Projekt zmian w opłatach za żłobki | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Projekt zmian w opłatach za żłobki

Miasto
Data publikacji: 09 grudnia 2021
Autor: Małgorzata Litwin
Rysunki z dziećmi odbijające się w lustrach w żłobku

Na najbliższej sesji Rady Miasta Torunia radni rozpatrzą dwa projekty uchwał dotyczące opłat za pobyt dzieci w żłobkach miejskich i dotacji celowej dla żłobków niepublicznych.

- Budżet państwa uruchomił nowy system wsparcia organizacji i finansowania opieki żłobkowej w Polsce. W ramach tego systemu wprowadzono dwa rodzaje świadczeń służących pokryciu wydatków związanych z opieką nad dzieckiem oraz jedno świadczenie o szerszym zakresie niż tylko zaspokajanie potrzeb dziecka dotyczących opieki - mówi skarbnik miasta Magdalena Flisykowska.W związku z pojawieniem się dodatkowego źródła środków publicznych z budżetu państwa, pozwalających nieco odciążyć finansowo samorząd, widzimy potrzebę zreformowania całego systemu finansowania opieki żłobkowej w Toruniu. Chcemy, by system ten służył wsparciu tych rodziców, którzy najbardziej potrzebują takiej pomocy.

W Toruniu jest obecnie 2220 miejsc łącznie w żłobkach publicznych i niepublicznych, z tego 1716 miejsc jest wykorzystanych (1214 w żłobkach prywatnych i 502 w żłobkach publicznych). 504 miejsca w żłobkach prywatnych są wolne. To oznacza, że dla wszystkich dzieci, których rodzice są zainteresowani umieszczeniem ich w żłobku, taka opieka jest w Toruniu zapewniona.

Z kwoty 1325 zł, czyli aktualnego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w żłobku miejskim, rodzic pokrywa 267 zł. W żłobku prywatnym średni miesięczny koszt pobytu dziecka wynosi obecnie 1000 zł (dane w oparciu o system Empatia), z czego 400 zł to dotacja celowa gminy, a pozostałe 600 zł jest  pokrywane przez rodzica oraz ewentualnie przez środki budżetu państwa z programu Maluch+ i środki unijne, o ile osoby prowadzące dany żłobek o takie dodatkowe środki zabiegają. Rodzic dziecka w żłobku niepublicznym płaci więc maksymalnie 600 zł (przy założeniu średniej opłaty 1000 zł).

- Docelowo system dopłat do opieki żłobkowej w Toruniu chcielibyśmy skierować do rodziców, (a nie placówek - przyp aut.), urealniać w przyszłości opłaty za żłobki, natomiast wspomagać tych, którym pomoc ze środków publicznych (samorządowych czy państwowych) jest najbardziej potrzebna ze względu na np. niski status materialny czy inne problemywyjaśnia Magdalena Flisykowska.

Rok 2022 ma być w Toruniu rokiem przejściowym, jeśli chodzi o wprowadzanie zmian w finansowaniu opieki żłobkowej, dlatego, że wspomniane pieniądze z budżetu państwa, należne od stycznia przyszłego roku, ze względu na procedury są spodziewane najwcześniej w  kwietniu 2022. Miasto chce też dać placówkom niepublicznym czas na przygotowanie się do zmian. Dlatego w przyszłym roku nadal zamierza wspierać finansowo opiekę w żłobkach prywatnych, kierując tę pomoc do wszystkich rodziców, niezależnie od ich statusu materialnego.

Według projektu dopłata z gminy wyniesie 150 zł miesięcznie na dziecko w placówce niepublicznej, przy czym w pierwszych trzech miesiącach roku 2022 będzie wynosiła 400 zł jako dotacja dla podmiotu prowadzącego żłobek, zmaleje do zera po uruchomieniu środków z budżetu państwa (w założeniu od kwietnia), i ponownie pojawi się od września 2022, ale już w kwocie 150 zł na dziecko, wypłacanej bezpośrednio rodzicom, a nie placówce żłobkowej. W skali roku pomoc miasta dla rodziców dzieci w placówkach niepublicznych wyniesie więc 1800 zł na dziecko.

