Program współpracy z NGO przyjęty | www.torun.pl

Program współpracy z NGO przyjęty

Miasto
Data publikacji: 19 listopada 2020
Autor: Adrian Aleksandrowicz
Na zdjęciu: ekran komputera z aktywnymi użytkownikami aplikacji podczas zdalnej sesji Rady Miasta Torunia

19 listopada 2020 roku radni przyjęli program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Na realizacją zadań objętych programem przeznaczonych zostanie ponad 34 mln złotych.

Program został przygotowany na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W programie współpracy z NGO-ami na rok 2021, ze względu na pandemię COVID-19, pojawił się zapis dotyczący racjonalizacji wydatków i niezaciągania zobowiązań finansowych w sytuacji, gdy kontynuacja lub realizacja zadania będzie niemożliwa oraz informowania gminy o zagrożeniu wykonania umowy dotacyjnej. W programie wprowadzono także zapis dotyczący uwzględniania, w miarę możliwości, aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych - ta tematyka będzie uwzględniana w dokumentach i procedurach wewnętrznych związanych z zamówieniami.

Na wspieranie zadań realizowanych przez organizację pozarządowe  w ramach programu przeznaczono ponad 34 mln złotych. Projekt określa trzy grupy zadań priorytetowych, które będą wspieranie w ramach programu.

I grupa obejmuje zadania z zakresu:
- ochrony i promocji zdrowia,
- pomocy społecznej.
- wspierania osób z niepełnosprawnościami,
- wspierania osób starszych, w szczególności niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
- profilaktyki uzależnień i i przeciwdziałania patologiom społecznym,
- wspierania rodziny,
- bezpieczeństwa,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, edukacji mającej na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej.

II grupa to zadania wspierające dzieci i młodzież (w tym wspieranie edukacji i wychowania) oraz działania na rzecz ożywienia gospodarczego i przeciwdziałania pogłębiania się kryzysu ekonomicznego (promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości).

III grupa to zadania, które realizowane będą w miarę możliwości finansowych Gminy Miasta Toruń w 2021 roku, przy uwzględnieniu obowiązujących życia publicznego. Będą one dotyczyły:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocji osiągnięć kulturalnych Torunia,
- turystyki i krajoznawstwa, w tym promocję marki Toruń w kraju i za granicą,
- rozwoju sportu i upowszechnienia rekreacji i kultury fizycznej,
- wspierania organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne gminy, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych,
- wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
- wspierania macierzyństwa i rodzicielstwa,
- nieodpłatnego poradnictwa prawnego,
- rewitalizacji.

Program powstał w procedurze partycypacji i był konsultowany z Radą Pożytku Publicznego, które pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Radni jednogłośnie przyjęli projekt wraz z autopoprawką.

Uchwała wraz z autopoprawką można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej – aby przejść do strony w BIP-ie kliknij tutaj.

fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Grafika programu Wspieraj Seniora zachęcająca do zgłoszenia się do wolontariatu ozdrowieńców
  Koronawirus, Miasto
  Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów poszerza swoją działalność – od wczoraj ruszyły zapisy do wolontariatu ozdrowieńców. Osoby, które przeszły zakażanie koronawirusem, pomagać będą mogły w domach pomocy społecznej.
 • Dwóch Mikołajów: Kopernik na pomniku i święty z iluminacji świątecznej
  Kultura, Miasto
  Po raz kolejny z okazji mikołajek i świąt Bożego Narodzenia działacz społeczny Robert Olkowski z grupą inicjatywną Rodzina organizuje akcję charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych, potrzebujących oraz seniorów z Torunia. 7 grudnia 2020 r. o godz. 12.00 przed budynkiem Szpitala Dziecięcego odbędzie się koncert dla pacjentów.
 • Na zdjęciu Michał Piwoński w biegu
  Miasto, Sport
  Uczeń klasy 2 V LO w Toruniu, Mikołaj Piwoński, został powołany do lekkoatletycznej kadry narodowej.
 • widok budynku z muralem
  Kultura, Miasto
  Na szczycie budynku przy ul. Reja 25 powstał mural upamiętniający Grzegorza Ciechowskiego. Jego inicjatorką jest wdowa po zmarłym w 2001 r. muzyku Anna Skrobiszewska.
 • Prezydent Michał Zaleski
  Miasto
  List Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego do redaktora naczelnego portalu Wyborcza.pl, Jarosława Kurskiego, będący odpowiedzią na zarzuty dotyczące domniemanych „strat” Bydgoszczy w rywalizowaniu z Toruniem o instytucje i fundusze.
 • Na zdjęciu: montaż nowych wiat przystankowych na Placu Rapackiego
  MZK
  Trwają prace torowo-drogowe przy placu Rapackiego i placu Niepodległości. Gotowe jest już oznakowanie poziome jezdni, powstają ekrany akustyczne i wiaty przystankowe, a gdy pogoda pozwoli, rozpoczną się kolejne nasadzenia zieleni.
 • Dzisiaj, 2 grudnia 2020 r. obchodzimy siedemdziesiątą dziewiątą rocznicę śmierci jednego z Honorowych Obywateli Torunia, Edwarda Śmigłego-Rydza.
 • Młodzieżowy Dom Kultury wToruniu ogłasza konkurs plastyczny z cyklu „Niepodległość – Wolność – Rozwój” pod hasłem „Polski Bałtyk”. Mogą wziąć w nim udział dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat.
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza na cykl spotkań online, z których skorzystać mogą uczniowie i nauczyciele.
 • Ministerstwo Zdrowia informuje o 13855 osobach, które w całej Polsce zaraziły się koronawirusem w ciągu ostatniej doby. W Toruniu zakażenie potwierdzono u 144 osób.
 • Powiatowa Komisja Lekarska poszukuje lekarzy do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. W przyszłym roku odbędzie się ona w terminie od 1 lutego do 16 kwietnia.
 • W dniu 1 grudnia 2020 r. mija 26 lat od śmierci Wandy Szuman, Honorowej Obywatelki Torunia, pionierki toruńskiej pedagogiki i pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 • Polski Bon Turystyczny to jedna z form wsparcia branży turystycznej w kraju. Po zniesieniu restrykcji, ci, którzy nie wykorzystali go latem, mogą dzięki niemu spędzić atrakcyjnie czas w Toruniu.
 • Ministerstwo Zdrowia informuje, że koronawirusem w ciągu ostatniej doby zakaziło się 9105 osób. Liczba zakażonych od początku pandemii w całym kraju zbliża się do miliona. W Toruniu od wczoraj zakażenie zdiagnozowano u 151 osób.