www.torun.pl

Rozliczaj się w Toruniu

Rozliczaj się w Toruniu

Nie jesteś zameldowany w Toruniu, ale tu faktycznie mieszkasz, pracujesz, żyjesz? Rozlicz się w naszym mieście ze skarbówką i weź udział w konkursie „Mieszkam w Toruniu – tu płacę podatki”. Czekają atrakcyjne nagrody.

Wiele osób, z różnych względów, zameldowanych jest w innej miejscowości niż ta, w której faktycznie mieszka i pracuje. Osoby te zwykle swoje zeznania podatkowe składają w miejscu zameldowania, gdyż myślą, że tak należy robić. Tak nie jest. Rozliczyć się z urzędem skarbowym można także w miejscu zamieszkania. Danej miejscowości przynosi to korzyści, a podatnikom pozwala – w przypadku błędów w zeznaniu podatkowym – zaoszczędzić czas i pieniądze na dojazd w celu złożenia wyjaśnień.

Zgodnie z ustawą o dochodach samorządu terytorialnego samorządy gmin, powiatów i województw mają swój udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku PIT.

Udział ten wynosi w r. 2014:

 • dla gmin: 37,53%
 • dla powiatów: 10,25%
 • dla województw: 1,6%.

Toruń, jako miasto na prawach powiatu, otrzymuje prawie 48% podatku PIT, który zapewnia duże możliwości realizacji zadań własnych miasta.

-  Chcemy zachęcić osoby, które nie są w Toruniu zameldowane, ale tu pracują, korzystają z infrastruktury i szeroko pojętych usług, by właśnie w naszym mieście rozliczały się ze skarbówką mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. - Płacąc podatek w Toruniu mamy pewność, że część naszych pieniędzy wróci do nas w postaci inwestycji w najbliższym otoczeniu. Te inwestycje powstaną nie gdzieś w Polsce, ale obok naszego domu, pracy czy szkoły, do której chodzi nasze dziecko.


- Można przyjąć szacunkowo, że gdyby w Toruniu rozliczały się także te osoby, które tu faktycznie  mieszkają, ale nie są zameldowane, po odjęciu wszelkich zwolnień i ulg, do miejskiej kasy wpłynęłoby dodatkowo ok. 4 mln zł – wylicza dyrektor Biura Obsługi Inwestora UMT Adam Zakrzewski. - Za taką kwotę można wybudować ok. 30 mieszkań komunalnych, ok. 100 placów zabaw lub ścieżek rekreacyjnych, ok. 12 boisk wielofunkcyjnych, ok. 2 km dróg, ok. tysiąc miejsc parkingowych. Można pokryć roczne koszty utrzymania ok. 470 miejsc w przedszkolach, wypłaty dodatków mieszkaniowych dla ok. 1.600 osób, bezpłatnych obiadów dla 4.500 dzieci w szkołach.

Aby rozliczyć podatek w Toruniu, nie trzeba wypełniać dodatkowych formularzy czy fatygować się do urzędu skarbowego. Wystarczy  w zeznaniu podatkowym wpisać miasto Toruń jako miejsce zamieszkania. Urząd skarbowy ma dostęp do aktualnej bazy PESEL, a zatem jeśli podatnik przeprowadził się w trakcie roku i powiadomił o tym urząd miasta lub gminy, o jego przeprowadzce wie także urząd skarbowy.

Jeśli miejscem zamieszkania podatnika jest Toruń, a adres zameldowania ma w innej miejscowości, wtedy powinien wypełnić prosty formularz ZAP-3. Formularz ZAP-3 składa się w tym urzędzie skarbowym, do którego adresowane jest zeznanie podatkowe.


Aby zachęcić mieszkańców do rozliczenia podatku PIT w Toruniu, urząd miasta zorganizował kampanię informacyjną oraz konkurs dla podatników.

Kampania „TWÓJ PODATEK - TWOJA INWESTYCJA - TWÓJ TORUŃ”  ma wskazać mieszkańcom Torunia korzyści płynące z płacenia podatku dochodowego w naszym mieście oraz uświadomić im, że  ok. 48% płaconego przez nich podatku PIT jest dochodem budżetu miasta. Za te pieniądze miasto może realizować nowe inwestycje.

Akcja wpisuje się Program Wspierania Przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020. Realizowana będzie za pośrednictwem miejskich portali internetowych, broszury informacyjnej, plakatów oraz Systemu Informacji Toruń SMS. W jej ramach miasto organizuje także. konkurs „Mieszkam w Toruniu – tu płacę podatki”.


Co zrobić, by wziąć udział w konkursie?

