www.torun.pl

Rozliczaj się w Toruniu

Rozliczaj się w Toruniu

Nie jesteś zameldowany w Toruniu, ale tu faktycznie mieszkasz, pracujesz, żyjesz? Rozlicz się w naszym mieście ze skarbówką i weź udział w konkursie „Mieszkam w Toruniu – tu płacę podatki”. Czekają atrakcyjne nagrody.

Wiele osób, z różnych względów, zameldowanych jest w innej miejscowości niż ta, w której faktycznie mieszka i pracuje. Osoby te zwykle swoje zeznania podatkowe składają w miejscu zameldowania, gdyż myślą, że tak należy robić. Tak nie jest. Rozliczyć się z urzędem skarbowym można także w miejscu zamieszkania. Danej miejscowości przynosi to korzyści, a podatnikom pozwala – w przypadku błędów w zeznaniu podatkowym – zaoszczędzić czas i pieniądze na dojazd w celu złożenia wyjaśnień.

Zgodnie z ustawą o dochodach samorządu terytorialnego samorządy gmin, powiatów i województw mają swój udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku PIT.

Udział ten wynosi w r. 2014:

 • dla gmin: 37,53%
 • dla powiatów: 10,25%
 • dla województw: 1,6%.

Toruń, jako miasto na prawach powiatu, otrzymuje prawie 48% podatku PIT, który zapewnia duże możliwości realizacji zadań własnych miasta.

-  Chcemy zachęcić osoby, które nie są w Toruniu zameldowane, ale tu pracują, korzystają z infrastruktury i szeroko pojętych usług, by właśnie w naszym mieście rozliczały się ze skarbówką mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. - Płacąc podatek w Toruniu mamy pewność, że część naszych pieniędzy wróci do nas w postaci inwestycji w najbliższym otoczeniu. Te inwestycje powstaną nie gdzieś w Polsce, ale obok naszego domu, pracy czy szkoły, do której chodzi nasze dziecko.


- Można przyjąć szacunkowo, że gdyby w Toruniu rozliczały się także te osoby, które tu faktycznie  mieszkają, ale nie są zameldowane, po odjęciu wszelkich zwolnień i ulg, do miejskiej kasy wpłynęłoby dodatkowo ok. 4 mln zł – wylicza dyrektor Biura Obsługi Inwestora UMT Adam Zakrzewski. - Za taką kwotę można wybudować ok. 30 mieszkań komunalnych, ok. 100 placów zabaw lub ścieżek rekreacyjnych, ok. 12 boisk wielofunkcyjnych, ok. 2 km dróg, ok. tysiąc miejsc parkingowych. Można pokryć roczne koszty utrzymania ok. 470 miejsc w przedszkolach, wypłaty dodatków mieszkaniowych dla ok. 1.600 osób, bezpłatnych obiadów dla 4.500 dzieci w szkołach.

Aby rozliczyć podatek w Toruniu, nie trzeba wypełniać dodatkowych formularzy czy fatygować się do urzędu skarbowego. Wystarczy  w zeznaniu podatkowym wpisać miasto Toruń jako miejsce zamieszkania. Urząd skarbowy ma dostęp do aktualnej bazy PESEL, a zatem jeśli podatnik przeprowadził się w trakcie roku i powiadomił o tym urząd miasta lub gminy, o jego przeprowadzce wie także urząd skarbowy.

Jeśli miejscem zamieszkania podatnika jest Toruń, a adres zameldowania ma w innej miejscowości, wtedy powinien wypełnić prosty formularz ZAP-3. Formularz ZAP-3 składa się w tym urzędzie skarbowym, do którego adresowane jest zeznanie podatkowe.


Aby zachęcić mieszkańców do rozliczenia podatku PIT w Toruniu, urząd miasta zorganizował kampanię informacyjną oraz konkurs dla podatników.

Kampania „TWÓJ PODATEK - TWOJA INWESTYCJA - TWÓJ TORUŃ”  ma wskazać mieszkańcom Torunia korzyści płynące z płacenia podatku dochodowego w naszym mieście oraz uświadomić im, że  ok. 48% płaconego przez nich podatku PIT jest dochodem budżetu miasta. Za te pieniądze miasto może realizować nowe inwestycje.

