów pozwalają na wymianę doświadczeń z innych miast, co jest bardzo ważne i przydatne – podkreśliła prof. Urszula Nawrocka-Grześkowiak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

- Co roku uczestniczę w tej konferencji, dzięki czemu widzę jak w Toruniu poprawia się zieleń. Widać tę dbałość o tereny zieleni. Pamiętać należy, że wśród zasad tworzenia zieleni w mieście, jest podejście społeczne, wpływ na nią mają zarówno władze, specjaliści, jak i mieszkańcydodała prof. Barbara Szulczewska z SGGW.

W ciągu trzech dni trwania konferencji podczas sesji referatowych w Ratuszu poruszonych zostanie wiele kwestii związanych z zielenią w mieście, z nowymi ideami jej dotyczącymi. Na przykładzie polskich miast: Torunia, Gdańska i Krakowa omawiane będą nowe trendy rozwoju oraz ochrony tych terenów i nowych rozwiązań na nich stosowanych.

- W Toruniu jest dużo zieleni i to jest ogromny plus w porównaniu z innymi polskimi miastami. Natomiast oczywiście to nie wyczerpuje idei miasta biofilnego, ponieważ w niej liczą się także np. świadomość ludzi, organizacja, budżet, jaki przeznaczamy na elementy przyrodnicze, nie tylko zieleń  nawiązał do swojego wykładu inauguracyjnego prof. Marek Kosmala.


Jak potwierdził Szczepan Burak z Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska, nasze miasto wypada bardzo dobrze pod względem powierzchni terenów zieleni w porównaniu z innymi miastami. Obejmują one około 30% powierzchni Torunia, a jeśli dodać tereny zieleni nieurządzonej i niebieską infrastrukturę wodną, jest to około 50%! – Ważne są  też podejmowane w Toruniu ciekawe akcje edukacyjne, inicjatywy typu „Moje podwórko” czy inwestycje z budżetu obywatelskiego, działa – także od 15 lat – Szkoła Leśna na Barbarce, jest Ogród Zoobotaniczny oraz najstarszy w Polsce Park Miejski. To wszystko sprawia, że wzrasta również świadomość mieszkańców, jak ważna jest zieleńmówił Szczepan Burak.Na szczególną uwagę zasługuje coraz większa liczba drzew uznanych za pomniki przyrody przez Radę Miejskądodał Bogdan Chrapkowski, były Wojewódzki Konserwator Przyrody.

Oprócz sesji referatowych uczestnicy konferencji wezmą też udział w sesji terenowej. W jej ramach odwiedzą takie tereny w mieście, jak Ogród Muzyków, las Rudelka, tzw. osiedle Jar oraz zieleń forteczną w Forcie IV.

Fot. Wojtek SzabelskiNajczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  14 października 2019 roku w Dworze Artusa zorganizowano miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Święto całej społeczności szkolnej było idealną okazją do wręczenia nagród Prezydenta Miasta Torunia dla nauczycieli.
 • Miasto
  16 i 17 października 2019 r. w Toruniu zostaną przeprowadzone miejskie ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Kobra-19”. Wezmą w nich udział między innymi pracownicy Urzędu Miasta, miejskie służby, policja, straż pożarna i wojsko.
 • Miasto
  W wyborach parlamentarnych 13 października 2019 roku wzięło udział 66,62 procent torunian uprawnionych do głosowania.
 • Miasto
  15 października 2019 roku podpisano umowę na budowę Klubu Ucznia, który ma funkcjonować przy I Liceum Ogólnokształcącym.
 • Inwestycje, Miasto
  Zakończyły się prace w Centrum Innowacyjnej Edukacji, które powstało w dawnych Młynach Toruńskich. Nowy budynek został już przekazany w użyczenie Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”.
 • Miasto
  Przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe znów będą rywalizować w zbiórce makulatury. Placówki, które zbiorą najwięcej surowców wtórnych otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 275 tys. zł. Nagrodzeni zostaną także uczniowie, którzy najaktywniej włączą się w zbiórkę.
 • Rozpoczęły się nowe nasadzenia w ramach projektu "Zielona Brama Gotyckiej Starówki". Nowym zagospodarowaniem objęte są skwery w rejonie Muzeum Etnograficznego i CKK Jordanki.
 • 14 października 2019 r. o godz. 13.00 w Centrum Kultury Dwór Artusa odbędą się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których zostaną wręczone Nagrody Prezydenta Miasta Torunia najlepszym pedagogom.
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu organizuje w dniach 18-19 października 2019 r. akcję „Na torach prawa”, podczas której radcowie prawni i aplikanci radcowscy z Izby będą udzielać bezpłatnych porad prawnych.
 • Rada Miasta Torunia na sesji 10 października 2019 r. wypełniając wymogi ustawy o ustroju sądów powszechnych dokonała wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023.
 • Do 2025 roku w Toruniu ma powstać siedziba Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Będzie to wspólna inwestycja Skarbu Państwa i Gminy Miasta Toruń.
 • 13 października 2019 roku zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz podpisał umowę na remont i przebudowę budynku przy ul. Mickiewicza 57. Dawny budynek mieszkalny po zakończeniu prac będzie służyć społeczności lokalnej.
 • 1 października 2019 roku oficjalnie zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego. Przez dwa tygodnie torunianie mogą wziąć udział w kilkudziesięciu festiwalowych wydarzeniach i przyglądać się rywalizacji 22 młodych skrzypków z 13 krajów.
 • W środę 2 października 2019 r. na skrzyżowaniach ulic Kraszewskiego - Matejki, Kraszewskiego - Moniuszki nie będzie działała sygnalizacja świetlna.