 • złóż poprawnie i terminowo (tj. w okresie od 01.01.2014 r. do 30.04.2014 r.) zeznanie podatkowe PIT za rok 2013 w jednym z urzędów skarbowych w Toruniu, zachować kopię złożonej deklaracji PIT,
 • zaproponuj hasło promocyjne dla przyszłorocznego konkursu organizowanego wśród osób  rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych PIT w jednym z urzędów skarbowych na terenie Torunia (osoba zgłaszająca hasło musi być jego autorem i muszą jej przysługiwać autorskie prawa majątkowe i osobiste do hasła),
 • podaj swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, tj. nr telefonu lub adres e-mail lub adres do korespondencji,
 • wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz złożyć oświadczenie o nie rozliczeniu podatku za rok 2013 w jednym zeznaniu podatkowym wraz z pracownikiem Urzędu Miasta Torunia.

Materiały konkursowe:

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Wiosna w kalendarzu i w plenerze - czas ruszyć z domu. Na weekend w Toruniu polecamy m.in. lekkoatletyczne mistrzostwa świata mastersów w Arenie Toruń, Afryka Reggae Festival w Od Nowie, Moscow City Ballet na Jordankach, Wiosenną Rowerową Masę Krytyczną i Powitanie Wiosny na Barbarce.
 • Miasto, Sport
  8. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters potrwają do 30 marca 2019 r. O medale walczy 4350 zawodników z 88 krajów.
 • Miasto
  Firma BIKEU Sp. z o.o. została wybrana w przetargu na operatora Toruńskiego Roweru Miejskiego. Miejski Zarząd Dróg dokonał wyboru nowego operatora spośród dwóch oferentów, którzy po wczorajszym wyroku Krajowej Izby Odwoławczej pozostali w grze. - Na tym etapie postępowania, wykonawcom służy odwołanie do KIO. Mają na to 10 od dzisiejszego wyboru -...
 • Inwestycje, Miasto
  W perspektywie finansowej 2014-2020 Gmina Miasta Toruń podpisała już 122 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 647 mln zł.
 • Miasto
  21 marca 2019 r. prezydent Michał Zaleski spotkał się z mieszkańcami osiedla Jakubskie-Mokre. Dziesiąte z kolei spotkanie prezydenta z torunianami zamieszkującymi poszczególne osiedla odbyło się w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36.
 • Drogi, Miasto
  Konsorcjum szczecińsko-gdańskie zaprojektuje most tymczasowy w Toruniu. Wielkim krokami zbliża się remont mostu J. Piłsudskiego. Jak już informowaliśmy, będzie on podzielony na dwa etapy. W I etapie (realizacja II połowa 2019 roku)  planuje się rozbudowę półek przeprawy (na nich znajdują się ciągi piesze i rowerowe). W tym czasie  ruch na jezdni...
 • 23 marca 2019 r. w teatrze Baj Pomorski prezydent Torunia Michał Zaleski nagrodził czworo pracowników teatru oraz wręczył listy gratulacyjne dyrektorom teatrów, instytucji oraz placówek oświatowych prowadzących zajęcia teatralne.
 • Od dnia 5 marca 2019 r. godz. 8:00 zmienia się organizacja przystanku autobusowego „Lipnowska”.
 • W sobotę 23 marca 2019 r. zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału we Wiosennej Rowerowej Masie Krytycznej.
 • 25 marca 2019 roku od godz. 21:10 tramwaje linii 1N będą kurowały objazdem przez ul. Broniewskiego, Reja, Bydgoską oraz plac Rapackiego.
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28 zwyciężyli w wojewódzkim finale turnieju „Jestem sprawny, sprawny miś”, który odbył się 18 marca 2019 roku w Bydgoszczy w hali Łuczniczka.
 • 23 marca 2019 roku odbyła się Gala Żeglarska Toruńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, podczas której wręczono nagrody dzieciom i młodzieży za sukcesy w sezonie 2018. TOZŻ zrzesza 29 klubów i sekcji żeglarskich z Torunia, Grudziądza, Wąbrzeźna, Chełmna, Chełmży i Brodnicy. Siedziba związku znajduje się w Przystani Toruń, która jest bazą dla...
 • 21 marca 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza ostatecznie potwierdziła zasadność działań MZD w zakresie odrzucenia oferty Konsorcjum: WIM System Sp. z o.o. i Arkus&Romet Group Sp. z o.o. w przetargu na prowadzenie Toruńskiego Roweru Miejskiego.
 • Sobotniemu uroczystemu otwarciu 8. Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Masters będzie towarzyszyło efektowne widowisko muzyczno-multimedialne. Artyści wykonają dziesięć utworów muzyki filmowej ze znanych dzieł kinowych o sportowcach i sporcie.