Akcja wpisuje się Program Wspierania Przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020. Realizowana będzie za pośrednictwem miejskich portali internetowych, broszury informacyjnej, plakatów oraz Systemu Informacji Toruń SMS. W jej ramach miasto organizuje także. konkurs „Mieszkam w Toruniu – tu płacę podatki”.


Co zrobić, by wziąć udział w konkursie?

 • złóż poprawnie i terminowo (tj. w okresie od 01.01.2014 r. do 30.04.2014 r.) zeznanie podatkowe PIT za rok 2013 w jednym z urzędów skarbowych w Toruniu, zachować kopię złożonej deklaracji PIT,
 • zaproponuj hasło promocyjne dla przyszłorocznego konkursu organizowanego wśród osób  rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych PIT w jednym z urzędów skarbowych na terenie Torunia (osoba zgłaszająca hasło musi być jego autorem i muszą jej przysługiwać autorskie prawa majątkowe i osobiste do hasła),
 • podaj swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, tj. nr telefonu lub adres e-mail lub adres do korespondencji,
 • wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz złożyć oświadczenie o nie rozliczeniu podatku za rok 2013 w jednym zeznaniu podatkowym wraz z pracownikiem Urzędu Miasta Torunia.

Materiały konkursowe:

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  14 października 2019 roku w Dworze Artusa zorganizowano miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Święto całej społeczności szkolnej było idealną okazją do wręczenia nagród Prezydenta Miasta Torunia dla nauczycieli.
 • Miasto
  16 i 17 października 2019 r. w Toruniu zostaną przeprowadzone miejskie ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Kobra-19”. Wezmą w nich udział między innymi pracownicy Urzędu Miasta, miejskie służby, policja, straż pożarna i wojsko.
 • Miasto
  W wyborach parlamentarnych 13 października 2019 roku wzięło udział 66,62 procent torunian uprawnionych do głosowania.
 • Inwestycje, Miasto
  Zakończyły się prace w Centrum Innowacyjnej Edukacji, które powstało w dawnych Młynach Toruńskich. Nowy budynek został już przekazany w użyczenie Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”.
 • Miasto
  15 października 2019 roku podpisano umowę na budowę Klubu Ucznia, który ma funkcjonować przy I Liceum Ogólnokształcącym.
 • Miasto
  Przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe znów będą rywalizować w zbiórce makulatury. Placówki, które zbiorą najwięcej surowców wtórnych otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 275 tys. zł. Nagrodzeni zostaną także uczniowie, którzy najaktywniej włączą się w zbiórkę.
 • Rozpoczęły się nowe nasadzenia w ramach projektu "Zielona Brama Gotyckiej Starówki". Nowym zagospodarowaniem objęte są skwery w rejonie Muzeum Etnograficznego i CKK Jordanki.
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu organizuje w dniach 18-19 października 2019 r. akcję „Na torach prawa”, podczas której radcowie prawni i aplikanci radcowscy z Izby będą udzielać bezpłatnych porad prawnych.
 • 14 października 2019 r. o godz. 13.00 w Centrum Kultury Dwór Artusa odbędą się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których zostaną wręczone Nagrody Prezydenta Miasta Torunia najlepszym pedagogom.
 • Rada Miasta Torunia na sesji 10 października 2019 r. wypełniając wymogi ustawy o ustroju sądów powszechnych dokonała wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023.
 • Do 2025 roku w Toruniu ma powstać siedziba Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Będzie to wspólna inwestycja Skarbu Państwa i Gminy Miasta Toruń.
 • 13 października 2019 roku zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz podpisał umowę na remont i przebudowę budynku przy ul. Mickiewicza 57. Dawny budynek mieszkalny po zakończeniu prac będzie służyć społeczności lokalnej.
 • 1 października 2019 roku oficjalnie zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego. Przez dwa tygodnie torunianie mogą wziąć udział w kilkudziesięciu festiwalowych wydarzeniach i przyglądać się rywalizacji 22 młodych skrzypków z 13 krajów.
 • W środę 2 października 2019 r. na skrzyżowaniach ulic Kraszewskiego - Matejki, Kraszewskiego - Moniuszki nie będzie działała sygnalizacja świetlna.