www.torun.pl

Projekty rewitalizacyjne do realizacji

Miasto
Data publikacji: 09 stycznia 2019
Autor: Maria Wesoła

Jesteś organizacja pozarządową? Włącz się w realizację społecznych projektów rewitalizacyjnych! Do 31 stycznia 2019 roku trwa nabór ofert w konkursie na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych na terenie Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta (obszar rewitalizacji, konkurs nr 27).

Celem konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia  jest rozbudzenie aktywności i integracji społecznej, aktywizacja zawodowa, zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności, budowanie więzi międzypokoleniowej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie nowej oferty spędzania czasu wolnego, szerzenie dobrych praktyk, dzielenie się wiedzą, budowanie tożsamości lokalnej i współodpowiedzialności za przestrzeń życia i funkcjonowania mieszkańców, aktywności ruchowej, przeciwdziałanie uzależnieniom i inne.

Zadania mogą być wykonywane w różnych formach, w szczególności:

 • warsztaty;
 • szkolenia;
 • działania edukacyjne oraz animacyjne;
 • spotkania integracyjne i aktywizacyjne;
 • wydarzenia kulturalne, artystyczne;
 • wydarzenia powiązane z dobrami kultury, mające na celu budzenie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania;
 • działania poprawiające funkcjonalność i estetykę przestrzeni obszaru rewitalizacji.

W przypadku wyboru ofert, realizacja zadań nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania.

Na realizację zadań planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 50.000 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa kwota dotacji nie może przekroczyć 5.000 zł.

Gdzie znaleźć informację o konkursie?

Pełna treść ogłoszenia konkursowego wraz z załącznikami dostępna jest w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka „Ogłoszenia Prezydenta” pod linkiem:

http://www.bip.torun.pl/info_ogl_pmt.php?Kod=5503 oraz w serwisie dla organizacji pozarządowych: www.orbitorun.pl (w zakładce „KONKURSY DLA NGO” ).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT eNGO dostępnego na stronie www.witkac.pl oraz złożenie oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO, zawierający zgodną sumę kontrolną.

Zapraszamy do składania ofert!

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Koncerty znanych polskich gwiazd na Rynku Staromiejskim, kolejna edycja Święta Tańca, wiosenny cykl koncertów pod nazwą Muzyka poważna na leżakach, a także liczne spektakle, spotkania, warsztaty, a także uroczystości państwowe – do toruńskiej Majówki pozostało niewiele czasu, warto więc zobaczyć jakie wydarzenia i atrakcje czekają nas w dniach 27...
 • Miasto
  Pomimo trwającego strajku nauczycieli, uczniom klas maturalnych w toruńskich szkołach wystawiono oceny, po przerwie wielkanocnej zaplanowano posiedzenia rad klasyfikacyjnych.
 • Inwestycje, Miasto, MZK
  Mamy zielone światło dla rozpoczęcia robót budowlanych dla pierwszego etapu prac w rejonie pl. Rapackiego. 17 kwietnia 2019 r. wykonawca uzyskał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) dla robót na ul. Chopina i Wały gen. Sikorskiego.
 • Drogi, Inwestycje
  Trwa przebudowa ulicy Włocławskiej. Wykonawca sfrezował starą nawierzchnię i rozebrał konstrukcję jezdni. Zakończone zostały roboty ziemne.
 • Drogi, Inwestycje, Miasto
  Nowa podbudowa i nawierzchnia, sygnalizacja świetlna, droga rowerowa oraz zieleń – tak będzie wyglądać po remoncie ul. Żółkiewskiego. Toruńscy drogowcy ogłosili przetarg na realizację tego zadania. Wszystkie zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 8 maja br.
 • Miasto
  Tradycyjnie już w Wielką Sobotę torunianie zgromadzili się na Rynku Staromiejskim na święceniu wielkanocnych pokarmów.
 • Od soboty 13 kwietnia 2019 roku w godz. 4:30 – 13:05 wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku od placu NOT do pętli Elana.
 • 17 kwietnia 2019 r. w toruńskim ratuszu spotkali się menedżerowie centrów miast z Torunia, Gdańska, Bydgoszczy, Lublina i Łodzi, czyli z miast, które zdecydowały się na wdrożenie idei town centre management (TCM).
 • 16 kwietnia 2019 r. w Przystani Toruń odbyło się drugie posiedzenie Rady Sportu kadencji 2019-2023.
 • Ruch tramwajów i autobusów będzie ograniczony w Wielką Niedzielę i wielkanocny poniedziałek.
 • 9 lipca 2019 roku będzie można kupić dwie duże działki inwestycyjne w obrębie Strefy Inwestycyjno-Logistycznej Toruń-Wschód, w pobliżu autostrady A1. To propozycja dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem usług, produkcji, składów, czy magazynów. Oba tereny przeznaczone do sprzedaży w sąsiedztwie ulicy Przelot są niezabudowane i...
 • 11 maja 2019 roku w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędzie się kolejna edycja konferencji dla nauczycieli - "Nauczyciel w centrum…uwagi". Tematem przewodnim będą gry edukacyjne w szkole.
 • Na dworcu kolejowym Toruń Główny odbyły się XXVI Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Udział w nich wzięło 7 zespołów ze szkół toruńskich i zespół z LO w Lipnie.
 • Z kilkoma basenami, zjeżdżalniami, rwącą rzeką, strefą saun i salami do ćwiczeń – taka będzie po przebudowie pływalnia przy ul. Bażyńskich w Toruniu.