Po uwzględnieniu kwoty 400 zł z budżetu państwa, w żłobkach miejskich opłata dla rodziców zmniejszy się realnie z obecnych 267 zł do 210 zł (mniej o 57 zł), natomiast w  żłobkach prywatnych ze średnio 600 zł do 550 zł (mniej o 50 zł). Finalnie rodzice w obu typach placówek powinni płacić więc za dziecko mniej niż do tej pory. Kalkulacje te przewidują około 10 proc. wzrost kosztów opieki żłobkowej.

Warto tu dodać, że Toruń należy do samorządów, które od lat z własnej inicjatywy wspierały rodziców dzieci w wieku żłobkowym i przedsiębiorców prowadzących miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Wsparcie w formie dotacji do pobytu maluchów w placówkach niepublicznych w tym roku wynosi 400 zł na dziecko miesięcznie (500 zł na dziecko z niepełnosprawnością).

Obejrzyj prezentację dotyczącą planowanych zmian w finansowaniu opieki żłobkowej w Toruniu (pdf)


Projekty uchwał, które będą rozpatrywane na najbliższej sesji Rady Miasta Torunia 16 grudnia 2021 r.:

Przejdź do projektu uchwały RMT w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń (pdf)

Przejdź do projektu uchwały RMT w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń (pdf)

Fot. Sławomir Kowalski

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kobiety odśnieżajace chodnik przed sklepem
  Drogi, Miasto
  W związku z obfitymi opadami śniegu przypominamy, że obowiązek odśnieżania dotyczy nie tylko służb miejskich, ale także innych właścicieli i zarządców nieruchomości na terenie Torunia.
 • Mężczyzna w żółtej kurtce puka do drzwi
  Miasto
  Od soboty 4 lutego 2023 r. w Toruniu rozpocznie się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatków lokalnych na rok 2023.
 • Zdjęcie przedstawia lód na chodniku.
  Miasto
  Po intensywnych opadach śniegu przyjdzie oblodzenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia dla Torunia.
 • Plakat z rodziną, dzieckiem i telefonem z aplikacją mobilną ZUS
  Miasto
  Duże zainteresowanie świadczeniem 500+. Do ZUS napłynęło już prawie 670 tys. wniosków.
 • Baner 550-lecia Mikołaja Kopernika przed wejściem do sali sesyjnej Rady Miasta Torunia
  Miasto
  Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji konserwatorskich będzie jedynym punktem sesji Rady Miasta Torunia 9 lutego 2022 r.
 • Piaskarka na zaśnieżonych Wałach gen. Sikorskiego
  Drogi, Kultura
  W związku z intensywnymi opadami śniegu 3 lutego 2023 roku na toruńskie drogi ruszyły piaskarki i ciągniki.
 • Narodowy Bank Polski 9 lutego 2023 r. wprowadzi do obiegu kolekcjonerski banknot oraz srebrną monetę kolekcjonerską poświęcone Mikołajowi Kopernikowi.
 • Część wydziałów Urzędu Miasta Torunia zmieniła swoje dotychczasowe siedziby. Poniżej wykaz aktualnych lokalizacji.
 • Ostrzeżenie będzie obowiązywało od 2 lutego 2023 roku od godziny 19:00 do 3 lutego 2023 roku do godziny 09:00.
 • Od poniedziałku 6 lutego 2023 r. zostanie otwarte po przebudowie przejście dla pieszych na Szosie Chełmińskiej w rejonie Trasy Średnicowej Północnej przy ul. Wybickiego.
 • Najlepsze prace udekorują torty, które pojawią się 18 lutego 2023 roku podczas imprezy urodzinowej Mikołaja Kopernika.
 • Prawne aspekty funkcjonowania samorządów były tematem konferencji samorządowej, jaka odbyła się 1 lutego 2023 r. w Centrum Innowacyjnej Edukacji. Gościem spotkania był minister ds. samorządu terytorialnego Włodzimierz Tomaszewski.
 • Przeciwdziałanie nałogom i patologiom społecznym to cele programu "Profilaktyka Uzależnień", prowadzonego przez Fundację Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu.
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia prowadzi nabory wniosków na formy wsparcia, które realizowane są w ramach środków pochodzących z Funduszu Pracy.