Przebudowa sieci ciepłowniczej przy Zespole Staromiejskim – stanowisko GMT | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Przebudowa sieci ciepłowniczej przy Zespole Staromiejskim – stanowisko GMT

Miasto
Data publikacji: 10 lipca 2024
Na zdjęciu: grupa osób stoi na przejściu dla pieszych, w tle chodni i zieleń oraz płot, za którym prowadzone są prace

Poniżej zamieszczamy stanowisko Gminy Miasta Toruń w sprawie przebudowy sieci ciepłowniczej przy Zespole Staromiejskim w Toruniu.

Po naradzie w siedzibie PGE Toruń w dniu 9 lipca 2024 roku z udziałem zastępcy prezydenta miasta Torunia, Pana Rafała Pietrucienia, prof. Wojciecha Chudziaka, przedstawicieli inwestora (PGE Toruń), Sambora Gawińskiego (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dalej WKZ), Mariusza Ciszaka (prowadzącego badania archeologiczne) wyrażamy ubolewanie, że WKZ nie uwzględnił przedstawionej przez GMT opinii dotyczącej możliwego rozszerzenia zakresu prac badawczych w obrębie reliktów kościoła św. Wawrzyńca i św. Krzyża.

W dniu 1 lipca 2024 roku do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Torunia, zespół prof. Wojciecha Chudziaka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika skierował pismo, w którym wnosił o zmianę decyzji, na podstawie której zespół Pana Mariusza Ciszaka prowadzi prace archeologiczne. W piśmie do WKZ poproszono o podjęcie kroków w celu przeprojektowania przebiegu ciepłociągu w sposób optymalizujący ochronę substancji zabytkowej występującej na działce 14/7, a ponadto o przeprowadzenie w strefie reliktów kościoła św. Krzyża badań wyprzedzających planowaną inwestycję.

Wśród postulatów znalazło się między innymi:

 • przesunięcie planowanego odcinka ciepłociągu kilka metrów na zachód od domniemanego przebiegu kościoła św. Wawrzyńca, jak najbliżej pawilonu Bartkowskich,
 • przebadanie obszaru w rejonie starej komory zbudowanej na reliktach średniowiecznych murów, aby umożliwić rozpoznanie tej części kościoła, co pozwoli na podjęcie optymalnej decyzji co do przebiegu przyłączy,
 • zrezygnowanie z budowy komory tymczasowej w miejscu wskazanym na planie inwestycji. W przypadku awarii ciepłociągu odsłonięcie uszkodzonych odcinków rur bez kontroli archeologicznej może doprowadzić do dalszych zniszczeń w substancji reliktów kościoła,
 • opracowanie nowego programu prowadzenia badań archeologicznych obejmujących strefę kościołów św. Krzyża i św. Wawrzyńca wraz z przylegającym do nich cmentarzem. W ocenie archeologów program badań z 4 grudnia 2023 roku, na którym WKZ oparł decyzję, nie uwzględnia rzeczywistego stanu rozpoznania stanowiska i jego wartości historycznej.

Dodatkowo, Instytut Archeologii UMK zadeklarował PGE Toruń bezpłatne konsultacje w zakresie przygotowania właściwego programu badań archeologicznych, jak i na etapie realizacji prac archeologiczno-architektonicznych.

Niestety, WKZ (do tej pory) nie uwzględnił propozycji Gminy Miasta Toruń przygotowanej przy współpracy z badaczami z IA UMK. Tym samym WKZ ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie realizowanych prac archeologicznych.

Gmina Miasta Toruń jest właścicielem terenu, na którym jest realizowana inwestycja. Inwestor prowadzi prace zgodnie ze złożonym w dniu 10 listopada 2023 roku wnioskiem - zgłoszeniem budowy lub wykonywania innych robót budowalnych. Z uwagi na fakt, że wniosek był kompletny – zaświadczeniem z dnia 28 grudnia 2023 roku – poinformowano inwestora, że brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Tym samym inwestor mógł rozpocząć prace zgodnie z zakresem przedstawionym w zgłoszeniu oraz załączonym do niego projektem zagospodarowania terenu.

