Program rozwoju turystyki przyjęty | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Program rozwoju turystyki przyjęty

Miasto
Data publikacji: 14 maja 2022
Autor: Magdalena Winiarska

Pomarańczowe tło i napis budżet obywatelski mieszkańców Torunia 2023

Budżet obywatelski w Toruniu na 2023 r.

OKRES SKŁADANIA WNIOSKÓW

od 4 do 31 maja 2022

  

Na zdjęciu: widok z drona na Rynek Staromiejski, w centrum widać Ratusz, w oddali wieżę katedry świętych Janów oraz Wisłę

"Program rozwoju turystyki dla miasta Torunia do 2030 roku" został przyjęty przez Radę Miasta Torunia podczas 42. sesji, która odbyła się 12 maja 2022 r.

"Program rozwoju turystyki dla miasta Torunia do 2030 roku" określa misję i wizję rozwoju turystycznego miasta Torunia ze wskazaniem obszarów priorytetowych, celów i kierunków działania.

> > > Pobierz "Program rozwoju turystyki dla miasta Torunia do 2030 roku"

W procesie planowania i prognozowania kierunków rozwoju turystyki dla Torunia "Program…" jest podstawowym dokumentem. Zgodnie z misją w nim określoną, ma on tworzyć warunki do rozwoju turystyki zrównoważonej w Toruniu oraz zwiększać korzyści związane z ruchem turystycznym dla wszystkich podmiotów rynku turystycznego, przy uwzględnieniu interesów turystów, mieszkańców i ochrony środowiska naturalnego i kulturowego miasta, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

"Program…" zakłada koncepcję rozwoju turystyki zrównoważonej opartej na podjęciu działań w czterech obszarach priorytetowych wzajemnie ze sobą korespondujących:

 1. Infrastruktura i przestrzeń, w tym cele szczegółowe: tworzenie infrastruktury i przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i turystom oraz zapobieganie negatywnym skutkom nadmiernego ruchu turystycznego w centrum Torunia
 2. Zasoby i produkty, w tym cele szczegółowe: kreatywne wykorzystanie zasobów i produktów turystycznych Torunia w budowaniu oferty turystycznej oraz wzmocnienie prestiżu Torunia poprzez rozwój przemysłu spotkań i wydarzeń.
 3. Gospodarka i społeczeństwo, w tym cele szczegółowe: wzmocnienie kondycji i wspieranie rozwoju toruńskiej gospodarki turystycznej oraz współpraca różnych grup interesariuszy na rzecz dalszego budowania poprawnej funkcji turystycznej miasta.
 4. Promocja i marketing, w tym cele szczegółowe:^promowanie marki Torunia oparte na kreatywnych narzędziach dystrybucji oraz? wykorzystanie nowych technologii w marketingu funkcji turystycznej miasta.

Fot. Sławomir Kowalski

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia przed Radą Najwyższą Ukrainy w Kijowie, fot. PAP/Jakub Szymczuk/KPRP
  Miasto, Toruń dla Ukrainy
  Toruń wymieniony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wśród polskich miast najbardziej zasłużonych dla pomocy obywatelom Ukrainy.
 • Na zdjęciu: prace związane z układniem płyt pod nowe toru tramwajowe
  Miasto, MZK
  Budowa nowej linii tramwajowej wkracza na kolejny etap. Prace prowadzone są m.in. w samym centrum Torunia – na pl. NOT. Dzieje się także na pozostałych odcinkach.
 • Na zdjęciu: rzut na teren inwestycyjny we wschodniej części Torunia
  Biznes, Miasto
  Strefa Inwestycyjno-Logistyczna Toruń-Wschód prężnie się rozbudowuje. Powstają kolejne magazyny, powierzchnie dla logistyki, biurowce i siedziby firm. Na kilkudziesięciu hektarach inwestują światowi giganci, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa. Centrum Wsparcia Biznesu prezentuje stan zaawansowania prac inwestorskich w sąsiedztwie węzła...
 • Plakat informujący o spotkaniu autorskim „Kosmos i Życie"
  Miasto
  Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zapraszają na spotkanie autorskie poświęcone książce „Kosmos i życie". Wydarzenie zaplanowano 2 czerwca 2022 r. w Centrum Innowacyjnej Edukacji.
 • Na zdjęciu: młodzi wykonawcy ze Studia P na scenie Młodzieżowego Domu Kultury
  Kultura, Miasto
  Młodzieżowy Dom Kultury i OPP Dom Harcerza rozpoczęły nabór na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w roku szkolnym 2022/2023.
 • Na zdjęciu: strony gazet z artykułami o Toruniu
  Miasto
  O tym, że warto odwiedzić Toruń, można przeczytać w gazetach – w ostatnich miesiącach na łamach prasy pojawiły się artykuły zapraszające do naszego miasta.
 • Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym na plakat profilaktyczny "Jestem wolny – jestem sobą!". Prace można nadsyłać do 24 czerwca 2022 r.
 • Dzisiaj, 21 maja 2022 roku na Stadionie Miejskim odbywa się Toruńska Olimpiada Osób z Niepełnosprawnościami. Licznie przybyłych zawodników przywitał prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Po dwuletniej przerwie do naszego miasta wracają Piernikalia, czyli juwenalia po toruńsku! Tematem przewodnim tegorocznego święta studentów UMK jest „Powrót do przyszłości”.
 • 20 maja 2022 r. na toruńskim poligonie odbyła się uroczystość przekazania dowództwa amerykańskiej artylerii. Od dzisiaj w bazie wojskowej Camp Destroyer oficjalnie stacjonować będzie 3. Batalion 29. Pułku Artylerii Polowej pod dowództwem podpułkownika George’a R. Riggina.
 • Światowy Dzień Pszczoły, który obchodzony jest 20 maja, społeczność SP nr 35 w Toruniu świętowała w sposób bardzo szczególny. Tego dnia na przedszkolaków czekały warsztaty z pszczelarzem, zielone lekcje na świeżym powietrzu oraz wiele innych atrakcji związanych z owadami zapylającymi.
 • 20-21 maja 2022 r. w Toruniu odbywają się XXI Ogólnopolska Konferencja Medycyna Paliatywna Hospicjum 2022 i XVIII Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii.
 • W dniach 21-22 maja 2022 roku w hali sportowej UCS przy ul. Św. Józefa 17 odbędzie się I Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Złoty Piernik” w szpadzie dziewcząt i chłopców.
 • Zakończyła się rozbudowa mostu drogowego im. marszałka Józefa Piłsudskiego. Obiekt zyskał nową nawierzchnię, zostały poszerzone ciągi pieszo-rowerowe, pojawiły się tarasy widokowe, windy. Jednym słowem – wygląda jak nowy.