Mamy nadzieję, że realizowana przebudowa ciepłociągu dla Zespołu Staromiejskiego będzie realizowana z poszanowaniem dziedzictwa historycznego i kulturalnego Torunia.

Zdjęcie: © UMT 2024, autor: Małgorzata Litwin, licencja: CC BY-NC 4.0

Najczęściej czytane aktualności

 • 5. sesja Rady Miasta Torunia
  Miasto
  18 lipca 2024 r. o godz. 10.00 rozpocznie się 5. sesja Rady Miasta Torunia.
 • Kultura, Miasto
  Zabytek wraz z terenem przyległym zostanie przekazany umową użyczenia Toruńskiej Agendzie Kulturalnej. W pierwszym etapie na miejscu powstanie ogrodzenie, a cały teren zostanie objęty dozorem monitoringu. Wykonane zostaną również najpotrzebniejsze prace porządkowe i konserwacyjne.
 • Inwestycje, Miasto
  Prezydent Paweł Gulewski wręczył klucze rodzinom uprawnionym do wynajęcia lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Rolniczej 5-5A/7-7A w Toruniu. W budynku mieszczą się łącznie 72 mieszkania.
 • Toruńskie Gwiazdy 2024 - plakat
  Kultura, Miasto
  Podczas rozdania toruńskich nagród muzycznych z jubileuszowym koncertem wystąpi Sławek Uniatowski. Wydarzenie odbędzie się 27 lipca 2024 r. o godz. 18:00 na scenie na Bulwarze Filadelfijskim.
 • Szosa Lubicka do remontu
  Drogi, Miasto
  Miejski Zarząd Dróg w Toruniu poszukuje wykonawcy, który wykona remont ulicy Szosy Lubickiej wraz z remontem przejścia podziemnego na wysokości ulicy Piskorskiej. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 26 lipca br. Remont obejmie Szosę Lubicką na odcinku od ulicy Dziewulskiego do Olsztyńskiej wraz z remontem przejścia podziemnego na wysokości...
 • Na zdjęciu: trwa remont łazienki
  Miasto
  Jak co roku wakacje są czasem, kiedy w szkołach przeprowadzane są remonty. W 2024 roku wykonane zostaną prace za łącznie 9,5 mln zł.
 • Jak co roku wakacje są czasem, kiedy w szkołach przeprowadzane są remonty. W 2024 roku wykonane zostaną prace za łącznie 9,5 mln zł.
 • Miejski Zarząd Dróg poinformował, że dzisiaj (16.07.2024 r.) przeprowadzone zostaną prace związane z udrożnieniem i oczyszczeniem sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Szosa Chełmińska.
 • - 16 lipca 2024 r. od godz. 13:00 w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu z burzami, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie miasta Toruń i powiatu toruńskiego mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Lokalnie w zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie...
 • Trwa konkurs „Wzorcowy zielony ogródek starówki”, w którym wyróżnione zostaną najciekawsze, najbardziej zielone i ukwiecone ogródki gastronomiczne znajdujące się na terenie zespołu staromiejskiego.
 • Spółka otworzyła swój punkt przy ul. Lelewela 9A. Firma z Wielkopolski, w przetargu organizowanym przez Miasto Toruń, zapłaciła za nieruchomość 2 700 000 zł.
 • Wtorek, 16 lipca 2024 r., zapowiada się burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Torunia ostrzeżenie 2. stopnia.
 • 25 lipca 2024 roku (czwartek) odbędzie się V Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet Śladami Królewny Anny Wazówny. Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w dniu wydarzenia od godziny 0:00 do 20:00.
 • - We wtorek 16 lipca od godz. 12:00 do godz. 19:00 prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 31°C do 33°C - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.